Eclesiastul  


Capitolul 8
 • 1 Cine este ca cel înţelept şi cine pricepe rostul lucrurilor? Înţelepciunea* omului îi luminează faţa, şi asprimea** feţei i se schimbă.
 • * Prov 4:8; Prov 4:9; Prov 17:24; Fapte 6:15; ** Deut 28:50;
 • 2 Eu îţi spun: Păzeşte poruncile împăratului din pricina* jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu.
 • * 1 Cron 29:24; Ezec 17:18; Rom 13:5;
 • 3 Nu* te grăbi să pleci dinaintea lui şi nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea,
 • * Ecl 10:4;
 • 4 pentru că vorba împăratului are putere. Cine* poate zice: „Ce faci?”
 • * Iov 34:18;
 • 5 Pe cine păzeşte porunca, nu-l va atinge nicio nenorocire, dar inima înţeleptului cunoaşte şi vremea, şi judecata.
 • 6 Căci pentru* orice lucru este o vreme şi o judecată şi nenorocirea paşte pe om.
 • * Ecl 3:1;
 • 7 Dar* el nu ştie ce şi cum se va întâmpla, căci n-are nici cine-i spune.
 • * Prov 24:22; Ecl 6:12; Ecl 9:12; Ecl 10:14;
 • 8 Omul* nu este stăpân pe suflarea lui, ca s-o poată opri, şi n-are nicio putere peste ziua morţii; în lupta aceasta nu este izbăvire, şi răutatea nu poate scăpa pe cei răi.
 • * Ps 49:6; Ps 49:7;
 • 9 Toate acestea le-am văzut şi mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpâneşte peste alt om, ca să-l facă nenorocit.
 • 10 Atunci am văzut pe cei răi îngropaţi şi ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire depărtându-se de locul sfânt şi uitaţi în* cetate. Şi aceasta este o deşertăciune!
 • * Iov 14:5;
 • 11 Pentru că* nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorinţa să facă rău.
 • * Ps 10:6; Ps 50:21; Isa 26:10;
 • 12 Totuşi, măcar că păcătosul face* de o sută de ori răul şi stăruieşte multă vreme în el, eu ştiu că fericirea este pentru cei** ce se tem de Dumnezeu şi au frică de El.
 • * Isa 65:20; Rom 2:5; ** Ps 37:11; Ps 37:18; Ps 37:19; Prov 1:32; Prov 1:33; Isa 3:10; Isa 3:11; Mat 25:34; Mat 25:41;
 • 13 Dar cel rău nu este fericit şi nu-şi va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu.
 • 14 Este o deşertăciune care se petrece pe pământ: şi anume sunt oameni neprihăniţi cărora le merge ca şi celor răi, care fac fapte rele, şi sunt răi cărora le* merge ca şi celor neprihăniţi, care fac fapte bune. Eu zic că şi aceasta este o deşertăciune.
 • * Ps 73:14; Ecl 2:14; Ecl 7:15; Ecl 9:1; Ecl 9:2; Ecl 9:3;
 • 15 Am lăudat* dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce şi să bea şi să se veselească; iată ce trebuie să-l însoţească în mijlocul muncii lui, în zilele vieţii pe care i le dă Dumnezeu sub soare.
 • * Ecl 2:24; Ecl 3:12; Ecl 3:22; Ecl 5:18; Ecl 9:7;
 • 16 Când mi-am pus inima să cunosc înţelepciunea şi să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care şi-o dă omul pe pământ – căci omul nu vede somn cu ochii, nici zi, nici noapte –,
 • 17 am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu, am văzut că omul* nu poate să pătrundă ce se face sub soare; oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla şi, chiar dacă înţeleptul ar zice că a ajuns să înţeleagă, tot** nu poate să găsească.
 • * Iov 5:9; Ecl 3:11; Rom 11:33; ** Ps 73:16;
  Eclesiastul, capitolul 8