Eclesiastul  


Capitolul 3
 • Orice lucru îşi are vremea lui
 • 1 Toate îşi au vremea lor şi fiecare* lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui.
 • * Ecl 3:17; Ecl 8:6;
 • 2 Naşterea îşi are vremea ei, şi moartea îşi are vremea* ei; săditul îşi are vremea lui, şi smulgerea celor sădite îşi are vremea ei.
 • * Evr 9:27;
 • 3 Uciderea îşi are vremea ei, şi tămăduirea îşi are vremea ei; dărâmarea îşi are vremea ei, şi zidirea îşi are vremea ei;
 • 4 plânsul îşi are vremea lui, şi râsul îşi are vremea lui; bocitul îşi are vremea lui, şi jucatul îşi are vremea lui;
 • 5 aruncarea cu pietre îşi are vremea ei, şi strângerea pietrelor îşi are vremea ei; îmbrăţişarea îşi are vremea ei, şi depărtarea de îmbrăţişări îşi are vremea* ei;
 • * Ioel 2:16; 1 Cor 7:5;
 • 6 căutarea îşi are vremea ei, şi pierderea îşi are vremea ei; păstrarea îşi are vremea ei, şi lepădarea îşi are vremea ei;
 • 7 ruptul îşi are vremea lui, şi cusutul îşi are vremea lui; tăcerea îşi are vremea* ei, şi vorbirea îşi are vremea ei;
 • * Amos 5:13;
 • 8 iubitul îşi are vremea lui, şi urâtul* îşi are vremea lui; războiul îşi are vremea lui, şi pacea îşi are vremea ei.
 • * Luca 14:26;
 • 9 Ce* folos are cel ce munceşte din truda lui?
 • * Ecl 1:3;
 • 10 Am văzut* la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor.
 • * Ecl 1:13;
 • 11 Orice lucru El îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar şi gândul veşniciei, măcar că* omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârşit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu.
 • * Ecl 8:17; Rom 11:33;
 • 12 Am ajuns* să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure şi să trăiască bine în viaţa lor;
 • * Ecl 3:22;
 • 13 dar şi faptul că un om mănâncă* şi bea şi duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu.
 • * Ecl 2:24;
 • 14 Am ajuns la cunoştinţa că tot ce face Dumnezeu dăinuieşte în veci, şi la ceea ce face El nu mai este nimic* de adăugat şi nimic de scăzut, şi că Dumnezeu face aşa pentru ca lumea să se teamă de El.
 • * Iac 1:17;
 • 15 Ce* este a mai fost şi ce va fi a mai fost; şi Dumnezeu aduce iarăşi înapoi ce a trecut.
 • * Ecl 1:9;
 • Teme-te de Dumnezeu!
 • 16 Am mai văzut* sub soare că, în locul rânduit pentru judecată, domneşte nelegiuirea şi că, în locul rânduit pentru dreptate, este răutate.
 • * Ecl 5:8;
 • 17 Atunci am zis în inima mea: „Dumnezeu* va judeca şi pe cel bun, şi pe cel rău, căci El a sorocit o vreme** pentru orice lucru şi pentru orice faptă.”
 • * Rom 2:6-8; 2 Cor 5:10; 2 Tes 1:6; 2 Tes 1:7; ** Ecl 3:1;
 • 18 Am zis în inima mea că acestea se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i încerce Dumnezeu şi ei înşişi să vadă că nu sunt decât nişte dobitoace.
 • 19 Căci* soarta omului şi a dobitocului este aceeaşi; aceeaşi soartă au amândoi; cum moare unul, aşa moare şi celălalt; toţi au aceeaşi suflare, şi omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deşertăciune.
 • * Ps 49:12; Ps 49:20; Ps 73:22; Ecl 2:16;
 • 20 Toate merg la un loc; toate* au fost făcute din ţărână şi toate se întorc în ţărână.
 • * Gen 3:19;
 • 21 Cine* ştie dacă suflarea omului se suie în sus şi dacă suflarea dobitocului se coboară în jos, în pământ?
 • * Ecl 12:7;
 • 22 Aşa* că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui: aceasta** este partea lui. Căci cine-l va face să se bucure de ce va fi după el?
 • * Ecl 2:24; Ecl 3:12; Ecl 5:18; Ecl 11:9; ** Ecl 2:10; Ecl 6:12; Ecl 8:7; Ecl 10:14;
  Eclesiastul, capitolul 3