Deuteronomul  


Capitolul 27
 • BINECUVÂNTĂRI ŞI BLESTEME (CAPITOLELE 27—30 )
 • Legea să se scrie şi să se citească
 • 1 Moise şi bătrânii lui Israel au dat următoarea poruncă poporului: „Păziţi toate poruncile pe care vi le dau astăzi.
 • 2 După ce veţi trece* Iordanul, ca să intraţi în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să ridici** nişte pietre mari şi să le tencuieşti cu var.
 • * Ios 4:1; ** Ios 8:32;
 • 3 Să scrii pe pietrele acestea toate cuvintele din legea aceasta, după ce vei trece Iordanul, ca să intri în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, ţară în care curge lapte şi miere, cum ţi-a spus Domnul Dumnezeul părinţilor tăi.
 • 4 După ce veţi trece Iordanul, să ridicaţi pe muntele* Ebal pietrele acestea, pe care vă poruncesc azi să le ridicaţi, şi să le tencuiţi cu var.
 • * Deut 11:29; Ios 8:30;
 • 5 Acolo, să zideşti un altar Domnului Dumnezeului tău un altar de pietre, peste care să nu treacă* fierul;
 • * Exod 20:25; Ios 8:31;
 • 6 din pietre întregi să zideşti altarul Domnului Dumnezeului tău. Să aduci pe altarul acesta arderi-de-tot Domnului Dumnezeului tău;
 • 7 să aduci jertfe de mulţumire şi să mănânci acolo şi să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău.
 • 8 Să scrii pe aceste pietre toate cuvintele legii acesteia, săpându-le foarte desluşit.”
 • 9 Moise şi preoţii din neamul leviţilor au vorbit întregului Israel şi au zis: „Israele, ia aminte şi ascultă! Astăzi*, tu te-ai făcut poporul Domnului Dumnezeului tău.
 • * Deut 26:18;
 • 10 Să asculţi de glasul Domnului Dumnezeului tău şi să împlineşti poruncile şi legile Lui pe care ţi le dau astăzi.”
 • Binecuvântările de pe muntele Garizim şi blestemele de pe muntele Ebal
 • 11 În aceeaşi zi, Moise a mai dat următoarea poruncă poporului:
 • 12 „După ce veţi trece Iordanul, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif şi Beniamin să stea pe muntele* Garizim, ca să binecuvânteze poporul,
 • * Deut 11:29; Ios 8:33; Jud 9:7;
 • 13 iar Ruben, Gad, Aşer, Zabulon, Dan şi Neftali să stea pe muntele Ebal, ca să rostească* blestemul.
 • * Deut 11:29; Ios 8:33;
 • 14 Şi leviţii* să ia cuvântul şi să spună cu glas tare întregului Israel:
 • * Deut 33:10; Ios 8:33; Dan 9:11;
 • 15 ‘Blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, căci este o urâciune înaintea Domnului, un lucru ieşit din mâini de meşter, şi care-l va pune într-un* loc ascuns!’ Şi** tot poporul să răspundă: ‘Amin!
 • * Exod 20:4; Exod 20:23; Exod 34:17; Lev 19:4; Lev 26:1; Deut 4:16; Deut 4:23; Deut 5:8; Isa 44:9; Osea 13:2; ** Num 5:22; Ier 11:5; 1 Cor 14:16; Exod 20:12; Exod 21:17; Lev 19:3; Deut 21:18;
 • 16 ‘Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său şi pe mama sa!’ Şi* tot poporul să răspundă: ‘Amin!’
 • * Deut 19:14; Prov 22:28;
 • 17 ‘Blestemat să fie cel ce va muta hotarele aproapelui său!’ Şi tot poporul să răspundă: ‘Amin!’
 • 18 ‘Blestemat* să fie cel ce va face pe un orb să rătăcească pe drum!’ Şi tot poporul să răspundă: ‘Amin!’
 • * Lev 19:14;
 • 19 ‘Blestemat* să fie cel ce se atinge de dreptul străinului, orfanului şi văduvei!’ Şi tot poporul să răspundă: ‘Amin!’
 • * Exod 22:21; Exod 22:22; Deut 10:18; Deut 24:17; Mal 3:5;
 • 20 ‘Blestemat* să fie cel ce se va culca cu nevasta tatălui său, căci ridică învelitoarea tatălui său!’ Şi tot poporul să răspundă: ‘Amin!’
 • * Lev 18:8; Lev 20:11; Deut 22:30;
 • 21 ‘Blestemat* să fie cel ce se va culca cu vreo vită oarecare!’ Şi tot poporul să răspundă: ‘Amin!’
 • * Lev 18:23; Lev 20:15;
 • 22 ‘Blestemat* să fie cel ce se va culca cu soră-sa, fiica tatălui său sau fiica mamei sale!’ Şi tot poporul să răspundă: ‘Amin!’
 • * Lev 18:9; Lev 20:17;
 • 23 ‘Blestemat* să fie cel ce se va culca cu soacră-sa!’ Şi tot poporul să răspundă: ‘Amin!’
 • * Lev 18:17; Lev 20:14;
 • 24 ‘Blestemat* să fie cel ce va lovi pe aproapele lui în ascuns!’ Şi tot poporul să răspundă: ‘Amin!’
 • * Exod 20:13; Exod 21:12; Exod 21:14; Lev 24:17; Num 35:31; Deut 19:11;
 • 25 ‘Blestemat* să fie cel ce va primi un dar ca să verse sângele celui nevinovat!’ Şi tot poporul să răspundă: ‘Amin!’
 • * Exod 23:7; Exod 23:8; Deut 10:17; Deut 16:19; Ezec 22:12;
 • 26 ‘Blestemat* să fie cine nu va împlini cuvintele legii acesteia şi cine nu le va face!’ Şi tot poporul să răspundă: ‘Amin!’
 • * Deut 28:15; Ps 119:21; Ier 11:3; Gal 3:10;
  Deuteronomul, capitolul 27