Deuteronomul  


Capitolul 3
 • Cucerirea ţării lui Og
 • 1 Ne-am întors şi ne-am suit pe drumul care duce la Basan. Og*, împăratul Basanului, ne-a ieşit înainte, cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva noastră la Edrei**.
 • * Num 21:33; Deut 29:7; ** Deut 1:4;
 • 2 Domnul mi-a zis: ‘Nu te teme de el, căci îl dau în mâinile tale, pe el şi tot poporul lui, şi ţara lui; să te porţi cu el cum te-ai purtat cu Sihon*, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon.’
 • * Num 21:34;
 • 3 Şi Domnul Dumnezeul nostru a mai dat în mâinile noastre şi pe Og, împăratul Basanului, cu tot poporul lui*; l-am bătut şi n-am lăsat să scape niciunul din oamenii lui.
 • * Num 21:35;
 • 4 I-am luat atunci toate cetăţile şi n-a fost una care să nu cadă în stăpânirea noastră: şaizeci de cetăţi, tot ţinutul* Argob, împărăţia lui Og din Basan.
 • * 1 Imp 4:13;
 • 5 Toate cetăţile acestea erau întărite cu ziduri înalte, cu porţi şi zăvoare, afară de cetăţile fără ziduri, care erau foarte multe la număr.
 • 6 Le-am nimicit cu desăvârşire, cum făcusem cu Sihon, împăratul Hesbonului*; am nimicit cu desăvârşire toate cetăţile împreună cu bărbaţii, femeile şi pruncii.
 • * Deut 2:24; Ps 135:10-12; Ps 136:19-21;
 • 7 Iar toate vitele şi prada din cetăţi le-am luat pentru noi.
 • 8 Astfel, în vremea aceea am cucerit de la cei doi împăraţi ai amoriţilor ţara de dincoace de Iordan, de la pârâul Arnon până la muntele Hermon
 • 9 (sidoniţii zic Hermonului* Sirion, şi amoriţii îl numesc Senir**),
 • * Deut 4:48; Ps 29:6; ** 1 Cron 5:23;
 • 10 toate cetăţile din* câmpie, tot Galaadul şi tot Basanul** până la Salca şi Edrei, cetăţi din împărăţia lui Og, în Basan.
 • * Deut 4:49; ** Ios 12:5; Ios 13:11;
 • 11 (Numai* Og, împăratul Basanului, mai rămăsese din neamul** refaimiţilor. Patul lui, un pat de fier, este la Raba, cetatea copiilor lui Amon. Lungimea lui este de nouă coţi, şi lăţimea, de patru coţi, după cotul unui om.)
 • * Amos 2:9; ** Gen 14:5; 2 Sam 12:26; Ier 49:2; Ezec 21:20;
 • Împărţirea ţării de dincolo de Iordan
 • 12 Atunci am luat în stăpânire ţara aceasta. Am dat rubeniţilor şi gadiţilor ţinutul de la Aroer*, care este pe pârâul Arnon, şi jumătatea muntelui Galaad cu cetăţile** lui.
 • * Deut 2:36; Ios 12:2; ** Num 32:33; Ios 12:6; Ios 13:8;
 • 13 Am dat la jumătate* din seminţia lui Manase ce mai rămânea din Galaad şi toată împărăţia lui Og din Basan: tot ţinutul Argob, cu tot Basanul, care purta numele de Ţara Refaimiţilor.
 • * Ios 13:29;
 • 14 Iair*, fiul lui Manase, a luat tot ţinutul Argob până la** hotarul gheşuriţilor şi maacatiţilor şi a pus numele lui târgurilor Basanului, numite şi azi târgurile lui Iair.
 • * 1 Cron 2:22; ** Ios 13:13; 2 Sam 3:3; 2 Sam 16:6; Num 32:41;
 • 15 Am dat* Galaadul lui Machir.
 • * Num 32:39;
 • 16 Rubeniţilor şi gadiţilor le-am dat o parte din Galaad până la pârâul Arnon, al cărui mijloc slujeşte ca hotar, şi până la pârâul Iaboc, hotarul* copiilor lui Amon;
 • * Num 21:24; Ios 12:2;
 • 17 le-am mai dat câmpia, mărginită de Iordan, de la Chineret* până la marea** câmpiei, Marea Sărată, la picioarele muntelui Pisga, spre răsărit.
 • * Num 34:11; ** Num 34:12; Deut 4:49; Ios 12:3; Gen 14:3;
 • 18 În vremea aceea, v-am dat porunca aceasta: ‘Domnul Dumnezeul vostru vă dă în mână ţara aceasta ca s-o stăpâniţi. Voi*, toţi cei buni de luptă, să mergeţi înarmaţi înaintea copiilor lui Israel.
 • * Num 32:20;
 • 19 Numai femeile voastre, pruncii şi vitele voastre – ştiu că aveţi multe vite – să rămână în cetăţile pe care vi le-am dat,
 • 20 până ce Domnul va da odihnă fraţilor voştri, ca şi vouă, şi vor lua şi ei în stăpânire ţara pe care le-o dă Domnul Dumnezeul vostru dincolo de Iordan. După aceea, vă veţi întoarce* fiecare în moştenirea pe care v-am dat-o.’
 • * Ios 22:4;
 • 21 În vremea aceea, am poruncit lui Iosua* şi i-am zis: ‘Ochii tăi au văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru acestor doi împăraţi: aşa va face Domnul tuturor împărăţiilor împotriva cărora vei merge.
 • * Num 27:18;
 • 22 Nu te teme de ei, căci Domnul* Dumnezeul vostru va lupta El Însuşi pentru voi.’
 • * Exod 14:14; Deut 1:30; Deut 20:4;
 • Moise cere să vadă ţara
 • 23 În vremea aceea, m-am rugat* Domnului şi am zis:
 • * 2 Cor 12:8; 2 Cor 12:9;
 • 24 ‘Stăpâne Doamne! Tu ai început să arăţi robului Tău mărirea* Ta şi mâna Ta cea puternică, căci care este dumnezeul** acela, în cer şi pe pământ, care să poată face lucrări ca ale Tale şi să aibă o putere ca a Ta?
 • * Deut 11:2; ** Exod 15:11; 2 Sam 7:22; Ps 71:19; Ps 86:8; Ps 89:6; Ps 89:8;
 • 25 Lasă-mă, Te rog, să trec şi să văd* ţara aceea bună de dincolo de Iordan, munţii aceia frumoşi şi Libanul!’
 • * Exod 3:8; Deut 4:22;
 • 26 Dar Domnul* S-a mâniat pe mine din pricina voastră şi nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis: ‘Destul! Nu-Mi mai vorbi de lucrul acesta.
 • * Num 20:12; Num 27:14; Deut 1:37; Deut 31:2; Deut 32:51; Deut 32:52; Deut 34:4; Ps 106:32;
 • 27 Suie-te* pe vârful muntelui Pisga, uită-te spre apus, spre miazănoapte, spre miazăzi şi spre răsărit şi priveşte-o doar cu ochii, căci nu vei trece Iordanul acesta.
 • * Num 27:12;
 • 28 * porunci lui Iosua, întăreşte-l şi îmbărbătează-l, căci el va merge înaintea poporului acestuia şi-l va pune în stăpânirea ţării pe care o vei vedea.’
 • * Num 27:18; Num 27:23; Deut 1:38; Deut 31:3; Deut 31:7;
 • 29 Şi am rămas astfel în* vale, în dreptul Bet-Peorului.
 • * Deut 4:43; Deut 34:6;
  Deuteronomul, capitolul 3