Deuteronomul  


Capitolul 23
 • Cei primiţi în adunare
 • 1 Cel scopit, sau famenul, să nu intre în adunarea Domnului.
 • 2 Cel născut din curvie să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecelea neam al lui să nu intre în adunarea Domnului.
 • 3 Amonitul* şi moabitul să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecelea neam, pe vecie,
 • * Neem 13:1; Neem 13:2;
 • 4 pentru că* nu v-au ieşit înainte cu pâine şi apă pe drum, la ieşirea voastră din Egipt, şi pentru că** au adus, pe preţ de argint, împotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor, din Petor, din Mesopotamia, ca să te blesteme.
 • * Deut 2:29; ** Num 22:5; Num 22:6;
 • 5 Dar Domnul Dumnezeul tău n-a voit să asculte pe Balaam şi Domnul Dumnezeul tău a schimbat blestemul acela în binecuvântare, pentru că tu eşti iubit de Domnul Dumnezeul tău.
 • 6 * nu-ţi pese nici de propăşirea lor, nici de bunăstarea lor toată viaţa ta, pe vecie.
 • * Ezra 9:12;
 • 7 Să nu urăşti pe edomit, căci* este fratele tău; să nu urăşti pe egiptean, căci ai fost străin** în ţara lui:
 • * Gen 25:24-26; Obad 1:10; Obad 1:12; ** Exod 22:21; Exod 23:9; Lev 19:34; Deut 10:19;
 • 8 fiii care li se vor naşte, în al treilea neam, să intre în adunarea Domnului.
 • Curăţia în tabără
 • 9 Când vei ieşi cu oastea împotriva vrăjmaşilor tăi, fereşte-te de orice lucru rău.
 • 10 Dacă va* fi la tine cineva care să nu fie curat în urma vreunei întâmplări din timpul nopţii, să iasă din tabără şi să nu intre în tabără;
 • * Lev 15:16;
 • 11 spre seară să se scalde* în apă şi, după asfinţitul soarelui, va putea să se întoarcă în tabără.
 • * Lev 15:5;
 • 12 Să ai un loc afară din tabără şi acolo să ieşi afară.
 • 13 Între uneltele tale să ai o lopată cu care să sapi şi să-ţi acoperi murdăriile ieşite din tine, când vei ieşi afară.
 • 14 Căci Domnul Dumnezeul tău merge* în mijlocul taberei tale, ca să te ocrotească şi să-ţi dea în mână pe vrăjmaşii tăi dinaintea ta; tabăra ta va trebui deci să fie sfântă, pentru ca Domnul să nu vadă la tine nimic necurat şi să nu Se abată de la tine.
 • * Lev 26:12;
 • Robii fugiţi. Darurile din curvie
 • 15 Să nu dai înapoi stăpânului său pe un rob* care va fugi la tine după ce l-a părăsit.
 • * 1 Sam 30:15;
 • 16 Să rămână la tine, în mijlocul tău, în locul pe care-l va alege el, într-una din cetăţile tale, unde îi va plăcea: să nu-l asupreşti*.
 • * Exod 22:21;
 • 17 Să nu fie nicio curvă din fetele* lui Israel şi să nu fie niciun sodomit** din fiii lui Israel.
 • * Lev 19:29; Prov 2:16; ** Gen 19:5; 2 Imp 23:7;
 • 18 Să n-aduci în casa Domnului Dumnezeului tău câştigul unei curve, nici preţul unui câine, ca împlinire a unei juruinţe oarecare, căci şi unul, şi altul sunt o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău.
 • Împrumuturile cu dobândă
 • 19 Să nu* ceri nicio dobândă de la fratele tău: nici pentru argint, nici pentru merinde, pentru nimic care se împrumută cu dobândă.
 • * Exod 22:25; Lev 25:36; Lev 25:37; Neem 5:2; Neem 5:7; Ps 15:5; Luca 6:34; Luca 6:35;
 • 20 De la străin* vei putea să iei dobândă, dar de la fratele tău să nu iei, pentru ca Domnul** Dumnezeul tău să te binecuvânteze în tot ce vei face în ţara pe care o vei lua în stăpânire.
 • * Lev 19:34; Deut 15:3; ** Deut 15:10;
 • Juruinţele. Strugurii şi spicele
 • 21 Dacă* faci o juruinţă Domnului Dumnezeului tău, să nu pregeţi s-o împlineşti, căci Domnul Dumnezeul tău îţi va cere socoteală, şi te vei face vinovat de un păcat.
 • * Num 30:2; Ecl 5:4; Ecl 5:5;
 • 22 Dacă te fereşti să faci o juruinţă, nu faci un păcat.
 • 23 Dar să păzeşti şi să împlineşti ce-ţi va ieşi* de pe buze, şi anume juruinţele pe care le vei face de bunăvoie Domnului Dumnezeului tău şi pe care le vei rosti cu gura ta.
 • * Num 30:2; Ps 66:13; Ps 66:14;
 • 24 Dacă intri în via aproapelui tău, vei putea să mănânci struguri, după plac, până te vei sătura, dar în vas să nu iei.
 • 25 Dacă intri în holdele aproapelui tău, vei putea să culegi spice* cu mâna, dar secera în holdele aproapelui tău să n-o pui.
 • * Mat 12:1; Marc 2:23; Luca 6:1;
  Deuteronomul, capitolul 23