Deuteronomul  


Capitolul 6
 • Ţinerea poruncilor Domnului
 • 1 Iată poruncile*, legile şi rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăţ să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire;
 • * Deut 4:1; Deut 5:31; Deut 12:1;
 • 2 ca* să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind, în toate zilele vieţii tale, tu, fiul tău şi fiul fiului tău, toate legile şi toate poruncile Lui pe care ţi le dau şi să ai** zile multe.
 • * Exod 20:20; Deut 10:12; Deut 10:13; Ps 111:10; Ps 128:1; Ecl 12:13; ** Deut 4:40; Prov 3:1; Prov 3:2;
 • 3 Ascultă-le dar, Israele, şi caută să le împlineşti, ca să fii fericit şi să vă înmulţiţi mult, cum* ţi-a spus Domnul Dumnezeul părinţilor tăi, când ţi-a făgăduit ţara** în care curge lapte şi miere.
 • * Gen 15:5; Gen 22:17; ** Exod 3:8;
 • 4 Ascultă*, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.
 • * Isa 42:8; Marc 12:29; Marc 12:32; Ioan 17:3; 1 Cor 8:4; 1 Cor 8:6;
 • 5 Să iubeşti* pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima** ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.
 • * Deut 10:12; Mat 22:37; Marc 12:30; Luca 10:27; ** 2 Imp 23:25;
 • 6 Şi poruncile acestea*, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.
 • * Deut 11:18; Deut 32:46; Ps 37:31; Ps 40:8; Ps 119:11; Ps 119:98; Prov 3:3; Isa 51:7;
 • 7 Să le întipăreşti* în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.
 • * Deut 4:9; Deut 11:19; Ps 78:4-6; Efes 6:4;
 • 8 Să le legi* ca un semn de aducere aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi.
 • * Exod 13:9; Exod 13:16; Deut 11:18; Prov 3:3; Prov 6:21; Prov 7:3;
 • 9 Să le* scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale.
 • * Deut 11:20; Isa 57:8;
 • Tâlcuirea poruncii despre dragostea de Dumnezeu
 • 10 Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în ţara pe care a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, că ţi-o va da. Vei stăpâni cetăţi mari şi bune pe care nu tu le-ai* zidit,
 • * Ios 24:13; Ps 105:44;
 • 11 case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puţuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii şi măslini pe care nu tu i-ai sădit. Când vei mânca şi te vei* sătura,
 • * Deut 8:10;
 • 12 vezi să nu uiţi pe Domnul, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.
 • 13 Să te temi* de Domnul Dumnezeul tău, să-I slujeşti şi pe Numele Lui să juri.
 • * Deut 10:12; Deut 10:20; Deut 13:4; Mat 4:10; Luca 4:8;
 • 14 Să nu* vă duceţi** după alţi dumnezei dintre dumnezeii popoarelor din jurul vostru,
 • * Ps 63:11; Isa 45:23; Isa 65:16; Ier 4:2; Ier 5:7; Ier 12:16; ** Deut 8:19; Deut 11:28; Ier 25:6; Deut 13:7;
 • 15 căci Domnul* Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău. Altfel**, Domnul Dumnezeul tău S-ar aprinde de mânie împotriva ta şi te-ar nimici de pe faţa pământului.
 • * Exod 20:5; Deut 4:24; ** Deut 7:4; Deut 11:17;
 • 16 * nu ispitiţi pe Domnul Dumnezeul vostru, cum** L-aţi ispitit la Masa.
 • * Mat 4:7; Luca 4:12; ** Exod 17:2; Exod 17:7; Num 20:3; Num 20:4; Num 21:4; Num 21:5; 1 Cor 10:9;
 • 17 Ci să păziţi* poruncile Domnului Dumnezeului vostru, poruncile Lui şi legile Lui pe care vi le-a dat.
 • * Deut 11:13; Deut 11:22; Ps 119:4;
 • 18 Să faci* ce este plăcut şi bine înaintea Domnului, ca să fii fericit şi să intri în stăpânirea ţării aceleia bune, pe care Domnul a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da,
 • * Exod 15:26; Deut 12:28; Deut 13:18;
 • 19 după ce va* izgoni pe toţi vrăjmaşii tăi dinaintea ta, cum a spus Domnul.
 • * Num 33:52; Num 33:53;
 • 20 Când fiul* tău te va întreba într-o zi: ‘Ce înseamnă învăţăturile acestea, legile acestea şi poruncile acestea, pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru?’,
 • * Exod 13:14;
 • 21 să răspunzi fiului tău: ‘Noi eram robi ai lui Faraon în Egipt, şi Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna Lui* cea puternică.
 • * Exod 3:19; Exod 13:3;
 • 22 Domnul* a făcut, sub ochii noştri, minuni şi semne mari şi nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon şi împotriva întregii lui case
 • * Exod 7:8-12; Ps 135:9;
 • 23 şi ne-a scos de acolo ca să ne aducă în ţara pe care jurase părinţilor noştri că ne-o va da.
 • 24 Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi şi să ne temem* de Domnul Dumnezeul nostru, ca să fim** totdeauna fericiţi şi să ne ţină în viaţă, cum face astăzi.
 • * Deut 6:2; ** Deut 10:13; Iov 35:7; Iov 35:8; Ier 32:39; Deut 4:1; Deut 8:1; Ps 41:2; Luca 10:28;
 • 25 Vom avea parte* de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El.’
 • * Lev 18:5; Deut 24:13; Rom 10:3; Rom 10:5;
  Deuteronomul, capitolul 6