Deuteronomul  


Capitolul 28
 • Binecuvântările
 • 1 Dacă* vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind şi împlinind toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi va** da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ.
 • * Exod 15:26; Lev 26:3; Isa 55:2; ** Deut 26:19;
 • 2 Iată toate binecuvântările care vor veni* peste tine şi de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău:
 • * Deut 28:15; Zah 1:6;
 • 3 Vei fi binecuvântat* în cetate şi vei fi binecuvântat la** câmp.
 • * Ps 128:1; Ps 128:4; ** Gen 39:5;
 • 4 Rodul pântecelui* tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor şi oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate.
 • * Deut 28:11; Gen 2:2; Gen 2:17; Gen 49:25; Deut 7:13; Ps 107:38; Ps 127:3; Ps 128:3; Prov 10:22; 1 Tim 4:8;
 • 5 Coşniţa şi postava ta vor fi binecuvântate.
 • 6 Vei fi binecuvântat* la venirea ta şi vei fi binecuvântat la plecarea ta.
 • * Ps 121:8;
 • 7 Domnul* îţi va da biruinţă asupra vrăjmaşilor tăi care se vor ridica împotriva ta; pe un drum vor ieşi împotriva ta, dar pe şapte drumuri vor fugi dinaintea ta.
 • * Lev 26:7; Lev 26:8; 2 Sam 22:38; 2 Sam 22:39; 2 Sam 22:41; Ps 89:23; Deut 28:25;
 • 8 Domnul va* face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale şi în toate lucrurile pe care vei** pune mâna. Te va binecuvânta în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.
 • * Lev 25:21; ** Deut 15:10;
 • 9 Vei fi pentru Domnul* un popor sfânt, cum ţi-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău şi vei umbla pe căile Lui.
 • * Exod 19:5; Exod 19:6; Deut 7:6; Deut 26:18; Deut 26:19; Deut 29:13;
 • 10 Toate popoarele vor vedea că tu porţi Numele* Domnului şi se vor** teme de tine.
 • * Num 6:27; 2 Cron 7:14; Isa 63:19; Dan 9:18; Dan 9:19; ** Deut 11:25;
 • 11 Domnul* te va copleşi cu bunătăţi, înmulţind rodul trupului tău, rodul turmelor tale şi rodul pământului tău, în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da.
 • * Deut 28:4; Deut 30:9; Prov 10:22;
 • 12 Domnul îţi va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să* trimită ţării tale ploaie la vreme şi ca să** binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale: vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut.
 • * Lev 26:4; Deut 11:14; ** Deut 14:29; Deut 15:6;
 • 13 Domnul te va face să fii cap*, nu coadă; totdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău, pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini
 • * Isa 9:14; Isa 9:15;
 • 14 şi nu* te vei abate nici la dreapta, nici la stânga de la toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă duceţi după alţi dumnezei şi să le slujiţi.
 • * Deut 5:32; Deut 11:16;
 • Blestemele
 • 15 Dar, dacă* nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe care ţi le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine şi de care vei avea parte**.
 • * Lev 26:14; Plang 2:17; Dan 9:11; Dan 9:13; Mal 2:2; ** Deut 28:2;
 • 16 Vei fi blestemat în* cetate şi vei fi blestemat pe câmp.
 • * Deut 28:3;
 • 17 Coşniţa şi postava ta vor fi blestemate.
 • 18 Rodul trupului tău, rodul pământului tău, fătul vacilor tale şi fătul oilor tale, toate vor fi blestemate.
 • 19 Vei fi blestemat la venirea ta şi vei fi blestemat la plecarea ta.
 • 20 Domnul va trimite împotriva ta blestemul*, tulburarea** şi ameninţarea în mijlocul tuturor lucrurilor de care te vei apuca, până vei fi nimicit, până vei pieri curând, din pricina răutăţii faptelor tale, care te-a făcut să Mă părăseşti.
 • * Mal 2:2; ** Zah 14:13; Ps 80:16; Isa 30:17; Isa 51:20; Isa 66:15;
 • 21 Domnul va trimite peste tine ciuma*, până te va nimici în ţara pe care o vei lua în stăpânire.
