Deuteronomul  


Capitolul 19
 • Cetăţile de scăpare
 • 1 După ce Domnul Dumnezeul tău va* nimici toate neamurile acelea a căror ţară ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, după ce le vei izgoni şi vei locui în cetăţile şi în casele lor,
 • * Deut 12:29;
 • 2 să desparţi trei cetăţi* în mijlocul ţării pe care ţi-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău.
 • * Exod 21:13; Num 35:11; Num 35:14; Ios 20:2;
 • 3 Să faci drumuri şi să împarţi în trei ţinutul ţării pe care ţi-o va da ca moştenire Domnul Dumnezeul tău. Să faci aşa, pentru ca orice ucigaş să poată fugi în cetăţile acestea.
 • 4 Legea* aceasta să fie pentru ucigaşul care va fugi acolo, ca să-şi scape viaţa, când va omorî fără voie pe aproapele său, fără să-i fi fost vrăjmaş mai înainte.
 • * Num 35:15; Deut 4:42;
 • 5 Aşa, de pildă, un om se va duce să taie lemne în pădure cu un alt om; ridică securea cu mâna, ca să taie copacul, fierul scapă din coadă, loveşte pe tovarăşul său şi-l omoară. Atunci, el să fugă într-una din cetăţile acestea ca să-şi scape viaţa,
 • 6 pentru ca* nu cumva răzbunătorul sângelui, aprins de mânie şi urmărind pe ucigaş, să-l ajungă, fiind prea lung drumul, şi să lovească de moarte pe cel ce nu era vinovat de moarte, fiindcă mai înainte nu fusese vrăjmaş aproapelui său.
 • * Num 35:12;
 • 7 De aceea îţi dau porunca aceasta: Să desparţi trei cetăţi.
 • 8 Când Domnul Dumnezeul tău îţi va lărgi* hotarele, cum a jurat părinţilor tăi, şi-ţi va da toată ţara pe care a făgăduit părinţilor tăi că ţi-o va da –
 • * Gen 15:18; Deut 12:20;
 • 9 numai să păzeşti şi să împlineşti toate aceste porunci pe care ţi le dau astăzi, ca să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău şi să umbli totdeauna pe căile Lui –, atunci* să mai adaugi trei cetăţi la cele trei,
 • * Ios 20:7; Ios 20:8;
 • 10 pentru ca să nu fie vărsat sângele celui nevinovat în mijlocul ţării pe care ţi-o dă de moştenire Domnul Dumnezeul tău, şi astfel să fii vinovat de omor.
 • 11 Dar dacă* un om fuge într-una din aceste cetăţi după ce a întins laţuri aproapelui său din vrăjmăşie împotriva lui, după ce s-a aruncat asupra lui şi l-a lovit aşa încât i-a pricinuit moartea,
 • * Exod 21:12; Num 35:16; Num 35:24; Deut 27:24; Prov 28:17;
 • 12 bătrânii din cetatea lui să trimită să-l prindă şi să-l dea în mâinile răzbunătorului sângelui, ca să moară.
 • 13 Să n-ai milă de* el şi să** ştergi din Israel sângele celui nevinovat, ca să fii fericit.
 • * Deut 13:8; Deut 25:12; ** Num 35:33; Num 35:34; Deut 21:9; 1 Imp 2:31;
 • Martorii mincinoşi
 • 14 * nu muţi hotarele aproapelui tău, puse de strămoşii tăi, în moştenirea pe care o vei avea în ţara pe care ţi-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău.
 • * Deut 27:17; Iov 24:2; Prov 22:28; Osea 5:10;
 • 15 Un singur* martor nu va fi de ajuns împotriva unui om, ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare; un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori.
 • * Num 35:30; Deut 17:6; Mat 18:16; Ioan 8:17; 2 Cor 13:1; 1 Tim 5:19; Evr 10:28;
 • 16 Când* un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca să-l învinuiască de vreo nelegiuire,
 • * Ps 27:12; Ps 35:11;
 • 17 cei doi oameni cu pricina să se înfăţişeze înaintea* Domnului, înaintea preoţilor şi judecătorilor care vor fi atunci în slujbă.
 • * Deut 17:9; Deut 21:5;
 • 18 Judecătorii să facă cercetări amănunţite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos şi că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său,
 • 19 atunci* să-i faceţi cum avea el de gând să facă fratelui său. Să scoţi** astfel răul din mijlocul tău.
 • * Prov 19:5; Prov 19:9; Dan 6:24; ** Deut 13:5; Deut 17:7; Deut 21:21; Deut 22:21; Deut 22:24; Deut 24:7;
 • 20 În felul acesta, ceilalţi vor* auzi şi se vor teme, şi nu se va mai face o faptă aşa de nelegiuită în mijlocul tău.
 • * Deut 17:13; Deut 21:21;
 • 21 Să n-ai* nicio milă, ci să ceri viaţă** pentru viaţă, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior.
 • * Deut 19:13; ** Exod 21:23; Exod 21:24; Lev 24:20; Mat 5:38;
  Deuteronomul, capitolul 19