Evrei  


Capitolul 11
 • 1 Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile* nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.
 • * Rom 8:24; Rom 8:25; 2 Cor 4:18; 2 Cor 5:7;
 • 2 Pentru că*, prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie.
 • * Evr 11:39;
 • 3 Prin credinţă pricepem că lumea* a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.
 • * Gen 1:1; Ps 33:6; Ioan 1:3; Evr 1:2; 2 Pet 3:5;
 • 4 Prin credinţă a adus Abel* lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă**, măcar că este mort.
 • * Gen 4:4; 1 Ioan 3:12; ** Gen 4:10;
 • 5 Prin credinţă a fost mutat Enoh* de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.
 • * Mat 23:35; Evr 12:24; Gen 5:22; Gen 5:24;
 • 6 Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.
 • 7 Prin credinţă Noe*, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau şi, plin de o teamă sfântă, a** făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin ea el a osândit lumea şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă.
 • * Gen 6:13; Gen 6:22; ** 1 Pet 3:20; Rom 3:22; Rom 4:13; Fil 3:9;
 • 8 Prin credinţă Avraam*, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-L ia ca moştenire, a ascultat şi a plecat fără să ştie unde se duce.
 • * Gen 12:1; Gen 12:4; Fapte 7:2-4;
 • 9 Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei ca într-o ţară care nu era a lui şi a locuit în* corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună-moştenitori** cu el ai aceleiaşi făgăduinţe.
 • * Gen 12:8; Gen 13:3; Gen 13:18; Gen 18:1; Gen 18:9; ** Evr 6:17;
 • 10 Căci el aştepta cetatea* care are temelii tari, al** cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu.
 • * Evr 12:22; Evr 13:14; ** Evr 3:4; Apoc 21:2; Apoc 21:10;
 • 11 Prin credinţă şi Sara*, cu toată vârsta ei trecută, a** primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioşia Celui ce-i făgăduise.
 • * Gen 17:19; Gen 18:11; Gen 18:14; Gen 21:2; ** Luca 1:36; Rom 4:21; Evr 10:23;
 • 12 De aceea, dintr-un singur om*, şi încă un om aproape mort, s-a născut o sămânţă în mare număr, ca** stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra.
 • * Rom 4:19; ** Gen 22:17; Rom 4:18;
 • 13 În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat* lucrurile făgăduite, ci** doar le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ.
 • * Evr 11:39; ** Evr 11:27; Ioan 8:56; Gen 23:4; Gen 47:9; 1 Cron 29:15; Ps 39:12; Ps 119:19; 1 Pet 1:17; 1 Pet 2:11;
 • 14 Cei ce vorbesc în felul acesta arată* desluşit că sunt în căutarea unei patrii.
 • * Evr 13:14;
 • 15 Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea.
 • 16 Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-I este ruşine să* Se numească Dumnezeul lor, căci le-a** pregătit o cetate.
 • * Exod 3:6; Exod 3:15; Mat 22:32; Fapte 7:32; ** Fil 3:20; Evr 13:14;
 • 17 Prin credinţă a adus Avraam* jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare, el, care primise făgăduinţele** cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu!
 • * Gen 22:1; Gen 22:9; ** Iac 2:21;
 • 18 El căruia i se spusese: „În* Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele!”
 • * Gen 21:12; Rom 9:7;
 • 19 Căci se gândea că Dumnezeu poate* să învieze chiar şi din morţi: şi, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi.
 • * Rom 4:17; Rom 4:19; Rom 4:21;
 • 20 Prin credinţă a dat Isaac* lui Iacov şi Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare.
 • * Gen 27:27; Gen 27:39;
 • 21 Prin credinţă Iacov, când a murit, a binecuvântat* pe fiecare din fiii lui Iosif şi „s-a** închinat, rezemat pe vârful toiagului său”.
 • * Gen 48:5; Gen 48:16; Gen 48:20; ** Gen 47:31;
 • 22 Prin credinţă a pomenit Iosif*, când i s-a apropiat sfârşitul, de ieşirea fiilor lui Israel din Egipt şi a dat porunci cu privire la oasele sale.
