Daniel  


Capitolul 7
 • Vedeniile lui Daniel
 • 1 În anul dintâi al lui Belşaţar, împăratul Babilonului, Daniel a visat* un vis şi a avut vedenii** în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul şi a istorisit lucrurile de căpetenie.
 • * Num 12:6; Amos 3:7; ** Dan 2:28;
 • 2 Daniel a început şi a zis: „În vedenia mea de noapte, am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe Marea cea Mare.
 • 3 Şi patru fiare mari au ieşit* din mare, deosebite una de alta.
 • * Apoc 13:1;
 • 4 Cea dintâi semăna cu un* leu şi avea aripi de vultur. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile şi, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om şi i s-a dat o inimă de om.
 • * Deut 28:49; 2 Sam 1:23; Ier 4:7; Ier 4:13; Ier 48:40; Ezec 17:3; Hab 1:8;
 • 5 Şi iată* că o a doua fiară era ca un urs şi stătea într-o rână; avea trei coaste în gură, între dinţi, şi i s-a zis: ‘Scoală-te şi mănâncă multă carne!’
 • * Dan 2:39;
 • 6 După aceea m-am uitat mai departe şi iată o alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre; fiara aceasta avea şi patru capete* şi i s-a dat stăpânire.
 • * Dan 8:8; Dan 8:22;
 • 7 După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte şi iată că era o a patra* fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare şi de puternică; avea nişte dinţi mari de fier, mânca, sfărâma şi călca în picioare ce mai rămânea; era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte şi avea zece** coarne.
 • * Dan 2:40; Dan 7:19; Dan 7:23; ** Dan 2:41; Apoc 13:1;
 • 8 M-am uitat cu băgare de seamă la coarne şi iată că un alt* corn mic a ieşit din mijlocul lor şi, dinaintea acestui corn, au fost smulse trei din cele dintâi coarne. Şi cornul acesta avea nişte ochi ca ochii de om** şi o gură care vorbea cu trufie.
 • * Dan 7:20; Dan 7:21; Dan 7:24; Dan 8:9; ** Apoc 9:7; Ps 12:3; Dan 7:25; Apoc 13:5;
 • 9 Mă uitam* la aceste lucruri până când s-au aşezat nişte scaune de domnie. Şi un Îmbătrânit** de zile a şezut jos. Haina Lui era albă ca zăpada şi părul capului Lui era ca nişte lână curată; scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc şi roţile†† lui, ca un foc aprins.
 • * Apoc 20:4; ** Ps 90:2; Dan 7:13; Dan 7:22; Ps 104:2; Apoc 1:14; †† Ezec 1:15; Ezec 1:16;
 • 10 Un râu* de foc curgea şi ieşea dinaintea Lui. Mii de mii** de slujitori Îi slujeau şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile.
 • * Ps 50:3; Ps 97:3; Isa 30:33; Isa 66:15; ** 1 Imp 22:19; Ps 68:17; Evr 12:22; Apoc 5:11; Apoc 20:4; Apoc 20:12;
 • 11 Eu mă uitam* mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela: m-am uitat până când fiara a fost ucisă şi trupul ei a fost nimicit şi aruncat în foc, ca să fie ars.
 • * Apoc 19:20;
 • 12 Şi celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieţii până la o vreme şi un ceas anumit.
 • 13 M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii cerurilor a venit unul* ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit** de zile şi a fost adus înaintea Lui.
 • * Ezec 1:26; Mat 24:30; Mat 26:64; Apoc 1:7; Apoc 1:13; Apoc 14:14; ** Dan 7:9;
 • 14 I s-a* dat stăpânire, slavă şi putere împărătească, pentru ca să-I slujească toate popoarele**, neamurile şi oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică şi nu va trece nicidecum şi Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată.