 • * Lev 26:25; Ier 24:10;
 • 22 Domnul* te va lovi cu lingoare, cu friguri, cu obrinteală, cu căldură arzătoare, cu secetă, cu rugină** în grâu şi cu tăciune, care te vor urmări până vei pieri.
 • * Lev 26:16; ** Amos 4:9;
 • 23 Cerul* deasupra capului tău va fi de aramă şi pământul sub tine va fi de fier.
 • * Lev 26:19;
 • 24 Domnul va trimite ţării tale, în loc de ploaie, praf şi pulbere, care vor cădea din cer peste tine până vei fi nimicit.
 • 25 Domnul* te va face să fii bătut de vrăjmaşii tăi; pe un drum vei ieşi împotriva lor, dar pe şapte drumuri vei fugi dinaintea lor şi vei fi** o groază pentru toate împărăţiile pământului.
 • * Deut 28:7; Lev 26:17; Lev 26:37; Deut 32:30; Isa 30:17; ** Ier 15:4; Ier 24:9; Ezec 23:46;
 • 26 Trupul tău* mort va fi hrana tuturor păsărilor cerului şi fiarelor pământului; şi nu va fi nimeni care să le sperie.
 • * 1 Sam 17:44; 1 Sam 17:46; Ps 79:2; Ier 7:33; Ier 16:4; Ier 34:20;
 • 27 Domnul te va bate cu* buba rea a Egiptului, cu bube rele** la şezut, cu râie şi cu pecingine, de care nu vei putea să te vindeci.
 • * Deut 28:35; Exod 9:9; Exod 15:26; ** 1 Sam 5:6; Ps 78:66;
 • 28 Domnul te va lovi cu nebunie*, cu orbire, cu rătăcire a minţii
 • * Ier 4:9;
 • 29 şi vei bâjbâi* pe întuneric ziua-n amiaza mare, ca orbul pe întuneric; nu vei avea noroc în treburile tale şi în toate zilele vei fi apăsat, prădat şi nu va fi nimeni care să-ţi vină în ajutor.
 • * Iov 5:14; Isa 59:10;
 • 30 Vei avea logodnică*, şi altul se va culca cu ea; vei zidi** casă, şi n-o vei locui; vei sădi vie, şi nu vei mânca din ea.
 • * Iov 31:10; Ier 8:10; ** Iov 12:13; Amos 5:11; Mica 6:15; Tef 1:13; Deut 20:6;
 • 31 Boul tău va fi înjunghiat sub ochii tăi, şi nu vei mânca din el; ţi se va răpi măgarul dinaintea ta şi nu ţi se va da înapoi; oile tale vor fi date vrăjmaşilor tăi şi nu va fi nimeni care să-ţi vină în ajutor.
 • 32 Fiii tăi şi fiicele tale vor fi daţi ca robi pe mâna altui popor; ţi se vor topi* ochii de dor, uitându-te toată ziua după ei, şi mâna ta va fi fără putere.
 • * Ps 119:82;
 • 33 Un popor* pe care nu-l cunoşti va mânca rodul pământului tău şi tot venitul lucrului tău şi în toate zilele vei fi apăsat şi zdrobit.
 • * Deut 28:51; Lev 26:16; Ier 5:17;
 • 34 Priveliştea pe care o vei avea sub ochi* te va face să înnebuneşti.
 • * Deut 28:67;
 • 35 Domnul te va* lovi cu o bubă rea la genunchi şi la coapse şi nu te vei putea vindeca de ea, te va lovi de la talpa piciorului până în creştetul capului.
 • * Deut 28:27;
 • 36 Domnul te va* duce, pe tine şi împăratul pe care-l vei pune peste tine, la un neam pe care nu l-ai cunoscut, nici tu, nici părinţii tăi. Şi acolo, vei sluji** altor dumnezei, de lemn şi de piatră.
