Deuteronomul  


Capitolul 21
 • Omorurile ai căror făptuitori sunt necunoscuţi
 • 1 Dacă, în ţara pe care ţi-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău, se găseşte întins în mijlocul unui câmp un om ucis, fără să se ştie cine l-a lovit,
 • 2 bătrânii şi judecătorii tăi să se ducă să măsoare depărtarea de la trupul mort până în cetăţile de primprejur.
 • 3 Când se va hotărî cetatea cea mai apropiată de trupul mort, bătrânii din cetatea aceea să ia o viţea care să nu fi fost pusă la muncă şi care să nu fi tras la jug.
 • 4 Să ducă viţeaua aceea într-o vale cu apă care nu seacă niciodată şi unde nu se ară, nici nu se seamănă; şi acolo să taie capul viţelei, în vale.
 • 5 Atunci să se apropie preoţii, fiii lui Levi, căci pe ei* i-a ales Domnul Dumnezeul tău ca să-I slujească şi să binecuvânteze în Numele Domnului, şi ei trebuie să hotărască** în orice ceartă şi în orice rănire.
 • * Deut 10:8; 1 Cron 23:13; ** Deut 17:8; Deut 17:9;
 • 6 Toţi bătrânii din cetatea aceea cea mai apropiată de trupul mort să-şi spele* mâinile pe viţeaua căreia i-au tăiat capul în vale.
 • * Ps 19:12; Ps 26:6; Mat 27:24;
 • 7 Şi, luând cuvântul, să zică: ‘Mâinile noastre n-au vărsat sângele acesta şi ochii noştri nu l-au văzut vărsându-se.
 • 8 Iartă, Doamne, pe poporul Tău Israel, pe care l-ai răscumpărat; nu* pune sângele nevinovat în socoteala poporului Tău Israel.’ Şi sângele acela nu-i va fi pus în socoteală.
 • * Iona 1:14;
 • 9 Astfel trebuie să curăţeşti* din mijlocul tău sângele nevinovat, făcând ce este plăcut înaintea Domnului.
 • * Deut 19:13;
 • Prinşii de război. Drepturile întâilor născuţi
 • 10 Când vei merge la război împotriva vrăjmaşilor tăi, dacă Domnul îi dă în mâinile tale şi vei lua prinşi din ei,
 • 11 poate că printre cei prinşi vei vedea o femeie frumoasă şi vei dori s-o iei de nevastă.
 • 12 Atunci s-o aduci înăuntrul casei tale. Ea să-şi radă capul şi să-şi taie unghiile,
 • 13 să-şi lepede hainele pe care le purta când a fost prinsă, să locuiască în casa ta şi să plângă* pe tatăl şi pe mama ei o lună de zile. După aceea, să te duci la ea, să-i fii bărbat şi ea să-ţi fie nevastă.
 • * Ps 45:10;
 • 14 Dacă nu-ţi va mai plăcea, s-o laşi să plece unde va voi, dar nu vei putea s-o vinzi pe argint, nici să te porţi cu ea ca şi cu o roabă, pentru că ai înjosit-o*.
 • * Gen 34:2; Deut 22:29; Jud 19:24;
 • 15 Dacă un om care are două neveste iubeşte pe una şi nu iubeşte* pe cealaltă şi dacă are copii cu ele, din care întâiul născut este de la nevasta pe care n-o iubeşte,
 • * Gen 29:33;
 • 16 când îşi* va împărţi averile între fiii lui, nu va putea face întâi născut pe fiul aceleia pe care o iubeşte, în locul fiului aceleia pe care n-o iubeşte şi care este întâiul născut.
 • * 1 Cron 5:2; 1 Cron 26:10; 2 Cron 11:19; 2 Cron 11:22;
 • 17 Ci să recunoască de întâi născut pe fiul aceleia pe care n-o iubeşte şi să-i dea o parte îndoită* din averea lui, căci fiul acesta este cel dintâi rod** al puterii lui şi lui i se cuvine dreptul de întâi născut.
 • * 1 Cron 5:1; ** Gen 49:3; Gen 25:31; Gen 25:33;
 • Fiii neascultători
 • 18 Dacă un om are un fiu neascultător şi îndărătnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui şi nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit,
 • 19 tatăl şi mama să-l ia şi să-l ducă la bătrânii cetăţii lui şi la poarta locului în care locuieşte.
 • 20 Să spună bătrânilor cetăţii lui: ‘Iată, fiul nostru este neascultător şi îndărătnic, n-ascultă de glasul nostru şi este lacom şi beţiv.’
 • 21 Şi toţi oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre şi să moară. Astfel să curăţeşti* răul din mijlocul tău, pentru ca** tot Israelul s-audă şi să se teamă.
 • * Deut 13:5; Deut 19:19; Deut 19:20; Deut 22:21; Deut 22:24; ** Deut 13:11;
 • Despre cei spânzuraţi
 • 22 Dacă se va omorî un om care a săvârşit o nelegiuire vrednică de pedeapsa* cu moartea şi l-ai spânzurat de un lemn,
 • * Deut 19:6; Deut 22:26; Fapte 23:29; Fapte 25:11; Fapte 25:25; Fapte 26:31;
 • 23 trupul lui* mort să nu stea noaptea pe lemn, ci să-l îngropi în aceeaşi zi, căci cel spânzurat** este blestemat înaintea lui Dumnezeu, şi să nu spurci ţara pe care ţi-o dă de moştenire Domnul Dumnezeul tău.
 • * Ios 8:29; Ios 10:26; Ios 10:27; Ioan 19:31; ** Gal 3:13; Lev 18:25; Num 35:34;
  Deuteronomul, capitolul 21