Eclesiastul  


Capitolul 11
 • 1 Aruncă-ţi pâinea pe* ape şi**, după multă vreme, o vei găsi iarăşi!
 • * Isa 32:20; ** Deut 15:10; Prov 19:17; Mat 10:42; 2 Cor 9:8; Gal 6:9; Gal 6:10; Evr 6:10;
 • 2 Împarte-o* în** şapte şi chiar în opt, căci nu ştii ce nenorocire poate da peste pământ.
 • * Ps 112:9; Luca 6:30; 1 Tim 6:18; 1 Tim 6:19; ** Mica 5:5; Efes 5:16;
 • 3 Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Oriîncotro ar cădea copacul, fie spre miazăzi, fie spre miazănoapte, în locul unde cade, acolo rămâne.
 • 4 Cine se uită după vânt nu va semăna şi cine se uită după nori nu va secera.
 • 5 Cum nu* ştii care este calea vântului, nici** cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot aşa nu cunoşti nici lucrarea lui Dumnezeu, care le face pe toate.
 • * Ioan 3:8; ** Ps 139:14; Ps 139:15;
 • 6 Dimineaţa seamănă-ţi sămânţa şi până seara nu lăsa mâna să ţi se odihnească, fiindcă nu ştii ce va izbuti: aceasta sau aceea sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune.
 • 7 Dulce este lumina şi o plăcere pentru ochi să* vadă soarele.
 • * Ecl 7:11;
 • 8 Deci, dacă un om trăieşte mulţi ani, să se bucure în toţi anii aceştia şi să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deşertăciune.
 • 9 Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă* pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu** la judecată.
 • * Num 15:39; ** Ecl 12:14; Rom 2:6-11;
 • 10 Goneşte* orice necaz din inima ta şi depărtează răul din trupul tău, căci** tinereţea şi zorile vieţii sunt trecătoare.
 • * 2 Cor 7:1; 2 Tim 2:22; ** Ps 39:5;
  Eclesiastul, capitolul 11