Deuteronomul  


Capitolul 8
 • Pământul făgăduit şi mulţumirea către Dumnezeu
 • 1 * păziţi şi să împliniţi toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiţi, să vă înmulţiţi şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor voştri.
 • * Deut 4:1; Deut 5:32; Deut 5:33; Deut 6:1-3;
 • 2 Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit* Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor patruzeci de ani în pustie, ca să te smerească şi să te încerce**, ca să-ţi cunoască pornirile inimii şi să vadă dacă ai să păzeşti sau nu poruncile Lui.
 • * Deut 1:3; Deut 2:7; Deut 29:5; Ps 136:16; Amos 2:10; ** Exod 16:4; Deut 13:3; 2 Cron 32:31; Ioan 2:25;
 • 3 Astfel, te-a smerit, te-a lăsat* să suferi de foame şi te-a hrănit** cu mană, pe care nici tu n-o cunoşteai şi nici părinţii tăi n-o cunoscuseră, ca să te înveţe că omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăieşte omul.
 • * Exod 16:2; Exod 16:3; ** Exod 16:12; Exod 16:14; Exod 16:35; Ps 104:29; Mat 4:4; Luca 4:4;
 • 4 Haina* nu ţi s-a învechit pe tine şi nici nu ţi s-au umflat picioarele în timpul acestor patruzeci de ani.
 • * Deut 29:5; Neem 9:21;
 • 5 Recunoaşte* dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cum mustră un om pe copilul lui.
 • * 2 Sam 7:14; Ps 89:32; Prov 3:12; Evr 12:5; Evr 12:6; Apoc 3:19;
 • 6 Să păzeşti poruncile Domnului Dumnezeului tău, ca* să umbli în căile Lui, şi să te temi de El.
 • * Deut 5:33;
 • 7 Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o ţară* bună, ţară cu pâraie de apă, cu izvoare şi cu lacuri, care ţâşnesc din văi şi munţi;
 • * Deut 11:10-12;
 • 8 ţară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini şi cu rodii; ţară cu măslini şi cu miere;
 • 9 ţară unde vei mânca pâine din belşug, unde nu vei duce lipsă de nimic; ţară* ale cărei pietre sunt de fier şi din ai cărei munţi vei scoate aramă.
 • * Deut 33:25;
 • 10 Când* vei mânca şi te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-o.
 • * Deut 6:11; Deut 6:12;
 • 11 Vezi să nu uiţi pe Domnul Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzeşti poruncile, rânduielile şi legile Lui, pe care ţi le dau azi.
 • 12 Când vei mânca* şi te vei sătura, când vei zidi şi vei locui în case frumoase,
 • * Deut 28:47; Deut 32:15; Prov 30:9; Osea 13:6;
 • 13 când vei vedea înmulţindu-ţi-se cirezile de boi şi turmele de oi, mărindu-ţi-se argintul şi aurul şi crescându-ţi tot ce ai,
 • 14 ia seama să nu ţi se umfle inima* de mândrie şi să nu** uiţi pe Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei,
 • * 1 Cor 4:7; ** Ps 106:21;
 • 15 care te-a* dus în acea pustie mare şi grozavă, unde erau şerpi** înfocaţi şi scorpioni, în locuri uscate şi fără apă, care a făcut să-ţi ţâşnească apă din stânca cea mai tare
 • * Isa 63:12-14; Ier 2:6; ** Num 21:6; Osea 13:5; Num 20:11; Ps 78:15; Ps 114:8;
 • 16 şi care ţi-a dat să mănânci în pustie mana* aceea necunoscută de părinţii tăi, ca să te smerească şi să te încerce şi să-ţi facă** bine apoi.
 • * Deut 8:3; Exod 16:15; ** Ier 24:5; Ier 24:6; Evr 12:11;
 • 17 Vezi să* nu zici în inima ta: ‘Tăria mea şi puterea mâinii mele mi-au câştigat aceste bogăţii.’
 • * Deut 9:4; 1 Cor 4:7;
 • 18 Ci adu-ţi aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El* îţi va da putere să le câştigi, ca să** întărească legământul încheiat cu părinţii voştri prin jurământ, cum face astăzi.
 • * Prov 10:22; Osea 2:8; ** Deut 7:8; Deut 7:12;
 • 19 Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău şi vei merge după alţi dumnezei, dacă le vei sluji şi te vei închina înaintea lor, vă* spun hotărât azi că veţi pieri.
 • * Deut 4:26; Deut 30:18;
 • 20 Veţi pieri ca* şi neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veţi asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru.
 • * Dan 9:11; Dan 9:12;
  Deuteronomul, capitolul 8