Evrei  


Capitolul 11
 • 1 Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile* nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.
 • * Rom 8:24; Rom 8:25; 2 Cor 4:18; 2 Cor 5:7;
 • 2 Pentru că*, prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie.
 • * Evr 11:39;
 • 3 Prin credinţă pricepem că lumea* a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.
 • * Gen 1:1; Ps 33:6; Ioan 1:3; Evr 1:2; 2 Pet 3:5;
 • 4 Prin credinţă a adus Abel* lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă**, măcar că este mort.
 • * Gen 4:4; 1 Ioan 3:12; ** Gen 4:10;
 • 5 Prin credinţă a fost mutat Enoh* de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.
 • * Mat 23:35; Evr 12:24; Gen 5:22; Gen 5:24;
 • 6 Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.
 • 7 Prin credinţă Noe*, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau şi, plin de o teamă sfântă, a** făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin ea el a osândit lumea şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă.
 • * Gen 6:13; Gen 6:22; ** 1 Pet 3:20; Rom 3:22; Rom 4:13; Fil 3:9;
 • 8 Prin credinţă Avraam*, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-L ia ca moştenire, a ascultat şi a plecat fără să ştie unde se duce.
 • * Gen 12:1; Gen 12:4; Fapte 7:2-4;
 • 9 Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei ca într-o ţară care nu era a lui şi a locuit în* corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună-moştenitori** cu el ai aceleiaşi făgăduinţe.
 • * Gen 12:8; Gen 13:3; Gen 13:18; Gen 18:1; Gen 18:9; ** Evr 6:17;
 • 10 Căci el aştepta cetatea* care are temelii tari, al** cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu.
 • * Evr 12:22; Evr 13:14; ** Evr 3:4; Apoc 21:2; Apoc 21:10;
 • 11 Prin credinţă şi Sara*, cu toată vârsta ei trecută, a** primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioşia Celui ce-i făgăduise.
 • * Gen 17:19; Gen 18:11; Gen 18:14; Gen 21:2; ** Luca 1:36; Rom 4:21; Evr 10:23;
 • 12 De aceea, dintr-un singur om*, şi încă un om aproape mort, s-a născut o sămânţă în mare număr, ca** stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra.
 • * Rom 4:19; ** Gen 22:17; Rom 4:18;
 • 13 În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat* lucrurile făgăduite, ci** doar le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ.
 • * Evr 11:39; ** Evr 11:27; Ioan 8:56; Gen 23:4; Gen 47:9; 1 Cron 29:15; Ps 39:12; Ps 119:19; 1 Pet 1:17; 1 Pet 2:11;
 • 14 Cei ce vorbesc în felul acesta arată* desluşit că sunt în căutarea unei patrii.
 • * Evr 13:14;
 • 15 Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea.
 • 16 Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-I este ruşine să* Se numească Dumnezeul lor, căci le-a** pregătit o cetate.
 • * Exod 3:6; Exod 3:15; Mat 22:32; Fapte 7:32; ** Fil 3:20; Evr 13:14;
 • 17 Prin credinţă a adus Avraam* jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare, el, care primise făgăduinţele** cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu!
 • * Gen 22:1; Gen 22:9; ** Iac 2:21;
 • 18 El căruia i se spusese: „În* Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele!”
 • * Gen 21:12; Rom 9:7;
 • 19 Căci se gândea că Dumnezeu poate* să învieze chiar şi din morţi: şi, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi.
 • * Rom 4:17; Rom 4:19; Rom 4:21;
 • 20 Prin credinţă a dat Isaac* lui Iacov şi Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare.
 • * Gen 27:27; Gen 27:39;
 • 21 Prin credinţă Iacov, când a murit, a binecuvântat* pe fiecare din fiii lui Iosif şi „s-a** închinat, rezemat pe vârful toiagului său”.
 • * Gen 48:5; Gen 48:16; Gen 48:20; ** Gen 47:31;
 • 22 Prin credinţă a pomenit Iosif*, când i s-a apropiat sfârşitul, de ieşirea fiilor lui Israel din Egipt şi a dat porunci cu privire la oasele sale.