 • * 2 Imp 17:4; 2 Imp 17:6; 2 Imp 24:12; 2 Imp 24:14; 2 Imp 25:7; 2 Imp 25:11; 2 Cron 33:11; 2 Cron 36:6; 2 Cron 36:20; ** Deut 4:28; Deut 28:64; Ier 16:13;
 • 37 Şi vei fi de pomină*, de batjocură** şi de râs printre toate popoarele la care te va duce Domnul.
 • * 1 Imp 9:7; 1 Imp 9:8; Ier 24:9; Ier 25:9; Zah 8:13; ** Ps 44:14;
 • 38 Vei semăna* multă sămânţă pe câmpul tău, şi vei strânge puţin, căci o vor mânca toată lăcustele**.
 • * Mica 6:15; Hag 1:6; ** Ioel 1:4;
 • 39 Vei sădi vii şi le vei lucra, dar vin nu vei bea, ba nici n-o vei culege, căci o vor mânca viermii.
 • 40 Vei avea măslini pe toată întinderea ţării tale, şi nu te vei unge cu untdelemn, căci măslinele vor cădea.
 • 41 Vei naşte fii şi fiice, dar nu vor fi ai tăi, căci se vor duce* în robie.
 • * Plang 1:5;
 • 42 Omizile îţi vor mânca toţi pomii şi rodul pământului.
 • 43 Străinul care va fi în mijlocul tău se va ridica tot mai sus peste tine, iar tu te vei coborî tot mai jos;
 • 44 el îţi va da* cu împrumut, şi tu nu-i vei da cu împrumut; el va fi fruntea**, şi tu vei fi coada.
 • * Deut 28:12; ** Deut 28:13; Plang 1:5;
 • 45 Toate* blestemele acestea vor veni peste tine, te vor urmări şi te vor ajunge, până vei fi nimicit, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului tău, pentru că n-ai păzit poruncile Lui şi legile Lui, pe care ţi le-a dat.
 • * Deut 28:15;
 • 46 Ele vor fi veşnic ca nişte semne* şi minuni pentru tine şi sămânţa ta.
 • * Isa 8:18; Ezec 14:8;
 • 47 Pentru că*, în mijlocul belşugului** tuturor lucrurilor, n-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu bucurie şi cu dragă inimă,
 • * Neem 9:35-37; ** Deut 32:15;
 • 48 vei sluji, în mijlocul foamei, setei, goliciunii şi lipsei de toate, vrăjmaşilor tăi, pe care-i va trimite Domnul împotriva ta. El îţi va pune pe grumaz un jug* de fier până te va nimici.
 • * Ier 28:14;
 • 49 Domnul va* aduce de departe, de la marginile pământului, un neam care va cădea peste tine cu zbor de vultur**, un neam a cărui limbă n-o vei înţelege,
 • * Ier 5:15; Ier 6:22; Ier 6:23; Luca 19:43; ** Ier 48:40; Ier 49:22; Plang 4:19; Ezec 17:3; Ezec 17:12; Osea 8:1;
 • 50 un neam cu înfăţişarea sălbatică* şi care nu se va sfii de cel bătrân, nici nu va avea milă de copii.
 • * 2 Cron 36:17; Isa 47:6;
 • 51 El va mânca rodul* turmelor tale şi rodul pământului tău până vei fi nimicit; nu-ţi va lăsa nici grâu, nici must, nici untdelemn, nici viţeii de la vaci, nici mieii de la oi până te va face să pieri.
 • * Deut 28:33; Isa 1:7; Isa 62:8;
 • 52 Te va* împresura în toate cetăţile tale până îţi vor cădea zidurile, aceste ziduri înalte şi tari, în care îţi puseseşi încrederea pe toată întinderea ţării tale; te va împresura în toate cetăţile tale, în toată ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.
 • * 2 Imp 25:1; 2 Imp 25:2; 2 Imp 25:4;
 • 53 În strâmtorarea şi necazul în care te va aduce vrăjmaşul tău, vei mânca* rodul trupului tău, carnea fiilor şi fiicelor tale, pe care ţi-i va da Domnul Dumnezeul tău.
