Deuteronomul  


Capitolul 2
 • Intrarea în pustie
 • 1 Ne-am întors şi am plecat în pustie, pe drumul care duce la Marea Roşie, cum* îmi poruncise Domnul, şi am ocolit multă vreme muntele Seir.
 • * Num 14:25; Deut 1:40;
 • 2 Domnul mi-a zis:
 • 3 ‘Vă ajunge* de când ocoliţi muntele acesta. Întoarceţi-vă spre miazănoapte.
 • * Deut 2:7; Deut 2:14;
 • 4 Dă următoarea poruncă poporului: «Acum aveţi* să treceţi prin hotarele fraţilor voştri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir. Ei se vor teme de voi, dar să vă păziţi bine.
 • * Num 20:14;
 • 5 Să nu vă încăieraţi cu ei, căci nu vă voi da în ţara lor nici măcar o palmă de loc: muntele Seir l-am dat* în stăpânire lui Esau.
 • * Gen 36:8; Ios 24:4;
 • 6 Să cumpăraţi de la ei, cu preţ de argint, hrana pe care o veţi mânca şi să cumpăraţi de la ei, cu preţ de argint, chiar şi apa pe care o veţi bea.
 • 7 Căci Domnul Dumnezeul tău te-a binecuvântat în tot lucrul mâinilor tale şi ţi-a cunoscut călătoria în această mare pustie. Iată, de patruzeci de ani* de când Domnul Dumnezeul tău este cu tine şi n-ai dus lipsă de nimic.»’
 • * Deut 8:2-4;
 • 8 Am* trecut pe departe de fraţii noştri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir, şi pe departe de drumul care duce în câmpie, departe de Elat** şi de Eţion-Gheber; apoi ne-am întors şi am apucat spre pustia Moabului.
 • * Jud 11:18; ** 1 Imp 9:26;
 • Pribegirea în pustie
 • 9 Domnul mi-a zis: ‘Nu face război cu Moab şi nu te apuca la luptă cu el, căci nu-ţi voi da nimic să stăpâneşti în ţara lui. Arul* l-am dat în stăpânire copiilor** lui Lot.
 • * Num 21:28; ** Gen 19:36; Gen 19:37;
 • 10 (Mai înainte, aici locuiau emimii*: un popor mare, mult la număr şi de statură înaltă, ca anachimii**.
 • * Gen 14:5; ** Num 13:22; Num 13:33; Deut 9:2;
 • 11 Ei treceau drept refaimiţi, ca şi anachimii, dar moabiţii îi numeau emimi.
 • 12 Seir era locuit altădată* de horiţi; copiii lui Esau i-au izgonit, i-au nimicit dinaintea lor şi s-au aşezat în locul lor, cum a făcut Israel în ţara pe care o stăpâneşte şi pe care i-a dat-o Domnul.)
 • * Gen 14:6; Gen 36:20; Deut 2:22;
 • 13 Acum sculaţi-vă şi treceţi pârâul* Zered.’ Am trecut pârâul Zered.
 • * Num 21:12;
 • 14 Vremea cât au ţinut călătoriile noastre de la Cades-Barnea* până la trecerea pârâului Zered a fost de treizeci şi opt de ani, până** a pierit din mijlocul taberei tot neamul oamenilor de război, cum le jurase Domnul.
 • * Num 13:26; ** Num 14:33; Num 26:64; Num 14:35; Deut 1:34; Deut 1:35; Ezec 20:15;
 • 15 Mâna Domnului* a fost împotriva lor, ca să-i nimicească din mijlocul taberei, până ce au pierit.
 • * Ps 78:33; Ps 106:26;
 • 16 După ce au pierit toţi bărbaţii de război, murind în mijlocul poporului,
 • 17 Domnul mi-a vorbit şi a zis:
 • 18 ‘Să treci azi hotarul Moabului, la cetatea Ar,
 • 19 şi să te apropii de copiii lui Amon. Să nu faci război cu ei şi să nu te iei la luptă cu ei, căci nu-ţi voi da nimic de stăpânit în ţara copiilor lui Amon: am dat-o în stăpânire copiilor* lui Lot.’
 • * Gen 19:38;
 • 20 Ţara aceasta trecea, de asemenea, ca o ţară a lui Refaim; mai înainte, locuiau în ea refaimiţii, şi amoniţii îi numeau* zamzumimi:
 • * Gen 14:5;
 • 21 un popor* mare, mult la număr şi de statură înaltă, ca anachimii. Domnul i-a nimicit dinaintea amoniţilor, care i-au izgonit şi s-au aşezat în locul lor.
