Deuteronomul  


Capitolul 9
 • Aducerea aminte de răzvrătirile lui Israel
 • 1 Ascultă, Israele! Astăzi vei trece* Iordanul, ca să te faci stăpân pe nişte neamuri** mai mari şi mai puternice decât tine, pe cetăţi mari şi întărite până la cer,
 • * Deut 11:31; Ios 3:16; Ios 4:19; ** Deut 4:38; Deut 7:1; Deut 11:23; Deut 1:28;
 • 2 pe un popor mare şi înalt la statură, pe copiii* lui Anac, pe care-i cunoşti şi despre care ai auzit zicându-se: ‘Cine va putea să stea împotriva copiilor lui Anac!’
 • * Num 13:22; Num 13:28; Num 13:32; Num 13:33;
 • 3 Să ştii azi că Domnul Dumnezeul tău va merge* El Însuşi înaintea ta, ca un foc** mistuitor; El îi va nimici, El îi va smeri înaintea ta; şi tu îi vei izgoni††, îi vei pierde curând, cum ţi-a spus Domnul.
 • * Deut 31:3; Ios 3:11; ** Deut 4:24; Evr 12:29; Deut 7:23; †† Exod 23:31; Deut 7:24;
 • 4 Când îi va izgoni Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta, să nu* zici în inima ta: ‘Pentru bunătatea mea m-a făcut Domnul să intru în stăpânirea ţării acesteia.’ Căci din pricina răutăţii** neamurilor acelora le izgoneşte Domnul dinaintea ta.
 • * Deut 8:17; Rom 11:6; Rom 11:20; 1 Cor 4:4; 1 Cor 4:7; ** Gen 15:16; Lev 18:24; Lev 18:25; Deut 18:12;
 • 5 Nu, nu pentru* bunătatea ta, nici pentru curăţia inimii tale intri tu în stăpânirea ţării lor, ci din pricina răutăţii acestor neamuri le izgoneşte Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta şi ca să împlinească astfel cuvântul** prin care Domnul S-a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov.
 • * Tit 3:5; ** Gen 12:7; Gen 13:15; Gen 15:7; Gen 17:8; Gen 26:4; Gen 28:13;
 • 6 Să ştii dar că nu din pricina bunătăţii tale îţi dă Domnul Dumnezeul tău acea ţară bună ca s-o stăpâneşti, căci tu eşti un popor tare încăpăţânat*.
 • * Deut 9:13; Exod 32:9; Exod 33:3; Exod 34:9;
 • 7 Adu-ţi aminte şi nu uita cum ai aţâţat mânia Domnului Dumnezeului tău în pustie. Din ziua* când ai ieşit din ţara Egiptului până la sosirea voastră în locul acesta, tot răzvrătiţi împotriva Domnului aţi fost!
 • * Exod 14:11; Exod 16:2; Exod 17:2; Num 11:4; Num 20:2; Num 25:2; Deut 31:27;
 • 8 La Horeb*, atâta aţi aţâţat mânia Domnului încât Domnul S-a mâniat pe voi şi voia să vă nimicească.
 • * Exod 32:4; Ps 106:19;
 • 9 Când m-am* suit pe munte, ca să iau tablele de piatră, tablele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi, am rămas** pe munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, fără să mănânc pâine şi fără să beau apă,
 • * Exod 24:12; Exod 24:15; ** Exod 24:18; Exod 34:28;
 • 10 şi* Domnul mi-a dat cele două table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu şi cuprinzând toate cuvintele pe care vi le spusese Domnul pe munte, din mijlocul focului, în ziua când tot poporul era** adunat.
 • * Exod 31:18; ** Exod 19:17; Exod 20:1; Deut 4:10; Deut 10:4; Deut 18:16;
 • 11 După acele patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, Domnul mi-a dat cele două table de piatră, tablele legământului.
 • 12 Domnul mi-a zis atunci: ‘Scoală-te* şi coboară-te în grabă de aici, căci poporul tău, pe care l-ai scos din Egipt, s-a stricat. S-au abătut** curând de la calea pe care le-am arătat-o: şi-au făcut un chip turnat.’
 • * Exod 32:7; ** Deut 31:29; Jud 2:17;
 • 13 Domnul mi-a zis: ‘Eu văd* că poporul acesta este un popor tare** încăpăţânat.