 • * Lev 26:29; 2 Imp 6:28; 2 Imp 6:29; Ier 19:9; Plang 2:20; Plang 4:10;
 • 54 Omul cel mai gingaş şi cel mai milos dintre voi se va* uita rău la fratele său, la nevasta care se odihneşte** pe sânul lui, la copiii pe care i-a cruţat:
 • * Deut 15:9; ** Deut 13:6;
 • 55 nu va da niciunuia din ei din carnea copiilor lui cu care se hrăneşte, fiindcă nu-i va mai rămâne nimic în mijlocul strâmtorării şi necazului în care te va aduce vrăjmaşul tău în toate cetăţile tale.
 • 56 Femeia cea mai gingaşă şi cea mai miloasă dintre voi, care, de gingaşă şi miloasă ce era, nu ştia cum să calce mai uşor cu piciorul pe pământ, va* privi fără milă pe bărbatul care se odihneşte la sânul ei, pe fiul şi pe fiica ei:
 • * Deut 28:54;
 • 57 nu le va da nimic din pieliţa* nou-născutului, pieliţă ieşită dintre picioarele ei şi din copiii pe care-i va naşte, căci, ducând lipsă de toate, îi va mânca în ascuns, din pricina strâmtorării şi necazului în care te va aduce vrăjmaşul tău în cetăţile tale.
 • * Gen 49:10;
 • 58 Dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia, scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest Nume slăvit* şi înfricoşat, adică de Domnul Dumnezeul tău,
 • * Exod 6:3;
 • 59 Domnul* te va lovi în chip minunat, pe tine şi sămânţa ta, cu răni mari şi îndelungate, cu boli grele şi necurmate.
 • * Dan 9:12;
 • 60 Va aduce peste tine toate bolile* Egiptului de care tremurai, şi ele se vor lipi de tine.
 • * Deut 7:15;
 • 61 Ba încă, Domnul va aduce peste tine, până vei fi nimicit, toate felurile de boli şi de răni care nu sunt pomenite în cartea legii acesteia.
 • 62 După ce aţi fost atât de mulţi, ca* stelele cerului, nu veţi mai** rămâne decât un mic număr, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului tău.
 • * Deut 4:27; ** Deut 10:22; Neem 9:23;
 • 63 După cum Domnul Se bucura* să vă facă bine şi să vă înmulţească, tot aşa Domnul Se va bucura** să vă piardă şi să vă nimicească, şi veţi fi smulşi din ţara pe care o vei lua în stăpânire.
 • * Deut 30:9; Ier 32:41; ** Prov 1:26; Isa 1:24;
 • 64 Domnul te va împrăştia* printre toate neamurile, de la o margine a pământului până la cealaltă, şi acolo** vei sluji altor dumnezei, pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi, dumnezei de lemn şi de piatră.
 • * Lev 26:33; Deut 4:27; Deut 4:28; Neem 1:8; Ier 16:13; ** Deut 28:36;
 • 65 Între aceste neamuri*, nu vei fi liniştit şi nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Domnul** îţi va face inima fricoasă, ochii lâncezi şi sufletul îndurerat.
 • * Amos 9:4; ** Lev 26:36; Lev 26:16;
 • 66 Viaţa îţi va sta nehotărâtă înainte, vei tremura zi şi noapte, nu vei fi sigur de viaţa ta.
 • 67 În groaza care-ţi va umple inima şi în faţa lucrurilor pe care ţi le vor vedea ochii*, dimineaţa** vei zice: ‘O, de ar veni seara!’ şi seara vei zice: ‘O, de ar veni dimineaţa!’
 • * Iov 7:4; ** Deut 28:34;
 • 68 Şi Domnul* te va întoarce pe corăbii în Egipt, şi vei face drumul acesta despre care-ţi spusesem: ‘Să nu-l mai** vezi!’ Acolo, vă veţi vinde vrăjmaşilor voştri, ca robi şi roabe, şi nu va fi nimeni să vă cumpere.”
 • * Osea 8:13; Osea 9:3; ** Deut 17:16;
  Deuteronomul, capitolul 28