 • * Deut 2:10;
 • 22 (Aşa a făcut Domnul şi pentru copiii lui Esau, care* locuiesc în Seir, când a nimicit pe horiţi** dinaintea lor; ei i-au izgonit şi s-au aşezat în locul lor, până în ziua de azi.
 • * Gen 36:8; ** Gen 14:6; Gen 36:20-30; Deut 2:12;
 • 23 De asemenea, aviţii*, care locuiau în sate până la Gaza**, au fost nimiciţi de caftoriţi, ieşiţi din Caftor, care s-au aşezat în locul lor.)
 • * Ios 13:3; ** Ier 25:20; Gen 10:14; Amos 9:7;
 • 24 ‘Sculaţi-vă, plecaţi şi treceţi* pârâul Arnon. Iată, îţi dau în mâini pe Sihon, împăratul Hesbonului, Amoritul, şi ţara lui. Începe cucerirea, fă război cu el!
 • * Num 21:13; Num 21:14; Jud 11:18; Jud 11:21;
 • 25 De azi* încolo, voi băga groaza şi frica de tine în toate popoarele de sub cer; şi, la auzul faimei tale, vor tremura şi se vor îngrozi de tine.’
 • * Exod 15:14; Exod 15:15; Deut 11:25; Ios 2:9; Ios 2:10;
 • Cucerirea ţării lui Sihon, împăratul Hesbonului
 • 26 Din pustia Chedemot, am trimis soli la Sihon, împăratul Hesbonului*, cu vorbe de pace. Am trimis să-i spună:
 • * Deut 20:10;
 • 27 ‘Lasă-mă* să trec prin ţara ta; voi ţine drumul mare, fără să mă abat nici la dreapta, nici la stânga.
 • * Num 21:21; Num 21:22; Jud 11:19;
 • 28 Să-mi vinzi pe preţ de argint hrana pe care o voi mânca şi să-mi dai cu preţ de argint apa pe care o voi bea; nu voi face altceva decât să trec* cu piciorul,
 • * Num 20:19;
 • 29 lucru pe care mi l-au îngăduit* copiii lui Esau care locuiesc în Seir şi moabiţii care locuiesc în Ar – îngăduie-mi şi tu lucrul acesta, până voi trece Iordanul, ca să intru în ţara pe care ne-o dă Domnul Dumnezeul nostru.’
 • * Num 20:18; Deut 23:3; Deut 23:4; Jud 11:17; Jud 11:18;
 • 30 Dar Sihon*, împăratul Hesbonului, n-a vrut să ne lase să trecem pe la el, căci Domnul** Dumnezeul tău i-a făcut duhul neînduplecat şi i-a împietrit inima, ca să-l dea în mâinile tale, cum vezi azi.
 • * Num 21:23; ** Ios 11:20; Exod 4:21;
 • 31 Domnul mi-a zis: ‘Vezi, acum încep să-ţi dau* pe Sihon şi ţara lui; începe şi tu dar să-i iei în stăpânire ţara ca s-o moşteneşti.’
 • * Deut 1:8;
 • 32 Sihon* ne-a ieşit înainte cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva noastră, la Iahaţ.
 • * Num 21:23;
 • 33 Domnul* Dumnezeul nostru ni l-a dat în mâini şi l-am** bătut, pe el şi pe fiii lui şi pe tot poporul lui.
 • * Deut 7:2; Deut 20:16; ** Num 21:24; Deut 29:7;
 • 34 I-am luat atunci toate cetăţile şi le-am nimicit* cu desăvârşire: bărbaţi, femei şi prunci i-am nimicit cu desăvârşire şi n-am lăsat să scape niciunul măcar.
 • * Deut 7:2; Deut 7:26;
 • 35 Numai vitele le-am răpit pentru noi, precum şi prada din cetăţile pe care le luaserăm.
 • 36 De la Aroer*, care este pe malurile pârâului Arnon, şi de la cetatea care este în vale până la Galaad, n-a fost nicio cetate prea tare pentru noi: Domnul Dumnezeul nostru ni le-a dat pe toate** în mână.
 • * Deut 3:12; Deut 4:48; Ios 13:9; ** Ps 44:3;
 • 37 Dar de ţara copiilor lui Amon nu te-ai apropiat, de toate malurile pârâului Iaboc*, de cetăţile de la munte şi de toate** locurile pe care te-a oprit Domnul Dumnezeul tău să le loveşti.
 • * Gen 32:22; Num 21:24; Deut 3:16; ** Deut 2:5; Deut 2:9; Deut 2:19;
  Deuteronomul, capitolul 2