Eclesiastul  


Capitolul 7
 • 1 Mai mult face un nume* bun decât untdelemnul mirositor, şi ziua morţii decât ziua naşterii.
 • * Prov 15:30; Prov 22:1;
 • 2 Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere; căci acolo îţi aduci aminte de sfârşitul oricărui om, şi cine trăieşte îşi pune la inimă lucrul acesta.
 • 3 Mai* bună este întristarea decât râsul, căci, prin întristarea feţei, inima se face mai bună.
 • * 2 Cor 7:10;
 • 4 Inima înţelepţilor este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii.
 • 5 Mai* bine să asculţi mustrarea înţeleptului decât să asculţi la cântecul celor fără minte.
 • * Ps 141:5; Prov 13:18; Prov 15:31; Prov 15:32;
 • 6 Căci* râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare. Şi aceasta este o deşertăciune.
 • * Ps 118:12; Ecl 2:2;
 • 7 Averea luată prin silă înnebuneşte pe cel înţelept şi* mita strică inima.
 • * Exod 23:8; Deut 16:19;
 • 8 Mai bun este sfârşitul unui lucru decât începutul lui; mai bine cel* bun la suflet decât cel îngâmfat.
 • * Prov 14:29;
 • 9 Nu* te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuieşte în sânul nebunilor.
 • * Prov 14:17; Prov 16:32; Iac 1:19;
 • 10 Nu zice: „Cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea?” Căci nu din înţelepciune întrebi aşa.
 • 11 Înţelepciunea preţuieşte cât o moştenire şi chiar mai mult pentru cei* ce văd soarele.
 • * Ecl 11:7;
 • 12 Căci ocrotire dă şi înţelepciunea, ocrotire dă şi argintul; dar un folos mai mult al ştiinţei este că înţelepciunea ţine în viaţă pe cei ce o au.
 • 13 Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu! Cine* poate să îndrepte ce a făcut El strâmb?
 • * Iov 12:14; Ecl 1:15; Isa 14:27;
 • 14 În* ziua fericirii, fii fericit, şi în ziua nenorocirii, gândeşte-te că Dumnezeu a făcut şi pe una, şi pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată şti nimic din ce va fi după el.
 • * Ecl 3:4; Deut 28:47;
 • 15 Tot felul de lucruri am văzut în zilele deşertăciunii mele. Este câte un om fără prihană* care piere în neprihănirea lui, şi este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui.
 • * Ecl 8:14;
 • 16 Nu* fi prea neprihănit şi** nu te arăta prea înţelept. Pentru ce să te pierzi singur?
 • * Prov 25:16; ** Rom 12:3; Iov 15:32; Ps 55:23; Prov 10:27;
 • 17 Dar nu fi nici peste măsură de rău şi nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme?
 • 18 Bine este să ţii la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o laşi din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea.
 • 19 Înţelepciunea* face pe cel înţelept mai tare decât zece viteji care sunt într-o cetate.
 • * Prov 21:22; Prov 24:5; Ecl 9:16; Ecl 9:18;
 • 20 Fiindcă pe pământ nu este niciun* om fără prihană, care să facă binele fără să păcătuiască.
 • * 1 Imp 8:46; 2 Cron 6:36; Prov 20:9; Rom 3:23; 1 Ioan 1:8;
 • 21 Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva s-auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău!
 • 22 Căci ştie inima ta de câte ori ai vorbit şi tu de rău pe alţii.
 • 23 Toate acestea le-am cercetat cu înţelepciune. Am* zis: „Mă voi înţelepţi.” Dar înţelepciunea a rămas departe de mine.
 • * Rom 1:22;
 • 24 Cu mult mai departe* decât era mai înainte şi ce adâncă**! Cine o va putea găsi?
 • * Iov 28:12; Iov 28:20; 1 Tim 6:16; ** Rom 11:33;
 • 25 M-am apucat şi am cercetat toate lucrurile* cu gând să înţeleg, să adâncesc şi să caut înţelepciunea şi rostul lucrurilor şi să pricep nebunia răutăţii şi rătăcirea prostiei.
 • * Ecl 1:17; Ecl 2:12;
 • 26 Şi* am găsit că mai amară decât moartea este femeia a cărei inimă este o cursă şi un laţ şi ale cărei mâini sunt nişte lanţuri; cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea.
 • * Prov 5:3; Prov 5:4; Prov 22:14;
 • 27 Iată ce am găsit, zice Eclesiastul*, cercetând lucrurile unul câte unul, ca să le pătrund rostul;
 • * Ecl 1:1; Ecl 1:2;
 • 28 iată ce-mi caută şi acum sufletul şi n-am găsit. Din o mie am găsit un* om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea.
 • * Iov 33:23; Ps 12:1;
 • 29 Numai iată ce am găsit: că* Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei** umblă cu multe şiretenii.
 • * Gen 1:27; ** Gen 3:6; Gen 3:7;
  Eclesiastul, capitolul 7