Deuteronomul  


Capitolul 25
 • Certurile
 • 1 Când doi oameni vor avea o ceartă* între ei şi se vor înfăţişa înaintea judecăţii ca să fie judecaţi, celui nevinovat** să-i dea drumul, iar pe cel vinovat să-l osândească.
 • * Deut 19:17; Ezec 44:24; ** Prov 17:15;
 • 2 Dacă cel vinovat este osândit să fie bătut*, judecătorul să pună să-l întindă la pământ şi să-i dea** în faţa lui un număr de lovituri potrivit cu greutatea vinei lui.
 • * Luca 12:48; ** Mat 10:17;
 • 3 Să nu pună să-i dea mai mult de patruzeci* de lovituri, ca nu cumva, dându-i mai multe lovituri decât atât, fratele tău să fie înjosit** înaintea ta.
 • * 2 Cor 11:24; ** Lev 18:3;
 • 4 * nu legi gura boului când treieră grâul.
 • * Prov 12:10; 1 Cor 9:9; 1 Tim 5:18;
 • Căsătoria între cumnat şi cumnată
 • 5 Când fraţii vor locui împreună şi unul din ei va muri fără să lase copii*, nevasta mortului să nu se mărite afară, cu un străin, ci cumnatul ei să se ducă la ea, s-o ia de nevastă şi să se însoare cu ea ca cumnat.
 • * Mat 22:24; Marc 12:19; Luca 20:28;
 • 6 Întâiul născut pe care-l va naşte să moştenească* pe fratele cel mort şi să-i poarte numele, pentru ca numele acesta să nu** fie şters din Israel.
 • * Gen 38:9; ** Rut 4:10;
 • 7 Dacă omul acesta nu vrea să ia pe cumnată-sa, ea să se suie la poarta* cetăţii, la bătrâni, şi să spună: ‘Cumnatul meu nu vrea să ridice în Israel numele fratelui său, nu vrea să mă ia de nevastă după dreptul de cumnat.’
 • * Rut 4:1; Rut 4:2;
 • 8 Bătrânii cetăţii să-l cheme şi să-i vorbească. Dacă el stăruieşte şi zice: ‘Nu vreau* s-o iau’,
 • * Rut 4:6;
 • 9 atunci cumnată-sa să se apropie de el în faţa bătrânilor, să-i* scoată încălţămintea din picior şi să-l scuipe în faţă. Şi luând cuvântul, să zică: ‘Aşa să se facă omului care nu voieşte să ridice** casa fratelui său.’
 • * Rut 4:7; ** Rut 4:11;
 • 10 Şi casa lui se va numi în Israel ‘Casa celui descălţat’.
 • 11 Când doi oameni se vor certa unul cu altul, şi nevasta unuia se va apropia să scoată pe bărbatul său din mâna celui ce-l loveşte, dacă întinde mâna şi apucă pe acesta din urmă de părţile ruşinoase,
 • 12 să-i tai mâna; să n-ai nicio milă* de ea.
 • * Deut 19:13;
 • Cântăreala dreaptă
 • 13 Să n-ai* în sacul tău două feluri de greutăţi, una mare şi alta mică.
 • * Lev 19:35; Lev 19:36; Prov 11:1; Ezec 45:10; Mica 6:11;
 • 14 Să n-ai în casă două feluri de efă, una mare şi alta mică.
 • 15 Ci să ai o greutate adevărată şi dreaptă, să ai o efă adevărată şi dreaptă, pentru ca să ai zile* multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.
 • * Exod 20:12;
 • 16 Căci oricine face aceste lucruri, oricine săvârşeşte o nedreptate, este o urâciune* înaintea Domnului Dumnezeului tău.
 • * Prov 11:1; 1 Tes 4:6;
 • Nimicirea amaleciţilor
 • 17 Adu-ţi* aminte ce ţi-a făcut Amalec pe drum, la ieşirea voastră din Egipt:
 • * Exod 17:8;
 • 18 cum te-a întâlnit pe drum şi, fără nicio teamă* de Dumnezeu, s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se târau la coadă, când erai obosit şi sleit de puteri.
 • * Ps 36:1; Prov 16:6; Rom 3:18;
 • 19 Când îţi va* da Domnul Dumnezeul tău odihnă, după ce te va izbăvi de toţi vrăjmaşii care te înconjoară, în ţara pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o dă ca moştenire şi spre stăpânire, să ştergi** pomenirea lui Amalec de sub ceruri – să nu uiţi lucrul acesta.
 • * 1 Sam 15:3; ** Exod 17:14;
  Deuteronomul, capitolul 25