 • * Gen 50:24; Gen 50:25; Exod 13:19;
 • 23 Prin credinţă a fost ascuns Moise* trei luni de părinţii lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul şi nu s-au lăsat înspăimântaţi de porunca** împăratului.
 • * Exod 2:2; Fapte 7:20; ** Exod 1:16; Exod 1:22;
 • 24 Prin credinţă Moise*, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon,
 • * Exod 2:10; Exod 2:11;
 • 25 ci a vrut* mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului.
 • * Ps 84:10;
 • 26 El socotea ocara* lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire**.
 • * Evr 13:13; ** Evr 10:35;
 • 27 Prin credinţă a* părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca şi cum ar** fi văzut pe Cel ce este nevăzut.
 • * Exod 10:28; Exod 10:29; Exod 12:37; Exod 13:17; Exod 13:18; ** Evr 11:13;
 • 28 Prin credinţă a* prăznuit el Paştele şi a făcut stropirea sângelui, pentru ca Nimicitorul celor întâi născuţi să nu se atingă de ei.
 • * Exod 12:21;
 • 29 Prin credinţă au* trecut ei Marea Roşie ca pe uscat, pe când egiptenii, care au încercat s-o treacă, au fost înghiţiţi.
 • * Exod 14:22; Exod 14:29;
 • 30 Prin credinţă au căzut zidurile* Ierihonului după ce au fost ocolite şapte zile.
 • * Ios 6:20;
 • 31 Prin credinţă n-a pierit curva Rahav* împreună cu cei răzvrătiţi, pentru că găzduise** iscoadele cu bunăvoinţă.
 • * Ios 6:23; Iac 2:25; ** Ios 2:1;
 • 32 Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon*, de Barac**, de Samson, de Iefta††, de David*†, de Samuel†* şi de proroci!
 • * Jud 6:11; ** Jud 4:6; Jud 13:24; †† Jud 11:1; Jud 12:7; *† 1 Sam 16:1; 1 Sam 16:13; 1 Sam 17:45; †* 1 Sam 1:20; 1 Sam 12:20;
 • 33 Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au* căpătat făgăduinţe, au** astupat gurile leilor,
 • * 2 Sam 7:11; ** Jud 14:5; Jud 14:6; 1 Sam 17:34; 1 Sam 17:35; Dan 6:22;
 • 34 au* stins puterea focului, au** scăpat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus†† pe fugă oştirile vrăjmaşe.
 • * Dan 3:25; ** 1 Sam 20:1; 1 Imp 19:3; 2 Imp 6:16; 2 Imp 20:7; Iov 42:10; Ps 6:8; †† Jud 15:8; Jud 15:15; 1 Sam 14:13; 1 Sam 17:51; 1 Sam 17:52; 2 Sam 8:1;
 • 35 Femeile* şi-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi; unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea şi au fost chinuiţi**.
 • * 1 Imp 17:22; 2 Imp 4:35; ** Fapte 22:25;
 • 36 Alţii au suferit batjocuri, bătăi, lanţuri* şi închisoare,
 • * Gen 39:20; Ier 20:2; Ier 37:15;
 • 37 au* fost ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu fierăstrăul, chinuiţi, au murit ucişi de sabie, au pribegit** îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi –
 • * 1 Imp 21:13; 2 Cron 24:21; Fapte 7:58; Fapte 14:19; ** 2 Imp 1:8; Mat 3:4; Zah 13:4;
 • 38 ei, de care lumea nu era vrednică –, au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin* peşteri şi prin crăpăturile pământului.
 • * 1 Imp 18:4; 1 Imp 19:9;
 • 39 Toţi aceştia, măcar că au fost lăudaţi* pentru credinţa lor, totuşi n-au primit ce le fusese făgăduit,
 • * Evr 11:2; Evr 11:13;
 • 40 pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva* mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la** desăvârşire fără noi.
 • * Evr 7:22; Evr 8:6; ** Evr 5:9; Evr 12:23; Apoc 6:11;
  Evrei, capitolul 11