Deuteronomul  


Capitolul 20
 • Scutirile de militărie
 • 1 Când vei merge la război împotriva vrăjmaşilor tăi şi vei vedea cai şi care* şi un popor mai mare la număr decât tine, să nu te temi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, este cu tine**.
 • * Ps 20:7; Isa 31:1; ** Num 23:21; Deut 31:6; Deut 31:8; 2 Cron 13:12; 2 Cron 32:7; 2 Cron 32:8;
 • 2 La apropierea luptei, preotul să vină şi să vorbească poporului.
 • 3 Să le spună: ‘Ascultă, Israele! Voi astăzi sunteţi aproape de luptă împotriva vrăjmaşilor voştri. Să nu vi se tulbure inima, fiţi fără teamă, nu vă înspăimântaţi, nu vă îngroziţi dinaintea lor.
 • 4 Căci Domnul Dumnezeul vostru merge cu voi, ca să bată* pe vrăjmaşii voştri, ca să vă mântuiască.’
 • * Deut 1:30; Deut 3:22; Ios 23:10;
 • 5 Mai-marii oştirii să vorbească apoi poporului şi să zică: ‘Cine a zidit o casă nouă şi nu s-a aşezat încă în ea să plece şi să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă şi să se aşeze altul în ea.
 • 6 Cine a sădit o vie şi n-a mâncat încă din ea să plece şi să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă şi să mănânce altul din ea.
 • 7 Cine* s-a logodit cu o femeie şi n-a luat-o încă să plece şi să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă şi s-o ia altul.’
 • * Deut 24:5;
 • 8 Mai-marii oştirii să vorbească mai departe poporului şi să spună: ‘Cine este* fricos şi slab la inimă să plece şi să se întoarcă acasă, ca să nu înmoaie inima fraţilor lui.’
 • * Jud 7:3;
 • 9 După ce mai-marii oştirii vor isprăvi de vorbit poporului, să aşeze pe căpeteniile oştirii în fruntea poporului.
 • Cum să se poarte cu cetăţile vrăjmaşe
 • 10 Când te vei apropia de o cetate ca să te baţi împotriva ei, s-o* îmbii cu pace.
 • * 2 Sam 20:18; 2 Sam 20:20;
 • 11 Dacă primeşte pacea şi-ţi deschide porţile, tot poporul care se va afla în ea să-ţi dea bir şi să-ţi fie supus.
 • 12 Dacă nu primeşte pacea cu tine şi vrea să facă război cu tine, atunci s-o împresori.
 • 13 Şi, după ce Domnul Dumnezeul tău o va da în mâinile tale, să treci* prin ascuţişul sabiei pe toţi cei de parte bărbătească.
 • * Num 31:7;
 • 14 Dar să iei pentru tine nevestele, copiii, vitele* şi tot ce va mai fi în cetate, toată prada, şi să mănânci** toată prada vrăjmaşilor tăi pe care ţi-i va da în mână Domnul Dumnezeul tău.
 • * Ios 8:2; ** Ios 22:8;
 • 15 Aşa să faci cu toate cetăţile care vor fi foarte departe de tine şi care nu fac parte din cetăţile neamurilor acestora.
 • 16 Dar în cetăţile* popoarelor acestora, a căror ţară ţi-o dă ca moştenire Domnul Dumnezeul tău, să nu laşi cu viaţă nimic care suflă.
 • * Num 21:2; Num 21:3; Num 21:35; Num 33:52; Deut 7:1; Deut 7:2; Ios 11:14;
 • 17 Ci să nimiceşti cu desăvârşire popoarele acelea, pe hetiţi, pe amoriţi, pe canaaniţi, pe fereziţi, pe heviţi şi iebusiţi, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău,
 • 18 ca* să nu vă înveţe să faceţi după toate urâciunile pe care le fac ele pentru dumnezeii lor şi să păcătuiţi** astfel împotriva Domnului Dumnezeului vostru.
 • * Deut 7:4; Deut 12:30; Deut 12:31; Deut 18:9; ** Exod 23:33;
 • 19 Dacă vei împresura multe zile o cetate cu care eşti în război, ca s-o cucereşti, pomii să nu-i strici, tăindu-i cu securea; să mănânci din ei şi să nu-i tai, căci pomul de pe câmp este oare un om ca să fie nimicit prin împresurare de tine?
 • 20 Numai copacii pe care-i vei şti că nu sunt pomi buni de mâncat vei putea să-i strici şi să-i tai şi vei putea să faci cu ei întărituri împotriva cetăţii care este în război cu tine, până va cădea.
  Deuteronomul, capitolul 20