 • * Exod 32:9; ** Deut 9:6; Deut 10:16; Deut 31:27; 2 Imp 17:14;
 • 14 Lasă-mă* să-i nimicesc şi să le şterg numele** de sub ceruri, iar pe tine te voi face un neam mai puternic şi mai mare la număr decât poporul acesta.’
 • * Exod 32:10; ** Deut 29:20; Ps 9:5; Ps 109:13; Num 14:12;
 • 15 M-am întors* şi m-am coborât de pe munte, care era** tot numai foc, cu cele două table ale legământului în amândouă mâinile mele.
 • * Exod 32:15; ** Exod 19:18; Deut 4:11; Deut 5:23;
 • 16 M-am uitat*, şi iată că păcătuiserăţi împotriva Domnului Dumnezeului vostru, vă făcuserăţi un viţel turnat, vă depărtaserăţi curând de la calea pe care v-o arătase Domnul.
 • * Exod 32:19;
 • 17 Am apucat atunci cele două table, le-am aruncat din mâinile mele şi le-am sfărâmat sub ochii voştri.
 • 18 M-am aruncat* cu faţa la pământ înaintea Domnului, ca mai înainte, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, fără să mănânc şi fără să beau apă, din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârşiserăţi, făcând ce este rău înaintea Domnului, ca să-L mâniaţi.
 • * Exod 34:28; Ps 106:23;
 • 19 Căci mă* îngrozisem la vederea mâniei şi urgiei de care era cuprins Domnul împotriva voastră, până acolo încât voia să vă nimicească. Dar Domnul** m-a ascultat şi de data aceasta.
 • * Exod 32:10; Exod 32:11; ** Exod 32:14; Exod 33:17; Deut 10:10; Ps 106:23;
 • 20 Domnul, de asemenea, era foarte mâniat şi pe Aaron, aşa încât voia să-l piardă, şi eu m-am rugat atunci şi pentru el.
 • 21 Am luat viţelul pe care-l făcuserăţi, isprava* păcatului vostru, l-am ars în foc, l-am sfărâmat până s-a făcut praf şi am aruncat praful acela în pârâul care curgea din munte.
 • * Exod 32:20; Isa 31:7;
 • 22 Apoi, la* Tabeera, la Masa** şi la Chibrot-Hataava, voi iarăşi aţi aţâţat mânia Domnului.
 • * Num 11:1; Num 11:3; Num 11:5; ** Exod 17:7; Num 11:4; Num 11:34;
 • 23 Şi când* v-a trimis Domnul de la Cades-Barnea, zicând: ‘Suiţi-vă şi luaţi în stăpânire ţara pe care v-o dau!’ voi v-aţi răzvrătit împotriva poruncii Domnului Dumnezeului vostru, n-aţi avut** credinţă în El şi n-aţi ascultat glasul Lui.
 • * Num 13:3; Num 14:1; ** Ps 106:24; Ps 106:25;
 • 24 V-aţi tot* răzvrătit împotriva Domnului de când vă cunosc.
 • * Deut 31:27;
 • 25 M-am aruncat* cu faţa la pământ înaintea Domnului: patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi m-am aruncat cu faţa la pământ, pentru că Domnul spusese că vrea să vă nimicească.
 • * Deut 9:18;
 • 26 M-am rugat* Domnului şi am zis: ‘Stăpâne Doamne, nu nimici pe poporul Tău, moştenirea Ta pe care ai răscumpărat-o în mărimea Ta, pe care ai scos-o din Egipt prin mâna Ta cea puternică.
 • * Exod 32:11;
 • 27 Adu-ţi aminte de robii tăi: Avraam, Isaac şi Iacov. Nu căuta la îndărătnicia acestui popor, la răutatea lui şi la păcatul lui,
 • 28 ca nu cumva ţara din care ne-ai scos să zică: «Pentru că* Domnul n-avea putere să-i ducă în ţara pe care le-o făgăduise şi pentru că-i ura, de aceea i-a scos ca să-i omoare în pustie.»
 • * Exod 32:12; Num 14:16;
 • 29 Totuşi ei* sunt poporul Tău şi moştenirea Ta pe care ai scos-o din Egipt cu mâna Ta cea puternică şi cu braţul Tău cel întins.’
 • * Deut 4:20; 1 Imp 8:51; Neem 1:10; Ps 95:7;
  Deuteronomul, capitolul 9