Deuteronomul  


Capitolul 11
 • Aducerea aminte de minunile făcute de Dumnezeu cu poporul Său
 • 1 Să iubeşti* dar pe Domnul Dumnezeul tău şi să păzeşti** totdeauna învăţăturile Lui, legile Lui, rânduielile Lui şi poruncile Lui.
 • * Deut 10:12; Deut 30:16; Deut 30:20; ** Zah 3:7;
 • 2 Recunoaşteţi astăzi – ce n-au putut recunoaşte şi vedea copiii voştri – pedepsele* Domnului Dumnezeului vostru, mărimea** Lui, mâna Lui cea tare şi braţul Lui cel întins,
 • * Deut 8:5; ** Deut 5:24; Deut 7:19;
 • 3 semnele* Lui şi faptele pe care le-a săvârşit în mijlocul Egiptului împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului, şi împotriva întregii lui ţări.
 • * Ps 78:12; Ps 135:9;
 • 4 Recunoaşteţi ce a făcut El oştirii Egiptului, cailor lui şi carelor lui, cum* a făcut să vină peste ei apele Mării Roşii,
 • * Exod 14:27; Exod 14:28; Exod 15:9; Exod 15:10; Ps 106:11;
 • 5 când vă urmăreau, şi i-a nimicit pentru totdeauna;
 • 6 ce v-a făcut în pustie, până la venirea voastră în locul acesta; ce a făcut* lui Datan şi lui Abiram, fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, cum pământul şi-a deschis gura şi i-a înghiţit, cu casele şi corturile lor şi cu tot ce aveau în mijlocul întregului Israel.
 • * Num 16:1; Num 16:31; Num 27:3; Ps 106:17;
 • 7 Căci aţi văzut cu ochii* voştri toate lucrurile mari pe care le-a făcut Domnul.
 • * Deut 5:3; Deut 7:19;
 • 8 Astfel, să păziţi toate poruncile pe care vi le dau eu astăzi, ca să puteţi* pune mâna pe ţara în care veţi trece ca s-o luaţi în stăpânire
 • * Ios 1:6; Ios 1:7;
 • 9 şi să aveţi zile* multe în ţara pe care** Domnul a jurat părinţilor voştri că le-o va da, lor şi seminţei lor, ţară în care curge lapte şi miere.
 • * Deut 4:40; Deut 5:16; Prov 10:27; ** Deut 9:5; Exod 3:8;
 • 10 Căci ţara în stăpânirea căreia vei intra nu este ca ţara Egiptului, din care aţi ieşit, unde* îţi aruncai sămânţa în ogoare şi le udai cu piciorul ca pe o grădină de zarzavat.
 • * Zah 14:18;
 • 11 Ţara* pe care o veţi stăpâni este o ţară cu munţi şi văi, care se adapă din ploaia cerului;
 • * Deut 8:7;
 • 12 este o ţară de care îngrijeşte Domnul Dumnezeul tău şi asupra* căreia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii, de la începutul până la sfârşitul anului.
 • * 1 Imp 9:3;
 • 13 Dacă veţi asculta* de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veţi iubi** pe Domnul Dumnezeul vostru şi dacă-I veţi sluji din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru,
 • * Deut 11:22; Deut 6:17; ** Deut 10:12;
 • 14 El* va da ţării voastre ploaie la vreme, ploaie** timpurie şi ploaie târzie, şi-ţi vei strânge grâul, mustul şi untdelemnul;
 • * Lev 26:4; Deut 28:12; ** Ioel 2:23; Iac 5:7;
 • 15 de asemenea, va* da iarbă în câmpiile tale pentru vite şi vei mânca** şi te vei sătura.
 • * Ps 104:14; ** Deut 6:11; Ioel 2:19;
 • 16 Vedeţi să nu vi se amăgească inima* şi să vă abateţi ca să slujiţi** altor dumnezei şi să vă închinaţi înaintea lor.
