Deuteronomul  


Capitolul 30
 • Făgăduinţe
 • 1 Când* se vor întâmpla toate** aceste lucruri, binecuvântarea şi blestemul pe care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Domnul Dumnezeul tău,
 • * Lev 26:40; ** Deut 28:1; Deut 4:29; Deut 4:30; 1 Imp 8:47; 1 Imp 8:48;
 • 2 dacă* te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău şi dacă vei asculta de glasul Lui din toată inima ta şi din tot sufletul tău, tu şi copiii tăi, potrivit cu tot ce-ţi poruncesc azi,
 • * Neem 1:9; Isa 55:7; Plang 3:40; Ioel 2:12; Ioel 2:13;
 • 3 atunci* Domnul Dumnezeul tău va aduce înapoi robii tăi şi va avea milă de tine, te va** strânge iarăşi din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăştia Domnul Dumnezeul tău.
 • * Ps 106:45; Ps 126:1; Ps 126:4; Ier 29:14; Plang 3:22; Plang 3:32; ** Ps 147:2; Ier 32:37; Ezec 34:13; Ezec 36:24;
 • 4 Chiar dacă ai* fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar şi de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău, şi acolo Se va duce să te caute.
 • * Deut 28:64; Neem 1:9;
 • 5 Domnul Dumnezeul tău* te va aduce în ţara pe care o stăpâneau părinţii tăi şi o vei stăpâni; îţi va face bine şi te va înmulţi mai mult decât pe părinţii tăi.
 • * Deut 10:16; Ier 32:39; Ezec 11:19; Ezec 36:26;
 • 6 Domnul Dumnezeul tău îţi va tăia împrejur inima ta şi inima seminţei tale şi vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău, ca să trăieşti.
 • 7 Domnul Dumnezeul tău va face ca toate aceste blesteme să cadă peste vrăjmaşii tăi, peste cei ce te vor urî şi te vor prigoni.
 • 8 Şi tu te vei întoarce la Domnul, vei asculta de glasul Lui şi vei împlini toate aceste porunci pe care ţi le dau astăzi.
 • 9 Domnul* Dumnezeul tău te va umple de bunătăţi, făcând să propăşească tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale şi rodul pământului tău, căci Domnul Se va bucura** din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea părinţilor tăi,
 • * Deut 28:11; ** Deut 28:63; Ier 32:41;
 • 10 dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind poruncile şi rânduielile Lui, scrise în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău.
 • Porunca nu este departe
 • 11 Porunca aceasta pe care ţi-o dau eu azi nu este mai presus de* puterile tale, nici departe de tine.
 • * Isa 45:19;
 • 12 Nu* este în cer, ca să zici: ‘Cine se va sui pentru noi în cer şi să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?’
 • * Rom 10:6;
 • 13 Nu este nici dincolo de mare, ca să zici: ‘Cine va trece pentru noi dincolo de mare şi să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?’
 • 14 Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca s-o împlineşti.
 • Alegerea
 • 15 Iată, îţi pun azi înainte viaţa* şi binele, moartea şi răul.
 • * Deut 30:1; Deut 30:19; Deut 11:26;
 • 16 Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui şi să păzeşti poruncile Lui, legile Lui şi rânduielile Lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti şi ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în ţara pe care o vei lua în stăpânire.
 • 17 Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta şi te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei şi să le slujeşti,
 • 18 * spun astăzi că veţi pieri şi nu veţi avea zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpânire, după ce veţi trece Iordanul.
 • * Deut 4:26; Deut 8:19;
 • 19 Iau azi cerul* şi pământul martori împotriva voastră că** ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta,
 • * Deut 4:26; Deut 31:28; ** Deut 30:15;
 • 20 iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui şi lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viaţa* ta şi lungimea zilelor tale şi numai aşa vei putea locui în ţara pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor tăi, lui Avraam, Isaac şi Iacov.”
 • * Ps 27:1; Ps 66:9; Ioan 11:25;
  Deuteronomul, capitolul 30