Estera  


Capitolul 3
 • Haman capătă omorârea iudeilor
 • 1 După aceste lucruri, împăratul Ahaşveroş a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, Agaghitul*. L-a ridicat în cinste şi a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpeteniilor care erau lângă el.
 • * Num 24:7; 1 Sam 15:8;
 • 2 Toţi slujitorii împăratului care stăteau la poarta* împăratului plecau genunchiul şi se închinau înaintea lui Haman, căci aşa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-şi pleca** genunchiul şi nu se închina.
 • * Estera 2:19; ** Estera 3:5; Ps 15:4;
 • 3 Şi slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu: „Pentru ce* calci porunca împăratului?”
 • * Estera 3:2;
 • 4 Fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta, şi el nu-i asculta, l-au spus lui Haman, ca să vadă dacă Mardoheu are să se ţină de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu.
 • 5 Şi Haman a văzut că Mardoheu nu-şi* pleca genunchiul şi nu se închina înaintea lui. S-a umplut de** mânie,
 • * Estera 3:2; Estera 5:9; ** Dan 3:19;
 • 6 dar a crezut că e prea puţin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu, căci i se spusese din ce popor era Mardoheu, şi a voit* să nimicească pe poporul lui Mardoheu, pe toţi iudeii care se aflau în toată împărăţia lui Ahaşveroş.
 • * Ps 83:4;
 • 7 În luna întâi, adică luna Nisan, în al doisprezecelea an al împăratului Ahaşveroş, au aruncat Pur*, adică sorţul, înaintea lui Haman, pentru fiecare zi şi pentru fiecare lună, până în luna a douăsprezecea, adică luna Adar.
 • * Estera 9:24;
 • 8 Atunci, Haman a zis împăratului Ahaşveroş: „În toate ţinuturile împărăţiei tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi* deosebite de ale tuturor popoarelor şi nu ţine legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniştit.
 • * Ezra 4:13; Fapte 16:20;
 • 9 Dacă împăratul găseşte cu cale, să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciţi, şi eu voi cântări zece mii de talanţi de argint în mâinile slujbaşilor, ca să-i ducă în vistieria împăratului.”
 • 10 Împăratul şi-a scos* inelul** din deget şi l-a dat lui Haman, fiul lui Hamedata, Agaghitul, vrăjmaşul iudeilor.
 • * Gen 41:42; ** Estera 8:2; Estera 8:8;
 • 11 Şi împăratul a zis lui Haman: „Îţi dăruiesc şi argintul, şi pe poporul acesta; fă cu el ce vei voi.”
 • 12 Logofeţii împăratului au fost chemaţi* în a treisprezecea zi a lunii întâi şi au scris în totul cum a poruncit Haman mai-marilor oştirii, dregătorilor fiecărui ţinut şi căpeteniilor fiecărui popor, fiecărui ţinut după scrierea** lui şi fiecărui popor după limba lui. Au scris în numele împăratului Ahaşveroş şi au pecetluit scrisorile cu inelul împăratului.
 • * Estera 8:9; ** Estera 1:22; Estera 8:9; 1 Imp 21:8; Estera 8:8; Estera 8:10;
 • 13 Scrisorile au fost trimise* prin alergători în toate ţinuturile împăratului ca să nimicească, să omoare şi să piardă pe toţi iudeii, tineri şi bătrâni, prunci şi femei, şi anume într-o singură zi**, în ziua a treisprezecea a lunii a douăsprezecea, adică luna Adar, şi să li se prade averile.
 • * Estera 8:10; ** Estera 8:12; Estera 8:11;
 • 14 Aceste scrisori* cuprindeau porunca împăratului, care trebuia vestită în fiecare ţinut, şi îndemnau pe toate popoarele să fie gata pentru ziua aceea.
 • * Estera 8:13; Estera 8:14;
 • 15 Alergătorii au plecat în grabă mare, după porunca împăratului. Porunca a fost vestită şi în capitala Susa. Şi, pe când împăratul şi Haman stăteau şi beau, cetatea Susa* era îngrozită.
 • * Estera 8:15; Prov 29:2;
  Estera, capitolul 3