Deuteronomul  


Capitolul 31
 • CELE DIN URMĂ CUVINTE ALE LUI MOISE (CAPITOLELE 31—34)
 • * Ioan 14-17;
 • Iosua
 • 1 Moise s-a dus şi a mai spus următoarele cuvinte întregului Israel:
 • 2 „Astăzi”, le-a zis el, „eu sunt* în vârstă de o sută douăzeci de ani. Nu voi mai putea merge** în fruntea voastră, şi Domnul mi-a zis: ‘Tu să nu treci Iordanul!’
 • * Exod 7:7; Deut 34:7; ** Num 27:17; 1 Imp 3:7; Num 20:12; Num 27:13; Deut 3:27;
 • 3 Domnul Dumnezeul tău va merge* El Însuşi înaintea ta, va nimici neamurile acestea dinaintea ta şi vei pune stăpânire pe ele. Iosua va merge înaintea ta, cum a spus** Domnul.
 • * Deut 9:3; ** Num 27:21; Deut 3:28;
 • 4 Domnul* va face neamurilor acestora cum** a făcut lui Sihon şi Og, împăraţii amoriţilor, şi ţării lor, pe care a nimicit-o.
 • * Deut 3:21; ** Num 21:24; Num 21:33;
 • 5 Domnul* vi le va da în mână şi le veţi face după poruncile pe care vi le-am dat.
 • * Deut 7:2;
 • 6 Întăriţi-vă* şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi** şi nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El Însuşi cu tine, nu†† te va părăsi şi nu te va lăsa.”
 • * Ios 10:25; 1 Cron 22:13; ** Deut 1:29; Deut 7:18; Deut 20:4; †† Ios 1:5; Evr 13:5;
 • 7 Moise a chemat pe Iosua şi i-a zis în faţa întregului Israel: „Întăreşte-te* şi îmbărbătează-te. Căci tu vei intra cu poporul acesta în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor lor că le-o va da şi tu îi vei pune în stăpânirea ei.
 • * Deut 31:23; Deut 1:38; Deut 3:28; Ios 1:6;
 • 8 Domnul* Însuşi va merge înaintea ta, El Însuşi va fi cu** tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme şi nu te înspăimânta!”
 • * Exod 13:21; Exod 13:22; Exod 33:14; Deut 9:3; ** Ios 1:5; Ios 1:9; 1 Cron 28:20;
 • Să citească legea
 • 9 Moise a scris legea aceasta şi a încredinţat-o* preoţilor, fiii lui Levi, care** duceau chivotul legământului Domnului, şi tuturor bătrânilor lui Israel.
 • * Deut 31:25; Deut 17:18; ** Num 4:15; Ios 3:3; 1 Cron 15:12; 1 Cron 15:15;
 • 10 Moise le-a dat porunca aceasta: „La fiecare şapte ani, pe vremea anului* iertării, la** Sărbătoarea Corturilor,
 • * Deut 15:1; ** Lev 23:34;
 • 11 când tot Israelul va veni să se* înfăţişeze înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege El, să citeşti** legea aceasta înaintea întregului Israel, în auzul lor.
 • * Deut 16:16; ** Ios 8:34; Ios 8:35; 2 Imp 23:2; Neem 8:1;
 • 12 Să strângi poporul, bărbaţii, femeile, copiii şi străinul care va fi în cetăţile tale, ca să audă şi să înveţe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, să păzească şi să împlinească toate cuvintele legii acesteia.
 • 13 Pentru ca şi copiii lor, care* n-o vor cunoaşte, s-o audă** şi să înveţe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, în tot timpul cât veţi trăi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire, după ce veţi trece Iordanul.”
 • * Deut 11:2; ** Ps 78:6; Ps 78:7;
 • 14 Domnul a zis lui Moise: „Iată* că se apropie clipa când vei muri. Cheamă pe Iosua şi înfăţişaţi-vă în cortul întâlnirii. Eu îi voi da** poruncile Mele.” Moise şi Iosua s-au dus şi s-au înfăţişat în cortul întâlnirii.
 • * Num 27:13; Deut 34:5; ** Deut 31:23; Num 27:19;
 • 15 Şi Domnul* S-a arătat în cort, într-un stâlp de nor: şi stâlpul de nor s-a oprit la uşa cortului.
 • * Exod 33:9;
 • 16 Domnul a zis lui Moise: „Iată, tu vei adormi împreună cu părinţii tăi. Şi poporul acesta se va scula* şi va curvi** după dumnezeii străini ai ţării în care intră. Pe Mine Mă va părăsi şi va călca†† legământul Meu, pe care l-am încheiat cu el.
