Deuteronomul  


Capitolul 26
 • Cele dintâi roade
 • 1 Când vei intra în ţara pe care ţi-o dă de moştenire Domnul Dumnezeul tău, când o vei stăpâni şi te vei aşeza în ea,
 • 2 * iei cele dintâi roade din toate roadele pe care le vei scoate din pământ, în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să le pui într-un coş şi să te duci la** locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, ca să facă să locuiască Numele Lui acolo.
 • * Exod 23:19; Exod 34:26; Num 18:13; Deut 16:10; Prov 3:9; ** Deut 12:5;
 • 3 Să te duci la preotul care va fi în zilele acelea şi să-i spui: ‘Mărturisesc astăzi înaintea Domnului Dumnezeului tău că am intrat în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor noştri că ne-o va da.’
 • 4 Preotul să ia coşul din mâna ta şi să-l pună înaintea altarului Domnului Dumnezeului tău.
 • 5 Apoi să iei iarăşi cuvântul şi să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: ‘Tatăl meu era un arameu* pribeag, gata să piară; s-a coborât** în Egipt cu puţini inşi şi s-a aşezat acolo pentru o vreme. Acolo, a ajuns un neam mare, puternic şi mare la număr.
 • * Osea 12:12; ** Gen 46:1; Gen 46:6; Fapte 7:15; Gen 46:27; Deut 10:22;
 • 6 Egiptenii* ne-au chinuit, ne-au asuprit şi ne-au supus la grea robie.
 • * Exod 1:11;
 • 7 Noi am strigat* către Domnul Dumnezeul părinţilor noştri. Domnul ne-a auzit glasul şi a văzut asuprirea, chinurile şi necazurile noastre.
 • * Exod 2:23-25; Exod 3:9; Exod 4:31;
 • 8 Şi Domnul* ne-a scos din Egipt, cu mână tare şi cu braţ întins, cu arătări înfricoşătoare**, cu semne şi minuni.
 • * Exod 12:37; Exod 12:51; Exod 13:3; Exod 13:14; Exod 13:16; Deut 5:15; ** Deut 4:34;
 • 9 El ne-a adus în locul acesta şi ne-a dat ţara aceasta*, ţară în care curge lapte şi miere.
 • * Exod 3:8;
 • 10 Acum, iată, aduc cele dintâi roade din roadele pământului pe care mi l-ai dat Tu, Doamne!’ Să le pui înaintea Domnului Dumnezeului tău şi să te închini înaintea Domnului Dumnezeului tău.
 • 11 Apoi să te* bucuri, cu levitul şi cu străinul care va fi în mijlocul tău, de toate bunurile pe care ţi le-a dat Domnul Dumnezeul tău ţie şi casei tale.
 • * Deut 12:7; Deut 12:12; Deut 12:18; Deut 16:11;
 • Zeciuielile din anul al treilea
 • 12 După ce vei isprăvi* de luat toată zeciuiala din roadele tale, în anul al treilea, anul** zeciuielii, s-o dai levitului, străinului, orfanului şi văduvei, şi ei să mănânce şi să se sature în cetăţile tale.
 • * Lev 27:30; Num 18:24; ** Deut 14:28; Deut 14:29;
 • 13 Să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: ‘Am scos din casa mea ce este sfinţit şi l-am dat levitului, străinului, orfanului şi văduvei, după toate poruncile pe care mi le-ai dat Tu; n-am călcat, nici n-am uitat* niciuna din poruncile Tale.
 • * Ps 119:141; Ps 119:153; Ps 119:176;
 • 14 N-am mâncat nimic* din aceste lucruri în timpul meu de jale, n-am îndepărtat nimic din ele pentru vreo întrebuinţare necurată şi n-am dat nimic din ele cu prilejul unui mort; am ascultat de glasul Domnului Dumnezeului meu, am lucrat după toate poruncile pe care mi le-ai dat.
 • * Lev 7:20; Lev 21:1; Lev 21:11; Osea 9:4;
 • 15 Priveşte* din Locaşul Tău cel Sfânt, din ceruri, şi binecuvântează pe poporul Tău Israel şi ţara pe care ne-ai dat-o, cum ai jurat părinţilor noştri, ţara aceasta în care curge lapte şi miere.’
 • * Isa 63:15; Zah 2:13;
 • Îndemn la ascultare de Domnul
 • 16 Astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi porunceşte să împlineşti legile şi poruncile acestea; să le păzeşti şi să le împlineşti din toată inima ta şi din tot sufletul tău.
 • 17 Astăzi, tu ai mărturisit* înaintea Domnului că El va fi Dumnezeul tău, că vei umbla în căile Lui, vei păzi legile, poruncile şi rânduielile Lui şi vei asculta de glasul Lui.
 • * Exod 20:19;
 • 18 Şi azi, Domnul* ţi-a mărturisit că vei fi un popor al Lui, cum ţi-a spus, dacă vei păzi toate poruncile Lui,
 • * Exod 6:7; Exod 19:5; Deut 7:6; Deut 14:2; Deut 28:9;
 • 19 şi îţi va da asupra* tuturor neamurilor pe care le-a făcut întâietate în slavă, în faimă şi în măreţie şi vei fi un popor sfânt** pentru Domnul Dumnezeul tău, cum ţi-a spus.”
 • * Deut 4:7; Deut 4:8; Deut 28:1; Ps 148:14; ** Exod 19:6; Deut 7:6; Deut 28:9; 1 Pet 2:9;
  Deuteronomul, capitolul 26