Deuteronomul  


Capitolul 12
 • REPETAREA LEGILOR ŞI PORUNCILOR (CAPITOLELE 12—26)
 • * Neem 9:13; Neem 9:14; Ps 119:1-4;
 • Stârpirea închinării la idoli
 • 1 Iată* legile şi poruncile pe care să le păziţi şi să le împliniţi cât** veţi trăi în ţara pe care v-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul părinţilor voştri.
 • * Deut 6:1; ** Deut 4:10; 1 Imp 8:40;
 • 2 * nimiciţi toate locurile în care slujesc dumnezeilor lor neamurile pe care le veţi izgoni, fie pe munţi** înalţi, fie pe dealuri şi sub orice copac verde.
 • * Exod 34:13; Deut 7:5; ** 2 Imp 16:4; 2 Imp 17:10; 2 Imp 17:11; Ier 3:6;
 • 3 Să le surpaţi* altarele, să le sfărâmaţi stâlpii idoleşti, să le ardeţi în foc copacii închinaţi idolilor lor, să dărâmaţi chipurile cioplite ale dumnezeilor lor şi să faceţi să le piară numele din locurile acelea.
 • * Num 33:52; Jud 2:2;
 • Locul şi chipul adevăratei slujbe dumnezeieşti
 • 4 Voi să nu* faceţi aşa faţă de Domnul Dumnezeul vostru!
 • * Deut 12:31;
 • 5 Ci să-L căutaţi la locaşul Lui şi să mergeţi la locul pe care-l va* alege Domnul Dumnezeul vostru din toate seminţiile voastre, ca să-Şi aşeze acolo Numele Lui.
 • * Deut 12:11; Deut 26:2; Ios 9:27; 1 Imp 8:29; 2 Cron 7:12; Ps 78:68;
 • 6 Acolo* să vă aduceţi arderile-de-tot, jertfele voastre, zeciuielile** voastre, cele dintâi roade, darurile aduse ca împlinire a unei juruinţe, darurile de bunăvoie şi întâii născuţi din cirezile şi turmele voastre.
 • * Lev 17:3; Lev 17:4; ** Deut 12:17; Deut 14:22; Deut 14:23; Deut 15:19; Deut 15:20;
 • 7 Acolo* să mâncaţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru şi să vă** bucuraţi, împreună cu familiile voastre, de toate bunurile cu care vă va fi binecuvântat Domnul Dumnezeul vostru.
 • * Deut 14:26; ** Deut 12:12; Deut 12:18; Lev 23:40; Deut 16:11; Deut 16:14; Deut 16:15; Deut 26:11; Deut 27:7;
 • 8 Să nu faceţi dar cum facem noi acum aici, unde fiecare face* ce-i place,
 • * Jud 17:6; Jud 21:25;
 • 9 fiindcă n-aţi ajuns încă în locul de odihnă şi în moştenirea pe care v-o dă Domnul Dumnezeul vostru.
 • 10 Dar veţi trece* Iordanul şi veţi locui în ţara pe care v-o va da în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru. El vă va da odihnă, după ce vă va izbăvi de toţi vrăjmaşii voştri care vă înconjoară, şi veţi locui fără frică.
 • * Deut 11:31;
 • 11 Atunci va fi un loc* pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru, ca să facă să locuiască Numele Lui acolo. Acolo să aduceţi tot ce vă poruncesc, arderile-de-tot, jertfele, zeciuielile, cele dintâi roade şi darurile alese pe care le veţi face Domnului pentru împlinirea juruinţelor voastre.
 • * Deut 12:5; Deut 12:14; Deut 12:18; Deut 12:21; Deut 12:26; Deut 14:23; Deut 15:20; Deut 16:2; Deut 17:8; Deut 18:6; Deut 23:16; Deut 26:2; Deut 31:11; Ios 18:1; 1 Imp 8:29; Ps 78:68;
 • 12 Acolo să vă* bucuraţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru voi, fiii voştri şi fiicele voastre, robii şi roabele voastre şi levitul care va fi în locurile voastre, căci el n-are** nici parte de moşie, nici moştenire cu voi.
 • * Deut 12:7; ** Deut 10:9; Deut 14:29;
 • 13 Vezi să* nu-ţi aduci arderile-de-tot în toate locurile pe care le vei vedea,
 • * Lev 17:4;
 • 14 ci să-ţi* aduci arderile-de-tot în locul pe care-l va alege Domnul în una din seminţiile tale şi acolo să faci tot ce-ţi poruncesc eu.
 • * Deut 12:11;
 • 15 Totuşi, când vei* dori, vei putea să junghii vite şi să mănânci carne în toate cetăţile tale, cât îţi va fi dat prin binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău; cel ce va fi** necurat şi cel ce va fi curat vor putea să mănânce din ea, cum se mănâncă din căprioară şi din cerb.
