Deuteronomul  


Capitolul 4
 • Îndemn
 • 1 Acum, Israele, ascultă legile* şi poruncile pe care vă învăţ să le păziţi. Împliniţi-le, pentru ca să trăiţi şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul Dumnezeul părinţilor voştri.
 • * Lev 19:37; Lev 20:8; Lev 22:31; Deut 5:1; Deut 8:1; Ezec 20:11; Rom 10:5;
 • 2 * n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu scădeţi nimic din ele, ci să păziţi poruncile Domnului Dumnezeului vostru, aşa cum vi le dau eu.
 • * Deut 12:32; Ios 1:7; Prov 30:6; Ecl 12:13; Apoc 22:18; Apoc 22:19;
 • 3 Aţi văzut cu ochii voştri ce a făcut Domnul cu prilejul faptei lui Baal-Peor*: Domnul Dumnezeul tău a nimicit din mijlocul tău pe toţi aceia care se duseseră după Baal-Peor.
 • * Num 25:4; Ios 22:17; Ps 106:28; Ps 106:29;
 • 4 Iar voi, care v-aţi alipit de Domnul Dumnezeul vostru, sunteţi toţi vii astăzi.
 • 5 Iată, v-am învăţat legi şi porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire.
 • 6 Să le păziţi şi să le împliniţi, căci aceasta* va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: ‘Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!’
 • * Iov 28:28; Ps 19:7; Ps 111:10; Prov 1:7;
 • 7 Care este, în adevăr, neamul* acela aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii** lui aşa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm?
 • * 2 Sam 7:23; ** Ps 46:1; Ps 145:18; Ps 148:14; Isa 55:6;
 • 8 Şi care este neamul acela aşa de mare încât să aibă legi şi porunci aşa de drepte cum este toată legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte?
 • 9 Numai ia seama asupra ta şi veghează* cu luare aminte asupra sufletului tău în toate zilele vieţii tale, ca nu** cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscute copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi.
 • * Prov 4:23; ** Prov 3:1; Prov 3:3; Prov 4:21; Gen 18:19; Deut 6:7; Deut 11:19; Ps 78:5; Ps 78:6; Efes 6:4;
 • 10 Adu-ţi aminte de ziua* când te-ai înfăţişat înaintea Domnului Dumnezeului tău, la Horeb, când Domnul mi-a zis: ‘Strânge poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele, ca să înveţe să se teamă de Mine tot timpul cât vor trăi pe pământ şi să înveţe şi pe copiii lor să le păzească.’
 • * Exod 19:9; Exod 19:16; Exod 20:18; Evr 12:18; Evr 12:19;
 • 11 Voi v-aţi apropiat şi aţi stat la poalele muntelui. Muntele* era aprins şi flăcările se ridicau până în inima cerului. Era întuneric, nori şi negură deasă.
 • * Exod 19:18; Deut 5:23;
 • 12 Şi Domnul* v-a vorbit din mijlocul focului; voi aţi auzit sunetul** cuvintelor Lui, dar n-aţi văzut niciun chip, ci aţi auzit doar un glas.
 • * Deut 5:4; Deut 5:22; ** Deut 4:33; Deut 4:36; Exod 20:22; 1 Imp 19:12;
 • 13 El Şi-a vestit* legământul Său, pe care v-a poruncit să-l păziţi, Cele Zece** Porunci, şi le-a scris pe două table de piatră.
 • * Deut 9:9; Deut 9:11; ** Exod 34:28; Exod 24:12; Exod 31:18;
 • 14 În vremea aceea, Domnul mi-a poruncit* să vă învăţ legi şi porunci, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire.
 • * Exod 21:1;
 • 15 Fiindcă n-aţi văzut niciun chip* în ziua când v-a vorbit Domnul din mijlocul focului, la Horeb, vegheaţi** cu luare aminte asupra sufletelor voastre,
 • * Isa 40:18; ** Ios 23:11;
 • 16 ca nu cumva să vă* stricaţi şi să vă faceţi** un chip cioplit sau o înfăţişare a vreunui idol, sau chipul vreunui om, sau chipul vreunei femei,
 • * Exod 32:7; ** Exod 20:4; Exod 20:5; Deut 4:23; Deut 5:8; Rom 1:23;
 • 17 sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ, sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri,
 • 18 sau chipul vreunui dobitoc care se târăşte pe pământ, sau chipul vreunui peşte care trăieşte în apele de dedesubtul pământului.