 • * Gen 50:24; Gen 50:25; Exod 13:19;
 • 23 Prin credinţă a fost ascuns Moise* trei luni de părinţii lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul şi nu s-au lăsat înspăimântaţi de porunca** împăratului.
 • * Exod 2:2; Fapte 7:20; ** Exod 1:16; Exod 1:22;
 • 24 Prin credinţă Moise*, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon,
 • * Exod 2:10; Exod 2:11;
 • 25 ci a vrut* mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului.
 • * Ps 84:10;
 • 26 El socotea ocara* lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire**.
 • * Evr 13:13; ** Evr 10:35;
 • 27 Prin credinţă a* părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca şi cum ar** fi văzut pe Cel ce este nevăzut.
 • * Exod 10:28; Exod 10:29; Exod 12:37; Exod 13:17; Exod 13:18; ** Evr 11:13;
 • 28 Prin credinţă a* prăznuit el Paştele şi a făcut stropirea sângelui, pentru ca Nimicitorul celor întâi născuţi să nu se atingă de ei.
 • * Exod 12:21;
 • 29 Prin credinţă au* trecut ei Marea Roşie ca pe uscat, pe când egiptenii, care au încercat s-o treacă, au fost înghiţiţi.
 • * Exod 14:22; Exod 14:29;
 • 30 Prin credinţă au căzut zidurile* Ierihonului după ce au fost ocolite şapte zile.
 • * Ios 6:20;
 • 31 Prin credinţă n-a pierit curva Rahav* împreună cu cei răzvrătiţi, pentru că găzduise** iscoadele cu bunăvoinţă.
 • * Ios 6:23; Iac 2:25; ** Ios 2:1;
 • 32 Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon*, de Barac**, de Samson, de Iefta††, de David*†, de Samuel†* şi de proroci!
 • * Jud 6:11; ** Jud 4:6; Jud 13:24; †† Jud 11:1; Jud 12:7; *† 1 Sam 16:1; 1 Sam 16:13; 1 Sam 17:45; †* 1 Sam 1:20; 1 Sam 12:20;
 • 33 Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au* căpătat făgăduinţe, au** astupat gurile leilor,
 • * 2 Sam 7:11; ** Jud 14:5; Jud 14:6; 1 Sam 17:34; 1 Sam 17:35; Dan 6:22;
 • 34 au* stins puterea focului, au** scăpat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus†† pe fugă oştirile vrăjmaşe.
 • * Dan 3:25; ** 1 Sam 20:1; 1 Imp 19:3; 2 Imp 6:16; 2 Imp 20:7; Iov 42:10; Ps 6:8; †† Jud 15:8; Jud 15:15; 1 Sam 14:13; 1 Sam 17:51; 1 Sam 17:52; 2 Sam 8:1;
 • 35 Femeile* şi-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi; unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea şi au fost chinuiţi**.
 • * 1 Imp 17:22; 2 Imp 4:35; ** Fapte 22:25;
 • 36 Alţii au suferit batjocuri, bătăi, lanţuri* şi închisoare,
 • * Gen 39:20; Ier 20:2; Ier 37:15;
 • 37 au* fost ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu fierăstrăul, chinuiţi, au murit ucişi de sabie, au pribegit** îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi –
 • * 1 Imp 21:13; 2 Cron 24:21; Fapte 7:58; Fapte 14:19; ** 2 Imp 1:8; Mat 3:4; Zah 13:4;
 • 38 ei, de care lumea nu era vrednică –, au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin* peşteri şi prin crăpăturile pământului.
 • * 1 Imp 18:4; 1 Imp 19:9;
 • 39 Toţi aceştia, măcar că au fost lăudaţi* pentru credinţa lor, totuşi n-au primit ce le fusese făgăduit,
 • * Evr 11:2; Evr 11:13;
 • 40 pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva* mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la** desăvârşire fără noi.
 • * Evr 7:22; Evr 8:6; ** Evr 5:9; Evr 12:23; Apoc 6:11;
  Evrei, capitolul 11  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta