Eclesiastul  


Capitolul 12
 • 1 Dar adu-ţi* aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale, până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii când vei zice: „Nu găsesc nicio plăcere în ei”;
 • * Prov 22:6; Plang 3:27; 2 Sam 19:35;
 • 2 până nu se întunecă soarele şi lumina, luna şi stelele şi până nu se întorc norii îndată după ploaie;
 • 3 până nu încep să tremure paznicii casei (mâinile) şi să se încovoaie cele tari (picioarele); până nu se opresc cei ce macină (dinţii), căci s-au împuţinat; până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre (ochii);
 • 4 până nu se închid cele două uşi dinspre uliţă (buzele); când huruitul morii slăbeşte, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântăreţelor* se aude înăbuşit,
 • * 2 Sam 19:35;
 • 5 te temi de orice înălţime şi te sperii pe drum; până nu înfloreşte migdalul cu peri albi şi de abia se târăşte lăcusta; până nu-ţi trec poftele, căci omul merge spre casa* lui cea veşnică, şi bocitorii** cutreieră uliţele;
 • * Iov 17:13; ** Ier 9:17;
 • 6 până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor şi până nu se strică roata de la fântână;
 • 7 până nu se* întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi** până nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat.
 • * Gen 3:19; Iov 34:15; Ps 90:3; ** Ecl 3:21; Num 16:22; Num 27:16; Iov 34:14; Isa 57:16; Zah 12:1;
 • 8 O, deşertăciune* a deşertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deşertăciune!
 • * Ps 62:9; Ecl 1:2;
 • 9 Pe lângă că Eclesiastul a fost înţelept, el a mai învăţat şi ştiinţa pe popor, a cercetat, a adâncit şi a întocmit* un mare număr de zicători.
 • * 1 Imp 4:32;
 • 10 Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute şi să scrie întocmai cuvintele adevărului.
 • 11 Cuvintele înţelepţilor sunt ca nişte bolduri şi, strânse la un loc, sunt ca nişte cuie bătute, date de un singur stăpân.
 • 12 Încolo, fiule, ia învăţătură din aceste lucruri; dacă ai voi să faci o mulţime de cărţi, să ştii că n-ai mai isprăvi, şi multă* învăţătură oboseşte trupul.
 • * Ecl 1:18;
 • 13 Să ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te* de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.
 • * Deut 6:2; Deut 10:12;
 • 14 Căci Dumnezeu va aduce orice* faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
 • * Mat 12:36; Fapte 17:30; Fapte 17:31; Rom 2:16; Rom 14:10; Rom 14:12; 1 Cor 4:5; 2 Cor 5:10;
  Eclesiastul, capitolul 12