 • 19 Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ţi* ochii spre cer şi văzând soarele, luna şi stelele, toată oştirea** cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor şi să le slujeşti, căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut şi le-a împărţit ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul întreg.
 • * Deut 17:3; Iov 31:26; Iov 31:27; ** Gen 2:1; 2 Imp 17:16; 2 Imp 21:3; Rom 1:25;
 • 20 Dar pe voi, Domnul v-a luat şi v-a scos* din cuptorul de fier al Egiptului, ca** să-I fiţi un popor pus deoparte, cum sunteţi azi.
 • * 1 Imp 8:51; Ier 11:4; ** Exod 19:5; Deut 9:29; Deut 32:9;
 • 21 Şi Domnul S-a mâniat* pe mine din pricina voastră şi a jurat că eu nu voi trece Iordanul şi nu voi intra în ţara aceea bună pe care ţi-o dă ca moştenire Domnul Dumnezeul tău.
 • * Num 20:12; Deut 1:37; Deut 3:26;
 • 22 Eu* voi muri deci în ţara aceasta de aici, nu** voi trece Iordanul, dar voi îl veţi trece şi veţi stăpâni ţara aceea bună.
 • * 2 Pet 1:13-15; ** Deut 3:27; Deut 3:25;
 • 23 Vegheaţi asupra voastră, ca* să nu daţi uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul Dumnezeul vostru şi să** nu faceţi vreun chip cioplit, nici vreo înfăţişare oarecare, pe care te-a oprit Domnul Dumnezeul tău s-o faci.
 • * Deut 4:9; ** Deut 4:16; Exod 20:4; Exod 20:5;
 • 24 Căci Domnul* Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un** Dumnezeu gelos.
 • * Exod 24:17; Deut 9:3; Isa 33:14; Evr 12:29; ** Exod 20:5; Deut 6:15; Isa 42:8;
 • Pedeapsa pentru închinarea la idoli
 • 25 Când vei avea copii* şi copii din copiii tăi şi vei fi de multă vreme în ţară, dacă vă veţi strica, dacă vă veţi face chipuri cioplite, înfăţişări ale vreunui lucru, dacă veţi face** ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului vostru, ca să-L mâniaţi,
 • * Deut 4:16; ** 2 Imp 17:17;
 • 26 iau astăzi martori* împotriva voastră cerul şi pământul că veţi pieri de o moarte repede din ţara pe care o veţi lua în stăpânire dincolo de Iordan şi nu veţi avea zile multe în ea, căci veţi fi nimiciţi de tot.
 • * Deut 30:18; Deut 30:19; Isa 1:2; Mica 6:2;
 • 27 Domnul vă va împrăştia* printre popoare şi nu veţi rămâne decât un mic număr în mijlocul neamurilor unde vă va duce Domnul.
 • * Lev 26:33; Deut 28:62; Deut 28:64; Neem 1:8;
 • 28 Şi acolo* veţi sluji unor dumnezei care sunt o lucrare făcută de mâini omeneşti, de lemn şi de piatră, care nu pot** nici să vadă, nici să audă, nici să mănânce, nici să miroasă.
 • * Deut 28:64; 1 Sam 26:19; Ier 16:13; ** Ps 115:4; Ps 115:5; Ps 135:15; Ps 135:16; Isa 44:9; Isa 46:7;
 • 29 Şi, dacă de acolo* vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, Îl vei găsi, dacă-L vei căuta din toată inima ta şi din tot sufletul tău.
 • * Lev 26:39; Lev 26:40; Deut 30:1-3; 2 Cron 15:4; Neem 1:9; Isa 55:6; Isa 55:7; Ier 29:12-14;
 • 30 Şi după ce ţi se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta, în zilele de* pe urmă, te vei întoarce** la Domnul Dumnezeul tău şi vei asculta glasul Lui,
 • * Gen 49:1; Deut 31:29; Ier 23:20; Osea 3:5; ** Ioel 2:12;
 • 31 căci Domnul Dumnezeul tău* este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi şi nu te va nimici; El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinţii tăi.
 • * 2 Cron 30:9; Neem 9:31; Ps 116:5; Iona 4:2;
 • Dumnezeul lui Israel mai presus de orice
 • 32 Întreabă* vremurile străvechi, care au fost înaintea ta, din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ, şi cercetează de la o margine** a cerului la cealaltă: a fost vreodată vreo întâmplare aşa de mare şi s-a auzit vreodată aşa ceva?