 • * Deut 12:21; ** Deut 12:22; Deut 12:22; Deut 14:5; Deut 15:22;
 • 16 Numai* sângele să nu-l mâncaţi, ci să-l vărsaţi pe pământ ca apa.
 • * Gen 9:4; Lev 7:26; Lev 17:10; Deut 15:23; Deut 12:23; Deut 12:24;
 • 17 Nu vei putea să mănânci în cetăţile tale zeciuiala din grâul tău, din mustul tău şi din untdelemnul tău, nici întâii născuţi din cirezile şi turmele tale, nici vreunul din darurile aduse de tine pentru împlinirea unei juruinţe, nici darurile tale de bunăvoie, nici cele dintâi roade ale tale.
 • 18 Ci pe acestea să le* mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, tu, fiul tău şi fiica ta, robul şi roaba ta şi levitul care va fi în cetăţile tale, şi să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău de toate bunurile pe care le vei avea.
 • * Deut 12:11; Deut 12:12; Deut 14:23;
 • 19 Cât vei trăi în ţara ta, vezi să nu cumva* să părăseşti pe levit.
 • * Deut 14:27;
 • 20 Când Domnul Dumnezeul tău îţi va lărgi hotarele, cum* ţi-a făgăduit, şi dorinţa să mănânci carne te va face să zici: ‘Aş vrea să mănânc carne!’ vei putea să mănânci după dorinţa ta.
 • * Gen 15:18; Gen 28:14; Exod 34:24; Deut 11:14; Deut 19:8;
 • 21 Dacă locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să-Şi aşeze acolo Numele este departe de tine, vei putea să tai vite din cireadă şi din turmă, cum ţi-am poruncit, şi vei putea să mănânci din ele în cetăţile tale, după dorinţa ta.
 • 22 Să mănânci din ele cum* se mănâncă din căprioară şi cerb; cel ce va fi necurat şi cel ce va fi curat vor mânca şi ei amândoi.
 • * Deut 12:15;
 • 23 Numai* vezi să nu cumva să mănânci sângele, căci sângele** este viaţa (sufletul), şi să nu mănânci sufletul împreună cu carnea.
 • * Deut 12:16; ** Gen 9:4; Lev 17:11; Lev 17:14;
 • 24 Să nu-l mănânci, ci să-l verşi pe pământ ca apa.
 • 25 Să nu-l mănânci, ca* să fii fericit tu, şi copiii tăi după tine, făcând** ce este plăcut înaintea Domnului.
 • * Deut 4:40; Isa 3:10; ** Exod 15:26; Deut 13:18; 1 Imp 11:38;
 • 26 Dar lucrurile pe care vei voi să* le închini Domnului şi darurile pe care le vei aduce pentru împlinirea unei juruinţe**, să te duci să le aduci în locul pe care-l va alege Domnul.
 • * Num 5:9; Num 5:10; Num 18:19; ** 1 Sam 1:21; 1 Sam 1:22; 1 Sam 1:24;
 • 27 Să-ţi aduci* arderile-de-tot, carnea şi sângele pe altarul Domnului Dumnezeului tău; în celelalte jertfe ale tale, sângele să fie vărsat pe altarul Domnului Dumnezeului tău, iar carnea s-o mănânci.
 • * Lev 1:5; Lev 1:9; Lev 1:13; Lev 17:11;
 • 28 Păzeşte şi ascultă toate aceste lucruri pe care ţi le poruncesc, ca* să fiţi fericiţi tu şi copiii tăi după tine, pe vecie, făcând ce este bine şi ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău.
 • * Deut 12:25;
 • Israel să nu se ia după canaaniţi
 • 29 După ce Domnul* Dumnezeul tău va nimici toate neamurile pe care le vei izgoni dinaintea ta, după ce le vei izgoni şi te vei aşeza în ţara lor,
 • * Exod 23:23; Deut 19:1; Ios 23:4;
 • 30 vezi să nu* te laşi prins în cursă, călcând pe urmele lor, după ce vor fi nimicite dinaintea ta. Fereşte-te să nu cercetezi despre dumnezeii lor şi să zici: ‘Cum slujeau neamurile acestea dumnezeilor lor? Şi eu vreau să fac la fel.’
 • * Deut 7:16;
 • 31 Tu* să nu faci aşa faţă de Domnul Dumnezeul tău, căci ele slujeau dumnezeilor lor, făcând toate urâciunile pe care le urăşte Domnul, şi ele chiar îşi ardeau** în foc fiii şi fiicele lor în cinstea dumnezeilor lor.
 • * Deut 12:4; Lev 18:3; Lev 18:26; Lev 18:30; 2 Imp 17:15; ** Lev 18:21; Lev 20:2; Deut 18:10; Ier 32:35; Ezec 23:37;
 • 32 Voi să păziţi şi să împliniţi toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu; să n-adăugaţi* nimic la ele şi să nu scoateţi nimic din ele.
 • * Deut 4:2; Deut 13:18; Ios 1:7; Prov 30:6; Apoc 22:18;
  Deuteronomul, capitolul 12