 • * Exod 32:6; ** Exod 34:15; Jud 2:17; Deut 32:15; †† Jud 2:12; Jud 10:6; Jud 10:13; Jud 2:20;
 • 17 În ziua aceea, Mă voi aprinde de mânie împotriva lui. Îi voi* părăsi şi-Mi voi ascunde Faţa** de ei. El va fi prăpădit şi-l vor ajunge o mulţime de rele şi necazuri şi atunci va zice: ‘Oare nu m-au ajuns aceste rele din pricină că Dumnezeul meu nu este în mijlocul†† meu?’
 • * 2 Cron 15:2; ** Deut 32:20; Ps 104:29; Isa 8:17; Isa 64:7; Ezec 39:23; Jud 6:13; †† Num 14:42;
 • 18 Şi Eu Îmi* voi ascunde Faţa în ziua aceea, din pricina tot răului pe care-l va face, întorcându-se spre alţi dumnezei.
 • * Deut 31:17;
 • 19 Acum, scrieţi-vă cântarea aceasta. Învaţă pe copiii din Israel s-o cânte, pune-le-o în gură, şi cântarea aceasta să-Mi fie martoră* împotriva copiilor lui Israel.
 • * Deut 31:26;
 • 20 Căci voi duce pe poporul acesta în ţara pe care am jurat părinţilor lui că i-o voi da, ţară unde curge lapte şi miere; el va mânca, se va sătura şi se va îngrăşa*, apoi se va întoarce** la alţi dumnezei şi le va sluji, iar pe Mine Mă va nesocoti şi va călca legământul Meu.
 • * Deut 32:15; Neem 9:25; Neem 9:26; Osea 13:6; ** Deut 31:16;
 • 21 Când va fi lovit* atunci cu o mulţime de rele şi necazuri, cântarea aceasta, care nu va fi uitată şi pe care uitarea n-o va şterge din gura urmaşilor, va sta ca martoră împotriva acestui popor. Căci Eu îi cunosc** pornirile, care se arată şi azi, înainte chiar ca să-l fi dus în ţara pe care am jurat că i-o voi da.”
 • * Deut 31:17; ** Osea 5:3; Osea 13:5; Osea 13:6; Amos 5:25; Amos 5:26;
 • 22 În ziua aceea, Moise a scris cântarea aceasta şi a învăţat pe copiii lui Israel s-o cânte.
 • 23 Domnul* a poruncit lui Iosua, fiul lui Nun, şi a zis: „Întăreşte-te** şi îmbărbătează-te, căci tu vei duce pe copiii lui Israel în ţara pe care am jurat că le-o voi da; şi Eu Însumi voi fi cu tine.”
 • * Deut 31:14; ** Deut 31:7; Ios 1:6;
 • 24 După ce a isprăvit Moise în totul de scris* într-o carte cuvintele legii acesteia,
 • * Deut 31:9;
 • 25 a dat următoarea poruncă leviţilor, care duceau chivotul legământului Domnului:
 • 26 „Luaţi cartea aceasta a legii şi puneţi-o* lângă chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru, ca să fie acolo ca martoră** împotriva ta.
 • * 2 Imp 22:8; ** Deut 31:19;
 • 27 Căci eu* îţi cunosc duhul tău de răzvrătire** şi încăpăţânarea ta cea mare. Dacă vă răzvrătiţi voi împotriva Domnului cât trăiesc eu încă în mijlocul vostru, cu cât mai răzvrătiţi veţi fi după moartea mea!
 • * Deut 9:24; Deut 32:20; ** Exod 32:9; Deut 9:6;
 • 28 Strângeţi înaintea mea pe toţi bătrânii seminţiilor voastre şi pe căpeteniile oştirii voastre; voi spune cuvintele acestea în faţa lor şi voi lua martor împotriva lor cerul* şi pământul.
 • * Deut 30:19; Deut 32:1;
 • 29 Căci ştiu că după moartea mea vă* veţi strica şi vă veţi abate de la calea pe care v-am arătat-o şi, în cele din urmă**, vă va ajunge nenorocirea, dacă veţi face ce este rău înaintea Domnului, până acolo încât să-L mâniaţi prin lucrul mâinilor voastre.”
 • * Deut 32:5; Jud 2:19; Osea 9:9; ** Deut 28:15; Gen 49:1; Deut 4:30;
 • 30 Moise a rostit toate cuvintele cântării acesteia în faţa întregii adunări a lui Israel:
  Deuteronomul, capitolul 31