 • * Deut 29:18; Iov 31:27; ** Deut 8:19; Deut 30:17;
 • 17 Căci atunci Domnul S-ar aprinde* de mânie împotriva voastră; ar închide cerurile** şi n-ar mai fi ploaie; pământul nu şi-ar mai da roadele şi aţi pieri curând din ţara aceea bună pe care v-o dă Domnul.
 • * Deut 6:15; ** 1 Imp 8:35; 2 Cron 6:26; 2 Cron 7:13; Deut 4:26; Deut 8:19; Deut 8:20; Deut 30:18; Ios 23:13; Ios 23:15; Ios 23:16;
 • Îndemn la păzirea poruncilor
 • 18 Puneţi-vă* dar în inimă şi în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legaţi** ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre şi să fie ca nişte fruntarii între ochii voştri.
 • * Deut 6:6; Deut 32:46; ** Deut 6:8;
 • 19 Să învăţaţi* pe copiii voştri în ele şi să le vorbeşti despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.
 • * Deut 4:9; Deut 4:10; Deut 6:7;
 • 20 Să le* scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale.
 • * Deut 6:9;
 • 21 Şi atunci, zilele voastre* şi zilele copiilor voştri, în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor voştri că le-o va da, vor fi tot atât de multe cât** vor fi zilele cerurilor deasupra pământului.
 • * Deut 4:40; Deut 6:2; Prov 3:2; Prov 4:10; Prov 9:11; ** Ps 72:5; Ps 89:29;
 • 22 Căci dacă veţi* păzi toate aceste porunci pe care vi le dau şi dacă le veţi împlini, dacă veţi iubi pe Domnul Dumnezeul vostru, veţi umbla în toate căile Lui şi vă veţi alipi** de El,
 • * Deut 11:13; Deut 6:17; ** Deut 10:20; Deut 30:20;
 • 23 Domnul va izgoni* dinaintea voastră pe toate aceste neamuri şi vă veţi face stăpâni pe toate aceste neamuri**, care sunt mai mari şi mai puternice decât voi.
 • * Deut 4:38; Deut 9:5; ** Deut 9:1;
 • 24 Orice loc* pe care-l va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru: hotarul vostru se va întinde din** pustie până la Liban şi de la râul Eufrat până la Marea de Apus.
 • * Ios 1:3; Ios 14:9; ** Gen 15:18; Exod 23:31; Num 34:3;
 • 25 Nimeni* nu va putea să stea împotriva voastră. Domnul Dumnezeul vostru va răspândi, cum** v-a spus, frica şi groaza de tine peste toată ţara în care veţi merge.
 • * Deut 7:24; ** Deut 2:25; Exod 23:27;
 • Binecuvântarea şi blestemul
 • 26 Iată*, pun azi înaintea voastră binecuvântarea şi blestemul:
 • * Deut 30:1; Deut 30:15; Deut 30:19;
 • 27 binecuvântarea*, dacă veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le dau în ziua aceasta;
 • * Deut 28:2;
 • 28 blestemul*, dacă nu veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru şi dacă vă veţi abate de la calea pe care v-o dau în ziua aceasta şi vă veţi duce după alţi dumnezei pe care nu-i cunoaşteţi.
 • * Deut 28:15;
 • 29 Şi când Domnul Dumnezeul tău te va aduce în ţara pe care o vei lua în stăpânire, să rosteşti binecuvântarea* pe muntele Garizim şi blestemul pe muntele Ebal.
 • * Deut 27:12; Deut 27:13; Ios 8:33;
 • 30 Munţii aceştia sunt dincolo de Iordan, înapoia drumului care merge spre apus, în ţara canaaniţilor care locuiesc în câmpie, faţă în faţă cu Ghilgal, lângă stejarii* More.
 • * Gen 12:6; Jud 7:1;
 • 31 Căci veţi* trece Iordanul şi veţi intra în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul Dumnezeul vostru, ca s-o stăpâniţi şi să locuiţi în ea.
 • * Deut 9:1; Ios 1:11;
 • 32 Să păziţi şi* să împliniţi toate legile şi poruncile pe care vi le dau eu astăzi.
 • * Deut 5:32; Deut 12:32;
  Deuteronomul, capitolul 11