Deuteronomul  


Capitolul 34
 • Moartea lui Moise
 • 1 Moise s-a suit din câmpia Moabului pe* muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga, în faţa Ierihonului. Şi Domnul i-a arătat** toată ţara: de la Galaad până la Dan,
 • * Num 27:12; Num 33:47; ** Deut 32:49; Deut 3:27; Gen 14:14;
 • 2 tot ţinutul lui Neftali, ţara lui Efraim şi Manase, toată ţara lui Iuda până la Marea* de Apus,
 • * Deut 11:24;
 • 3 partea de miazăzi, împrejurimile Iordanului, valea Ierihonului, Cetatea* Finicilor, până la Ţoar.
 • * Jud 1:16; Jud 3:13; 2 Cron 28:15;
 • 4 Domnul i-a zis: „Aceasta* este ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, zicând: ‘O voi da seminţei tale.’ Ţi-am arătat** ca s-o vezi cu ochii tăi, dar nu vei intra în ea.”
 • * Gen 12:7; Gen 13:15; Gen 15:18; Gen 26:3; Gen 28:13; ** Deut 3:27; Deut 32:52;
 • 5 Moise*, robul Domnului, a murit acolo, în ţara Moabului, după porunca Domnului.
 • * Deut 32:50; Ios 1:1; Ios 1:2;
 • 6 Şi Domnul l-a îngropat în vale, în ţara Moabului, faţă în faţă cu Bet-Peor. Nimeni* nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi.
 • * Iuda 1:9;
 • 7 Moise* era în vârstă de o sută douăzeci de ani când a murit; vederea** nu-i slăbise şi puterea nu-i trecuse.
 • * Deut 31:2; ** Gen 27:1; Gen 48:10; Ios 14:10; Ios 14:11;
 • 8 Copiii lui Israel au plâns pe Moise treizeci* de zile în câmpia Moabului; şi zilele acelea de plâns şi de jale pentru Moise s-au sfârşit.
 • * Gen 50:3; Gen 50:10; Num 20:29;
 • 9 Iosua, fiul lui Nun, era plin* de duhul înţelepciunii, căci Moise** îşi pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el şi au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul.
 • * Isa 11:2; Dan 6:3; ** Num 27:18; Num 27:23;
 • 10 În Israel nu s-a mai ridicat* proroc ca Moise, pe care** Domnul să-l fi cunoscut faţă în faţă.
 • * Deut 18:15; Deut 18:18; ** Exod 33:11; Num 12:6; Num 12:8; Deut 5:4;
 • 11 Niciunul nu poate fi pus alături de el în ce priveşte toate* semnele şi minunile pe care a trimis Dumnezeu să le facă în ţara Egiptului împotriva lui Faraon, împotriva supuşilor lui şi împotriva întregii ţări,
 • * Deut 4:34; Deut 7:19;
 • 12 şi în ce priveşte toate semnele înfricoşătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel.
  Deuteronomul, capitolul 34