Deuteronomul  


Capitolul 24
 • Cartea de despărţire
 • 1 Când cineva* îşi va lua o nevastă şi se va însura cu ea şi s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva ruşinos în ea, să-i scrie o carte de despărţire şi, după ce-i va da-o în mână, să-i dea drumul din casa lui.
 • * Mat 5:31; Mat 19:7; Marc 10:4;
 • 2 Ea să iasă de la el, să plece şi va putea să se mărite după un alt bărbat.
 • 3 Dacă şi acesta din urmă începe s-o urască, îi scrie o carte de despărţire şi, după ce i-o dă în mână, îi dă drumul din casa lui sau dacă acest bărbat din urmă care a luat-o de nevastă moare,
 • 4 atunci bărbatul* dintâi, care îi dăduse drumul, nu va putea s-o ia iarăşi de nevastă, după ce s-a pângărit ea, căci lucrul acesta este o urâciune înaintea Domnului, şi să nu faci vinovată de păcat ţara pe care ţi-o dă de moştenire Domnul Dumnezeul tău.
 • * Ier 3:1;
 • Furarea unui om. Leproşii
 • 5 Dacă un* om va fi însurat de curând, să nu se ducă la oaste şi să nu se pună nicio sarcină peste el; să fie scutit din pricina familiei timp de un an şi să veselească** astfel pe nevasta pe care şi-a luat-o.
 • * Deut 20:7; ** Prov 5:18;
 • 6 Să nu iei zălog cele două pietre de râşniţă, nici chiar piatra de râşniţă de deasupra, căci ar însemna că iei zălog însăşi viaţa cuiva.
 • 7 Dacă se* va găsi cineva care să fi furat pe vreunul din fraţii lui, pe vreunul din copiii lui Israel, şi să-l fi făcut rob sau să-l fi vândut, hoţul acela să fie pedepsit cu moartea. Să curăţeşti** astfel răul din mijlocul tău.
 • * Exod 21:16; ** Deut 19:19;
 • 8 Ia seama bine şi păzeşte-te de rana* leprei şi să faceţi tot ce vă vor învăţa preoţii dintre leviţi, să aveţi grijă să lucraţi după poruncile pe care li le-am dat.
 • * Lev 13:2; Lev 14:2;
 • 9 Adu-ţi aminte* ce a făcut Domnul Dumnezeul tău Mariei** pe drum, la ieşirea voastră din Egipt.
 • * Luca 17:32; 1 Cor 10:6; ** Num 12:10;
 • Simbriaşii
 • 10 Dacă ai vreo datorie la aproapele tău, să nu intri în casa lui ca să-i iei lucrul pus zălog,
 • 11 ci să stai afară, şi cel pe care l-ai împrumutat să-ţi aducă afară lucrul pus zălog.
 • 12 Dacă omul acela este sărac, să nu te culci cu lucrul luat zălog de la el la tine;
 • 13 să i-l dai* înapoi la apusul soarelui, ca să se culce în haina lui şi să te binecuvânteze**, şi lucrul acesta ţi se va socoti ca un lucru bun înaintea Domnului Dumnezeului tău.
 • * Exod 22:26; ** Iov 29:11; Iov 29:13; Iov 31:20; 2 Cor 9:13; 2 Tim 1:18; Deut 6:25; Ps 106:31; Ps 112:9; Dan 4:27;
 • 14 Să nu nedreptăţeşti* pe simbriaşul sărac şi nevoiaş, fie că este unul din fraţii tăi, fie că este unul din străinii care locuiesc în ţara ta, în cetăţile tale.
 • * Mal 3:5;
 • 15 Să-i dai plata* pentru ziua lui înainte de apusul soarelui, căci e sărac şi o doreşte mult. Altfel, ar striga** către Domnul împotriva ta, şi te-ai face vinovat de un păcat.
 • * Lev 19:13; Ier 22:13; Iac 5:4; ** Iac 5:4;
 • 16 Să nu omori* pe părinţi pentru copii şi să nu omori pe copii pentru părinţi; fiecare să fie omorât pentru păcatul lui.
 • * 2 Imp 14:6; 2 Cron 25:4; Ier 31:29; Ier 31:30; Ezec 18:20;
 • 17 Să nu te atingi* de dreptul străinului şi al orfanului şi să nu iei zălog haina** văduvei.
 • * Exod 22:11; Exod 22:22; Prov 22:22; Isa 1:23; Ier 5:28; Ier 22:3; Ezec 22:29; Zah 7:10; Mal 3:5; ** Exod 22:26;
 • 18 Să-ţi aduci aminte* că ai fost rob în Egipt şi că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat de acolo, de aceea îţi dau aceste porunci, ca să le împlineşti.
 • * Deut 24:22; Deut 16:12;
 • Drepturile străinului, ale orfanului şi ale văduvei
 • 19 Când* îţi vei secera ogorul şi vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci să-l iei – să fie al străinului, al orfanului şi al văduvei, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze** în tot lucrul mâinilor tale.
 • * Lev 19:9; Lev 19:10; Lev 23:22; ** Deut 15:10; Ps 41:1; Prov 19:17;
 • 20 Când îţi vei scutura măslinii, să nu culegi a doua oară roadele rămase pe ramuri – ele să fie ale străinului, ale orfanului şi ale văduvei.
 • 21 Când îţi vei culege via, să nu culegi a doua oară ciorchinele care rămân pe urma ta – ele să fie ale străinului, ale orfanului şi ale văduvei.
 • 22 Adu-ţi aminte* că ai fost rob în ţara Egiptului, de aceea îţi dau poruncile acestea, ca să le împlineşti.
 • * Deut 24:18;
  Deuteronomul, capitolul 24