Eclesiastul  


Capitolul 10
 • 1 Muştele moarte strică şi acresc untdelemnul negustorului de unsori; tot aşa, puţină nebunie biruieşte înţelepciunea şi slava.
 • 2 Inima înţeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului, la stânga lui.
 • 3 Şi pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipseşte mintea şi* spune tuturor că este un nebun!
 • * Prov 13:16; Prov 18:2;
 • 4 Când izbucneşte împotriva ta mânia celui ce stăpâneşte, nu-ţi* părăsi locul, căci** sângele rece te păzeşte de mari păcate.
 • * Ecl 8:3; ** 1 Sam 25:24; Prov 25:15;
 • 5 Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greşeală care vine de la cel ce cârmuieşte:
 • 6 nebunia* este pusă în dregătorii înalte, iar bogaţii stau în locuri de jos.
 • * Estera 3:1;
 • 7 Am văzut robi călări* şi voievozi mergând pe jos, ca nişte robi.
 • * Prov 19:10; Prov 30:22;
 • 8 Cine* sapă groapa altuia cade el în ea şi cine surpă un zid va fi muşcat de un şarpe.
 • * Ps 7:15; Prov 26:27;
 • 9 Cine sfărâmă pietre este rănit de ele şi cine despică lemne este în primejdie.
 • 10 Când se toceşte fierul şi rămâne neascuţit, trebuie să-ţi îndoieşti puterile; de aceea la izbândă ajungi prin înţelepciune.
 • 11 Când muşcă şarpele fiindcă n-a* fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câştig din meşteşugul lui.
 • * Ps 58:4; Ps 58:5; Ier 8:17;
 • 12 Cuvintele* unui înţelept sunt plăcute, dar** buzele nebunului îi aduc pieirea.
 • * Prov 10:32; Prov 12:13; ** Prov 10:14; Prov 18:7;
 • 13 Cel dintâi cuvânt care-i iese din gură este nebunie, şi cel din urmă este o nebunie şi mai rea.
 • 14 Nebunul* spune o mulţime de vorbe, măcar că omul nu ştie ce se va întâmpla. Şi cine-i va spune ce** va fi după el?
 • * Prov 15:2; ** Ecl 3:22; Ecl 6:12; Ecl 8:7;
 • 15 Truda nebunului oboseşte pe cel ce nu cunoaşte drumul spre cetate.
 • 16 Vai* de tine, ţară al cărei împărat este un copil şi ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineaţă!
 • * Isa 3:4; Isa 3:5; Isa 3:12; Isa 5:11;
 • 17 Ferice de tine, ţară al cărei împărat este de neam mare şi ai cărei voievozi* mănâncă la vremea potrivită, ca să-şi întărească puterile, nu ca să se dedea la beţie!
 • * Prov 31:4;
 • 18 Când mâinile sunt leneşe, se lasă grinda, şi când se lenevesc mâinile, plouă în casă.
 • 19 Ospeţele se fac pentru petrecere, vinul* înveseleşte viaţa, iar argintul le dă pe toate.
 • * Ps 104:15;
 • 20 Nu blestema pe împărat nici chiar în gând şi nu* blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ţi ducă vorba şi un sol înaripat să-ţi dea pe faţă vorbele.
 • * Exod 22:28; Fapte 23:5;
  Eclesiastul, capitolul 10