 • * Ps 2:6-8; Ps 8:6; Ps 110:1; Ps 110:2; Mat 11:27; Mat 28:18; Ioan 3:35; 1 Cor 15:27; Efes 1:22; ** Dan 3:4; Ps 145:13; Dan 2:44; Dan 7:27; Mica 4:7; Luca 1:33; Ioan 12:34; Evr 12:28;
 • 15 Eu, Daniel, m-am tulburat* cu duhul şi vedeniile din capul meu m-au înspăimântat.
 • * Dan 7:28;
 • 16 M-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo şi l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit şi mi le-a tâlcuit astfel:
 • 17 ‘Aceste* patru fiare mari sunt patru împăraţi care se vor ridica pe pământ.
 • * Dan 7:3;
 • 18 Dar* sfinţii Celui Preaînalt vor primi împărăţia şi vor stăpâni împărăţia în veci, din veşnicie în veşnicie.’
 • * Isa 60:12-14; Dan 7:22; Dan 7:27; 2 Tim 2:11; 2 Tim 2:12; Apoc 2:26; Apoc 2:27; Apoc 3:21; Apoc 20:4;
 • 19 În urmă am dorit să ştiu adevărul asupra fiarei a patra* – care se deosebea de toate celelalte şi era nespus de grozavă: avea dinţi de fier şi gheare de aramă, mânca, sfărâma şi călca în picioare ce rămânea –
 • * Dan 7:7;
 • 20 şi asupra celor zece coarne pe care le avea în cap, şi asupra celuilalt corn care ieşise şi înaintea căruia căzuseră trei, asupra cornului acestuia, care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie şi avea o înfăţişare mai mare decât celelalte coarne.
 • 21 Am văzut, de asemenea, cum cornul* acesta a făcut război sfinţilor şi i-a biruit,
 • * Dan 8:12; Dan 8:24; Dan 11:31; Apoc 11:7; Apoc 13:7; Apoc 17:14; Apoc 19:19;
 • 22 până* când a venit Cel Îmbătrânit de zile şi a făcut** dreptate sfinţilor Celui Preaînalt, şi a venit vremea când sfinţii au luat în stăpânire împărăţia.
 • * Dan 7:9; ** Dan 7:18; 1 Cor 6:2; Apoc 1:6; Apoc 5:10; Apoc 20:4;
 • 23 El mi-a vorbit aşa: ‘Fiara a patra este o a patra împărăţie* care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâşia tot pământul, îl va călca în picioare şi-l va zdrobi.
 • * Dan 2:40;
 • 24 Cele zece coarne* înseamnă că din împărăţia aceasta se vor ridica zece împăraţi. Iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintaşii lui şi va doborî trei împăraţi.
 • * Dan 7:7; Dan 7:8; Dan 7:20; Apoc 17:12;
 • 25 El va rosti* vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri** pe sfinţii Celui Preaînalt şi se va încumeta să schimbe vremurile şi legea, şi sfinţii†† vor fi daţi în mâinile lui timp*† de o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme.
 • * Isa 37:23; Dan 8:24; Dan 8:25; Dan 11:28; Dan 11:30; Dan 11:31; Dan 11:36; Apoc 13:5; Apoc 13:6; ** Apoc 17:6; Apoc 18:24; Dan 2:21; †† Apoc 13:7; *† Dan 12:7; Apoc 12:14;
 • 26 Apoi va veni judecata* şi i se va lua stăpânirea, care va fi prăbuşită şi nimicită pentru totdeauna.
 • * Dan 7:10; Dan 7:22;
 • 27 Dar domnia*, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui** este o împărăţie veşnică şi toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta!’
 • * Dan 7:14; Dan 7:18; Dan 7:22; ** Dan 2:44; Luca 1:33; Ioan 12:34; Apoc 11:15; Isa 60:12;
 • 28 Aici s-au sfârşit cuvintele. Pe mine, Daniel, m-au tulburat nespus de mult gândurile* mele şi mi s-a schimbat culoarea feţei, dar am păstrat** cuvintele acestea în inima mea.”
 • * Dan 7:15; Dan 8:27; Dan 10:8; Dan 10:16; ** Luca 2:19; Luca 2:51;
  Daniel, capitolul 7