 • * Iov 8:8; ** Mat 24:31;
 • 33 A fost* vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu, şi să fi rămas viu?
 • * Exod 24:11; Exod 33:20; Deut 5:24; Deut 5:26;
 • 34 A fost vreodată vreun dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam, prin încercări*, semne**, minuni şi lupte, cu mână tare şi braţ†† întins, şi cu minuni*† înfricoşate, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeul vostru, în Egipt şi sub ochii voştri?
 • * Deut 7:19; Deut 29:3; ** Exod 7:3; Exod 13:3; †† Exod 6:6; *† Deut 26:8; Deut 34:12;
 • 35 Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoşti că numai Domnul este Dumnezeu şi că nu este alt* Dumnezeu afară de El.
 • * Deut 32:39; 1 Sam 2:2; Isa 45:5; Isa 45:18; Isa 45:22; Marc 12:29; Marc 12:32;
 • 36 Din cer*, te-a făcut să auzi glasul Lui, ca să te înveţe; şi, pe pământ, te-a făcut să vezi focul Lui cel mare şi ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului.
 • * Exod 19:9; Exod 19:19; Exod 20:18; Exod 20:22; Exod 24:16; Evr 12:18;
 • 37 El a* iubit pe părinţii tăi şi de aceea a ales sămânţa lor după ei; El Însuşi te-a scos** din Egipt, prin puterea Lui cea mare.
 • * Deut 10:15; ** Exod 13:3; Exod 13:9; Exod 13:14;
 • 38 El* a izgonit dinaintea ta neamuri mai mari la număr şi mai tari decât tine, ca să te ducă în ţara lor şi să ţi-o dea în stăpânire, cum vezi azi.
 • * Deut 7:1; Deut 9:1; Deut 9:4; Deut 9:5;
 • 39 Să ştii dar în ziua aceasta şi pune-ţi în inimă că numai Domnul* este Dumnezeu, sus în cer şi jos pe pământ, şi că nu este alt Dumnezeu afară de El.
 • * Deut 4:35; Ios 2:11;
 • 40 Păzeşte* dar legile şi poruncile Lui, pe care ţi le dau azi, ca** să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, şi să ai zile multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău pe vecie.”
 • * Lev 22:31; ** Deut 5:16; Deut 6:3; Deut 6:18; Deut 12:25; Deut 12:28; Deut 22:7; Efes 6:3;
 • Cetăţile de scăpare de la răsăritul Iordanului
 • 41 Atunci, Moise a ales* trei cetăţi dincoace de Iordan, la răsărit,
 • * Num 35:6; Num 35:14;
 • 42 pentru ca* să slujească de scăpare ucigaşului care ar fi omorât fără voie pe aproapele lui, fără să-i fi fost vrăjmaş mai dinainte, şi să-şi poată scăpa astfel viaţa, fugind într-una din aceste cetăţi.
 • * Deut 19:4;
 • 43 Aceste cetăţi erau: Beţer*, în pustie, în câmpie, la rubeniţi; Ramot, în Galaad, la gadiţi, şi Golan, în Basan, la manasiţi.
 • * Ios 20:8;
 • Cele Zece Porunci
 • 44 Aceasta este legea pe care a dat-o Moise copiilor lui Israel.
 • 45 Iată învăţăturile, legile şi poruncile pe care le-a dat Moise copiilor lui Israel, după ieşirea lor din Egipt.
 • 46 Aceasta era dincoace de Iordan, în vale*, faţă în faţă cu Bet-Peor, în ţara lui Sihon, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon şi care a fost bătut** de Moise şi copiii lui Israel după ieşirea lor din Egipt.
 • * Deut 3:29; ** Num 21:24; Deut 1:4;
 • 47 Ei au pus mâna pe ţara lui şi pe ţara lui* Og, împăratul Basanului. Aceşti doi împăraţi ai amoriţilor erau dincoace de Iordan, la răsărit.
 • * Num 21:35; Deut 3:3; Deut 3:4;
 • 48 Ţinutul lor se întindea de la Aroer*, care este pe malurile pârâului Arnon, până la muntele Sionului, care este** Hermonul,
 • * Deut 2:36; Deut 3:12; ** Deut 3:9; Ps 133:3;
 • 49 şi cuprindea toată câmpia de dincoace de Iordan, la răsărit, până la marea câmpiei, sub poalele* muntelui Pisga.
 • * Deut 3:17;
  Deuteronomul, capitolul 4