Deuteronomul  


Capitolul 18
 • Drepturile preoţilor şi leviţilor
 • 1 Preoţii, leviţii şi toată seminţia lui Levi să nu aibă* nici parte de moşie, nici moştenire în Israel; să se hrănească din jertfele mistuite de foc** în cinstea Domnului şi din darurile aduse Domnului.
 • * Num 18:20; Num 26:62; Deut 10:9; ** Num 18:8; Num 18:9; 1 Cor 9:13;
 • 2 Să nu aibă moştenire în mijlocul fraţilor lor: Domnul va fi moştenirea lor, cum le-a spus.
 • 3 Iată care va fi dreptul preoţilor de la popor: cei ce vor aduce o jertfă, fie bou, fie miel, să dea* preotului spata, fălcile şi pântecele.
 • * Lev 7:30-34;
 • 4 Să-i dai cele dintâi* roade din grâul tău, din mustul tău şi din untdelemnul tău şi pârga din lâna oilor tale,
 • * Exod 22:29; Num 18:12; Num 18:24;
 • 5 căci pe el* l-a ales Domnul Dumnezeul tău dintre toate seminţiile, ca să facă** slujba în Numele Domnului, el şi fiii lui, în toate zilele.
 • * Exod 28:1; Num 3:10; ** Deut 10:8; Deut 17:12;
 • 6 Când va pleca un levit din una din cetăţile tale, din locul unde locuieşte* el în Israel, ca să se ducă, după deplina dorinţă a sufletului său, în locul pe care-l va alege** Domnul
 • * Num 35:2; Num 35:3; ** Deut 12:5;
 • 7 şi va face slujbă în Numele Domnului Dumnezeului tău, ca* toţi fraţii lui leviţi care stau înaintea Domnului,
 • * 2 Cron 31:2;
 • 8 va primi ca hrană o parte* la fel cu a lor şi, pe lângă ea, se va bucura şi de veniturile ieşite din vânzarea averii lui părinteşti.
 • * 2 Cron 31:4; Neem 12:44; Neem 12:47;
 • Ghicirea şi vrăjitoria
 • 9 După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveţi* să faci după urâciunile neamurilor acelora.
 • * Lev 18:26; Lev 18:27; Lev 18:30; Deut 12:29-31;
 • 10 Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă* pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul** de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor,
 • * Lev 18:21; Deut 12:31; ** Lev 19:26; Lev 19:31; Lev 20:27; Isa 8:19;
 • 11 de descântător*, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe** pe morţi.
 • * Lev 20:27; ** 1 Sam 28:7;
 • 12 Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului şi din pricina* acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta.
 • * Lev 18:24; Lev 18:25; Deut 9:4;
 • 13 Tu să te ţii în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău.
 • 14 Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de cei ce citesc în stele şi de ghicitori, dar ţie, Domnul Dumnezeul tău nu-ţi îngăduie lucrul acesta.
 • Un mare proroc
 • 15 Domnul Dumnezeul tău îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un proroc* ca mine: să ascultaţi de el!
 • * Deut 18:18; Ioan 1:45; Fapte 3:22; Fapte 7:37;
 • 16 Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării* poporului, când ziceai: ‘Să nu** mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu şi să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor.’
 • * Deut 9:10; ** Exod 20:19; Evr 12:19;
 • 17 Atunci, Domnul mi-a zis: ‘Ce au zis ei este bine*.
 • * Deut 5:28;
 • 18 Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un* proroc ca tine, voi pune** cuvintele Mele în gura lui şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu.
 • * Deut 18:15; Ioan 1:45; Fapte 3:22; Fapte 7:37; ** Isa 51:16; Ioan 17:8; Ioan 4:25; Ioan 8:28; Ioan 12:49; Ioan 12:50;
 • 19 Şi dacă cineva* nu va asculta de cuvintele Mele, pe care le va spune el în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală.
 • * Fapte 3:23;
 • 20 Dar prorocul* care va avea îndrăzneala să spună în Numele Meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună sau care va vorbi** în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea.’
 • * Deut 13:5; Ier 14:14; Ier 14:15; Zah 13:3; ** Deut 13:1; Deut 13:2; Ier 2:8;
 • 21 Poate că vei zice în inima ta: ‘Cum vom cunoaşte cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?’
 • 22 Când ceea ce* va spune prorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întâmpla**, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el.
 • * Ier 28:9; ** Deut 13:2; Deut 18:20;
  Deuteronomul, capitolul 18