Deuteronomul  


Capitolul 5
 • 1 Moise a chemat pe tot Israelul şi i-a zis: „Ascultă, Israele, legile şi poruncile pe care vi le spun astăzi în auzul vostru. Învăţaţi-le şi împliniţi-le cu scumpătate.
 • 2 Domnul* Dumnezeul nostru a încheiat cu noi un legământ la Horeb.
 • * Exod 19:5; Deut 4:23;
 • 3 Nu* cu părinţii noştri a încheiat Domnul legământul acesta, ci cu noi, care suntem toţi vii astăzi aici.
 • * Mat 13:17; Evr 8:9;
 • 4 Domnul v-a vorbit faţă* în faţă pe munte, din mijlocul focului.
 • * Exod 19:9; Exod 19:19; Exod 20:22; Deut 4:33; Deut 4:36; Deut 34:10;
 • 5 Eu am stat* atunci între Domnul şi voi, ca să vă vestesc cuvântul Domnului, căci** vă era frică de foc şi nu v-aţi suit pe munte. El a zis:
 • * Exod 20:21; Gal 3:19; ** Exod 19:16; Exod 20:18; Exod 24:2;
 • 6 ‘Eu sunt* Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din ţara Egiptului, din casa robiei.
 • * Exod 20:2; Lev 26:1; Deut 6:4; Ps 81:10;
 • 7 * n-ai alţi dumnezei afară de Mine.
 • * Exod 20:3;
 • 8 Să nu-ţi* faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus, în ceruri, sau jos, pe pământ, sau în ape sub pământ.
 • * Exod 20:4;
 • 9 Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care* pedepsesc fărădelegea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc
 • * Exod 34:7;
 • 10 şi Mă îndur* până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.
 • * Ier 32:18; Dan 9:4;
 • 11 Să nu* iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.
 • * Exod 20:7; Lev 19:12; Mat 5:33;
 • 12 Ţine ziua* de odihnă ca s-o sfinţeşti, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău.
 • * Exod 20:8;
 • 13 Şase zile* să lucrezi şi să-ţi faci toate treburile.
 • * Exod 23:12; Exod 35:2; Ezec 20:12;
 • 14 Dar ziua a şaptea este ziua* de odihnă a Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca şi robul şi roaba ta să se odihnească întocmai ca tine.
 • * Gen 2:2; Exod 16:29; Exod 16:30; Evr 4:4;
 • 15 Adu-ţi* aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu** mână tare şi cu braţ întins, de aceea ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ţii ziua de odihnă.
 • * Deut 15:15; Deut 16:12; Deut 24:18; Deut 24:22; ** Deut 4:34; Deut 4:37;
 • 16 Cinsteşte* pe tatăl tău şi pe mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ai zile** multe şi să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.
 • * Exod 20:12; Lev 19:3; Deut 27:16; Efes 6:2; Efes 6:3; Col 3:20; ** Deut 4:40;
 • 17 Să nu ucizi*.
 • * Exod 20:13; Mat 5:21;
 • 18 Să nu preacurveşti*.
 • * Exod 20:14; Luca 18:20; Iac 2:11;
 • 19 Să nu furi*.
 • * Exod 20:15; Rom 13:9;
 • 20 * nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.
 • * Exod 20:16;
 • 21 * nu pofteşti nevasta aproapelui tău; să nu pofteşti casa aproapelui tău, nici ogorul lui, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, niciun alt lucru care este al aproapelui tău.’
 • * Exod 20:17; Mica 2:2; Hab 2:9; Luca 12:15; Rom 7:7; Rom 13:9;
 • 22 Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului, din nori şi din negură deasă, şi le-a spus la toată adunarea voastră, fără să adauge ceva. Le-a scris* pe două table de piatră şi mi le-a dat.
 • * Exod 24:12; Exod 31:18; Deut 4:13;
 • 23 Când aţi auzit* glasul acela din mijlocul întunericului şi pe când tot muntele era aprins, căpeteniile seminţiilor voastre şi bătrânii voştri s-au apropiat toţi de mine
 • * Exod 20:18; Exod 20:19;
 • 24 şi aţi zis: ‘Iată că Domnul Dumnezeul nostru ne-a arătat slava şi mărimea Lui şi noi I-am auzit glasul* din mijlocul focului; astăzi, am văzut că Dumnezeu a vorbit unor oameni, şi totuşi au** rămas vii.
 • * Exod 19:19; ** Deut 4:33; Jud 13:22;
 • 25 Şi acum pentru ce să murim? Căci acest foc mare ne va mistui; dacă vom* auzi şi mai departe glasul Domnului Dumnezeului nostru, vom muri.
 • * Deut 18:16;
 • 26 Cine este*, în adevăr, omul acela care să fi auzit vreodată, ca noi, glasul Dumnezeului celui viu vorbind din mijlocul focului, şi totuşi să fi rămas viu?
 • * Deut 4:33;
 • 27 Apropie-te* mai bine tu şi ascultă tot ce-ţi va spune Domnul Dumnezeul nostru; apoi să ne spui tu însuţi tot ce-ţi va spune Domnul Dumnezeul nostru, şi noi vom asculta şi vom face.’
 • * Exod 20:19; Evr 12:19;
 • 28 Domnul a auzit cuvintele pe care mi le-aţi spus. Şi Domnul mi-a zis: ‘Am auzit cuvintele pe care ţi le-a spus poporul acesta: tot ce au* zis este bine.
 • * Deut 18:17;
 • 29 O, de* ar rămâne ei cu aceeaşi inimă ca să se teamă de Mine şi să păzească toate poruncile** Mele, ca să fie fericiţi pe vecie, ei şi copiii lor!
 • * Deut 32:29; Ps 81:13; Isa 48:18; Mat 23:37; Luca 19:42; ** Deut 11:1; Deut 4:40;
 • 30 Du-te de spune-le: «Întoarceţi-vă în corturile voastre.»
 • 31 Dar tu rămâi aici, cu Mine, şi-ţi voi spune* toate poruncile, legile şi rânduielile pe care să-i înveţi să le împlinească în ţara pe care le-o dau în stăpânire.’
 • * Gal 3:19;
 • 32 Luaţi seama dar să faceţi aşa cum v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru; să nu* vă abateţi de la cele ce a poruncit El nici la dreapta, nici la stânga.
 • * Deut 17:20; Deut 28:14; Ios 1:7; Ios 23:6; Prov 4:27;
 • 33 Să urmaţi în totul calea* pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să umblaţi, ca să trăiţi şi să** fiţi fericiţi şi să aveţi zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpânire.
 • * Deut 10:12; Ps 119:6; Ier 7:23; Luca 1:6; ** Deut 4:40;
  Deuteronomul, capitolul 5