Deuteronomul  


Capitolul 15
 • Anul de iertare
 • 1 La fiecare* şapte ani, să dai iertare.
 • * Exod 21:2; Exod 23:10; Exod 23:11; Lev 25:2; Lev 25:4; Deut 31:10; Ier 34:14;
 • 2 Şi iată cum se va face iertarea. Când se va vesti iertarea în cinstea Domnului, orice creditor care va fi împrumutat pe aproapele său să-i ierte împrumutul, să nu silească pe aproapele său şi pe fratele său să-i plătească datoria.
 • 3 Vei putea să sileşti pe străin* să-ţi plătească, dar să ierţi ce ai la fratele tău.
 • * Deut 23:20;
 • 4 Totuşi la tine să nu fie niciun sărac, căci Domnul te va* binecuvânta în ţara pe care ţi-o va da de moştenire Domnul Dumnezeul tău;
 • * Deut 28:8;
 • 5 numai* să asculţi de glasul Domnului Dumnezeului tău, împlinind cu scumpătate toate aceste porunci pe care ţi le dau astăzi.
 • * Deut 28:1;
 • 6 Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta, cum ţi-a spus, aşa încât vei da* cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut de la ele; tu vei stăpâni** peste multe neamuri, dar ele nu vor stăpâni peste tine.
 • * Deut 28:12; Deut 28:44; ** Deut 28:13; Prov 22:7;
 • 7 Dacă va fi la tine vreun sărac dintre fraţii tăi, în vreuna din cetăţile tale, în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu-ţi* împietreşti inima şi să nu-ţi închizi mâna înaintea fratelui tău celui lipsit.
 • * 1 Ioan 3:17;
 • 8 Ci să-i* deschizi mâna şi să-l împrumuţi cu ce-i trebuie, ca să facă faţă nevoilor lui.
 • * Lev 25:25; Mat 5:42; Luca 6:34; Luca 6:35;
 • 9 Vezi să nu fii aşa de rău ca să zici în inima ta: ‘Ah, se apropie anul al şaptelea, anul iertării!’ Vezi să n-ai un ochi* fără milă pentru fratele tău cel lipsit şi să nu-i dai. Căci atunci el ar** striga către Domnul împotriva ta şi te-ai face vinovat de un păcat,
 • * Deut 28:54; Deut 28:56; Prov 23:6; Prov 28:22; Mat 20:15; ** Deut 24:15; Mat 25:41; Mat 25:42;
 • 10 ci să-i dai, şi să* nu dai cu părere de rău în inimă, căci pentru** aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările de care te vei apuca.
 • * 2 Cor 9:5; 2 Cor 9:7; ** Deut 14:29; Deut 24:19; Ps 41:1; Prov 22:9;
 • 11 Totdeauna vor fi săraci* în ţară, de aceea îţi dau porunca aceasta: ‘Să-ţi deschizi mâna faţă de fratele tău, faţă de sărac şi faţă de cel lipsit din ţara ta.’
 • * Mat 26:11; Marc 14:7; Ioan 12:8;
 • Slobozirea robilor cumpăraţi
 • 12 Dacă* unul din fraţii tăi evrei, bărbat sau femeie, se vinde ţie să-ţi slujească şase ani, în anul al şaptelea să-i dai drumul de la tine şi să fie slobod.
 • * Exod 21:2; Lev 25:39; Ier 34:14;
 • 13 Şi când îi vei da drumul ca să se ducă slobod de la tine, să nu-i dai drumul cu mâna goală;
 • 14 să-i dai daruri din cireada ta, din aria ta, din teascul tău, din ce vei avea, prin binecuvântarea* Domnului Dumnezeului tău.
 • * Prov 10:22;
 • 15 Să-ţi aduci* aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului şi că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat, de aceea îţi dau astăzi porunca aceasta.
 • * Deut 5:15; Deut 16:12;
 • 16 Dacă însă robul tău* îţi va zice: ‘Nu vreau să ies de la tine’, pentru că te iubeşte, pe tine şi casa ta, şi se simte bine la tine,
 • * Exod 21:5; Exod 21:6;
 • 17 atunci să iei o sulă şi să-i găureşti urechea de uşă şi să-ţi fie rob pentru totdeauna. Tot aşa să faci şi cu roaba ta.
 • 18 Să nu-ţi pară rău când îl vei lăsa să plece slobod de la tine, căci ţi-a slujit şase ani, ceea ce face de două* ori cât simbria unui om tocmit cu plată, şi Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în tot ce vei face.
 • * Isa 16:14; Isa 21:16;
 • Sfinţirea întâiului născut din vite
 • 19 Să închini Domnului Dumnezeului tău pe orice întâi* născut de parte bărbătească din cireada şi turma ta. Să nu munceşti cu întâiul născut al vacii tale, să nu tunzi pe întâiul născut al oilor tale.
 • * Exod 13:2; Exod 34:19; Lev 27:26; Num 3:13;
 • 20 Să-l mănânci în fiecare an, tu şi familia ta, înaintea* Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege El.
 • * Deut 12:5-7; Deut 12:17; Deut 14:23; Deut 16:11; Deut 16:14;
 • 21 Dacă* are vreun cusur, dacă este şchiop sau orb, sau are vreo meteahnă trupească, să nu-l aduci ca jertfă Domnului Dumnezeului tău.
 • * Lev 22:20; Deut 17:1;
 • 22 Să-l mănânci în cetăţile tale: cel ce va fi necurat* şi cel ce va fi curat vor putea să-l mănânce amândoi, cum se mănâncă acum căprioara sau cerbul.
 • * Deut 12:15; Deut 12:22;
 • 23 Numai* sângele să nu i-l mănânci, ci să-l verşi pe pământ ca apa.
 • * Deut 12:16; Deut 12:23;
  Deuteronomul, capitolul 15