Deuteronomul  


Capitolul 29
 • Înnoirea legământului
 • 1 Iată cuvintele legământului* pe care a poruncit lui Moise Domnul să-l încheie cu copiii lui Israel în ţara Moabului, afară de legământul pe care-l încheiase cu ei la Horeb.
 • * Deut 5:2; Deut 5:3;
 • 2 Moise a chemat pe tot Israelul şi le-a zis: „Aţi* văzut tot ce a făcut Domnul sub ochii voştri, în ţara Egiptului, lui Faraon, tuturor supuşilor lui şi întregii lui ţări:
 • * Exod 19:4;
 • 3 marile* încercări pe care ţi le-au văzut ochii, minunile şi semnele acelea mari.
 • * Deut 4:34; Deut 7:19;
 • 4 Dar Domnul* nu v-a dat minte să pricepeţi, nici ochi să vedeţi, nici urechi să auziţi până în ziua de azi.
 • * Isa 6:9; Isa 6:10; Isa 63:17; Ioan 8:43; Fapte 28:26; Fapte 28:27; Efes 4:18; 2 Tes 2:11; 2 Tes 2:12;
 • 5 Totuşi El zice: ‘Eu v-am* călăuzit patruzeci de ani în pustie; hainele** nu vi s-au învechit pe voi şi încălţămintea nu vi s-a învechit în picior;
 • * Deut 1:3; Deut 8:2; ** Deut 8:4;
 • 6 pâine n-aţi mâncat* şi n-aţi băut nici vin, nici băutură tare, ca să cunoaşteţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’
 • * Exod 16:12; Deut 8:3; Ps 78:24; Ps 78:25;
 • 7 Aţi* ajuns în locul acesta; Sihon, împăratul Hesbonului, şi Og, împăratul Basanului, ne-au ieşit înainte, ca să ne bată, şi i-am bătut.
 • * Num 21:23; Num 21:24; Num 21:33; Deut 2:32; Deut 3:1;
 • 8 Le-am luat ţara şi am dat-o în* stăpânire rubeniţilor, gadiţilor şi la jumătate din seminţia manasiţilor.
 • * Num 32:33; Deut 3:12; Deut 3:13;
 • 9 Să păziţi* dar cuvintele legământului acestuia şi să le împliniţi, ca** să izbutiţi în tot ce veţi face.
 • * Deut 4:6; Ios 1:7; 1 Imp 2:3; ** Ios 1:7;
 • 10 Astăzi staţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru voi toţi, căpeteniile seminţiilor voastre, bătrânii voştri, mai-marii oştirii voastre, toţi bărbaţii din Israel,
 • 11 copiii voştri, nevestele voastre şi străinul care este în mijlocul taberei tale, de la cel* ce-ţi taie lemne până la cel ce-ţi scoate apă.
 • * Ios 9:21; Ios 9:23; Ios 9:27;
 • 12 Stai ca să intri în legământ cu Domnul Dumnezeul tău, în legământul acesta încheiat cu jurământ* şi pe care Domnul Dumnezeul tău îl încheie cu tine în ziua aceasta,
 • * Neem 10:29;
 • 13 ca să te facă azi* poporul Lui şi El să fie Dumnezeul tău, cum ţi-a** spus şi cum a jurat părinţilor tăi Avraam, Isaac şi Iacov.
 • * Deut 28:9; ** Exod 6:7; Gen 17:7;
 • 14 Nu numai cu voi închei* legământul acesta încheiat cu jurământ,
 • * Ier 31:31-33; Evr 8:7; Evr 8:8;
 • 15 ci atât cu cei ce sunt aici printre noi, de faţă, în ziua aceasta înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cât* şi cu cei ce nu sunt aici printre noi în ziua aceasta.
 • * Fapte 2:39; 1 Cor 7:14;
 • Binecuvântarea şi blestemul înnoite
 • 16 Ştiţi cum am locuit în ţara Egiptului şi cum am trecut prin mijlocul neamurilor pe care le-aţi străbătut.
 • 17 Aţi văzut urâciunile şi idolii lor, lemnul şi piatra, argintul şi aurul, care erau la ele.
 • 18 Să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie şi nici seminţie a căror inimă* să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Să** nu fie printre voi nicio rădăcină care să aducă otravă şi pelin.
 • * Deut 11:16; ** Fapte 8:23; Evr 12:15;
 • 19 Nimeni, după ce a auzit cuvintele legământului acestuia încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui şi să zică: ‘Voi avea pace chiar dacă aş urma după pornirile* inimii mele şi chiar dacă aş adăuga** beţia la sete.’
 • * Num 15:39; Ecl 11:9; ** Isa 30:1;
 • 20 Pe acela* Domnul nu-l va ierta. Ci atunci mânia** şi gelozia Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia, toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el, şi Domnul îi va şterge†† numele de sub ceruri.
 • * Ezec 14:7; Ezec 14:8; ** Ps 74:1; Ps 79:5; Ezec 23:25; †† Deut 9:14;
 • 21 Domnul îl va* despărţi, spre pieirea lui, din toate seminţiile lui Israel şi-i va face după toate blestemele legământului scris în această carte a legii.
 • * Mat 24:51;
 • 22 Vârsta de oameni care vor veni, copiii voştri care se vor naşte după voi şi străinul care va veni dintr-o ţară depărtată, la vederea urgiilor şi bolilor cu care va lovi Domnul ţara aceasta –
 • 23 la vederea pucioasei*, a sării şi arderii întregului ţinut, unde nu va fi nici sămânţă, nici rod, nici iarbă care să crească, întocmai ca** la surparea Sodomei, Gomorei, Admei şi Ţeboimului, pe care le-a nimicit Domnul în mânia şi urgia Lui –,
 • * Ps 107:34; Ier 17:6; Tef 2:9; ** Gen 19:24; Gen 19:25; Ier 20:16;
 • 24 toate neamurile vor zice: ‘Pentru ce* a făcut Domnul astfel ţării acesteia? Pentru ce această mânie aprinsă, această mare urgie?’
 • * 1 Imp 9:8; 1 Imp 9:9; Ier 22:8; Ier 22:9;
 • 25 Şi li se va răspunde: ‘Pentru că au părăsit legământul încheiat cu ei de Domnul Dumnezeul părinţilor lor, când i-a scos din ţara Egiptului;
 • 26 pentru că s-au dus să slujească altor dumnezei şi să se închine înaintea lor, dumnezei pe care ei nu-i cunoşteau şi pe care nu li-i dăduse Domnul.
 • 27 De aceea S-a aprins Domnul de mânie împotriva acestei ţări şi a adus* peste ea toate blestemele scrise în cartea aceasta.
 • * Dan 9:11; Dan 9:13; Dan 9:14;
 • 28 Domnul i-a smuls* din ţara lor cu mânie, cu urgie, cu o mare iuţime şi i-a aruncat într-o altă ţară, cum se vede azi.’
 • * 1 Imp 14:15; 2 Cron 7:20; Ps 52:5; Prov 2:22;
 • 29 Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor noştri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia.
  Deuteronomul, capitolul 29