Evrei  


Capitolul 12
 • 1 Şi noi dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să* dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să** alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.
 • * Col 3:8; 1 Pet 2:1; ** 1 Cor 9:24; Fil 3:13; Fil 3:14; Rom 12:12; Evr 10:36;
 • 2 Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care*, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade** la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.
 • * Luca 24:26; Fil 2:8; 1 Pet 1:11; ** Ps 110:1; Evr 1:3; Evr 1:13; Evr 8:1; 1 Pet 3:22;
 • 3 Uitaţi-vă dar* cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca** nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre.
 • * Mat 10:24; Mat 10:25; Ioan 15:20; ** Gal 6:9;
 • 4 Voi nu v-aţi împotrivit încă* până la sânge în lupta împotriva păcatului.
 • * 1 Cor 10:13; Evr 10:32-34;
 • 5 Şi aţi uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii: „Fiule, nu* dispreţui pedeapsa Domnului şi nu-ţi pierde inima când eşti mustrat de El.
 • * Iov 5:17; Prov 3:11;
 • 6 Căci Domnul pedepseşte pe* cine-l iubeşte şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primeşte.”
 • * Ps 94:12; Ps 119:75; Prov 3:12; Iac 1:12; Apoc 3:19;
 • 7 Suferiţi* pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepseşte tatăl?
 • * Deut 8:5; 2 Sam 7:14; Prov 13:24; Prov 19:18; Prov 23:13;
 • 8 Dar, dacă sunteţi scutiţi de pedeapsă, de care* toţi au parte, sunteţi nişte feciori din curvie, iar nu fii.
 • * Ps 73:14; 1 Pet 5:9;
 • 9 Şi apoi, dacă părinţii noştri trupeşti ne-au pedepsit şi tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui* duhurilor şi să trăim?
 • * Num 16:22; Num 27:16; Iov 12:10; Ecl 12:7; Isa 42:5; Isa 57:16; Zah 12:1;
 • 10 Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puţine zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepseşte pentru binele nostru, ca* să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui.
 • * Lev 11:44; Lev 19:2; 1 Pet 1:15; 1 Pet 1:16;
 • 11 Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată, pare o pricină de întristare, şi nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei roada* dătătoare de pace a neprihănirii.
 • * Iac 3:18;
 • 12 Întăriţi-vă* dar mâinile obosite şi genunchii slăbănogiţi;
 • * Iov 4:3; Iov 4:4; Isa 35:3;
 • 13 croiţi* cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchiopătează să nu se abată din cale, ci** mai degrabă să fie vindecat.
 • * Prov 4:26; Prov 4:27; ** Gal 6:1;
 • 14 Urmăriţi* pacea cu toţi şi sfinţirea, fără** care nimeni nu va vedea pe Domnul.
 • * Ps 34:14; Rom 12:18; Rom 14:19; 2 Tim 2:22; ** Mat 5:8; 2 Cor 7:1; Efes 5:5;
 • 15 Luaţi seama* bine ca** nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare şi mulţi să fie întinaţi de ea.
 • * 2 Cor 6:1; ** Gal 5:4; Deut 29:18; Evr 3:12;
 • 16 Vegheaţi să* nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care** pentru o mâncare şi-a vândut dreptul de întâi născut.
 • * Efes 5:3; Col 3:5; 1 Tes 4:3; ** Gen 25:33;
 • 17 Ştiţi că mai pe urmă, când a vrut* să capete binecuvântarea, n-a** fost primit, pentru că, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut s-o schimbe.
 • * Gen 27:34; Gen 27:36; Gen 27:38; ** Evr 6:6;
 • 18 Voi nu v-aţi apropiat de un munte* care se putea atinge şi care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună,
 • * Exod 19:12; Exod 19:18; Exod 19:19; Exod 20:18; Deut 4:11; Deut 5:22; Rom 6:14; Rom 8:15; 2 Tim 1:7;
 • 19 nici de sunetul de trâmbiţă, nici de glasul care vorbea în aşa fel că cei ce l-au auzit au cerut* să nu li se mai vorbească
 • * Exod 20:19; Deut 5:5; Deut 5:25; Deut 18:16;
 • 20 (pentru că nu puteau suferi porunca aceasta: „Chiar* un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata.”
 • * Exod 19:13;
 • 21 Şi* priveliştea aceea era aşa de înfricoşătoare încât Moise a zis: „Sunt îngrozit şi tremur!”).
 • * Exod 19:16;
 • 22 Ci v-aţi apropiat de* muntele Sionului, de** cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor,
 • * Gal 4:26; Apoc 3:12; Apoc 21:2; Apoc 21:10; ** Fil 3:20; Deut 33:2; Ps 68:17; Iuda 1:14;
 • 23 de Biserica celor întâi născuţi*, care** sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi†† desăvârşiţi,
 • * Exod 4:22; Iac 1:18; Apoc 14:4; ** Luca 10:20; Fil 4:3; Apoc 13:8; Gen 18:25; Ps 94:2; †† Fil 3:12; Evr 11:40;
 • 24 de Isus, Mijlocitorul* legământului celui nou, şi de sângele** stropirii, care vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel.
 • * Evr 8:6; Evr 9:15; ** Exod 24:8; Evr 10:22; 1 Pet 1:2; Gen 4:10; Evr 11:4;
 • 25 Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbeşte! Căci dacă* n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbeşte din ceruri,
 • * Evr 2:2; Evr 2:3; Evr 3:17; Evr 10:28; Evr 10:29;
 • 26 al* cărui glas a clătinat atunci pământul şi care acum a făcut făgăduinţa aceasta: „Voi mai clătina încă o dată** nu numai pământul, ci şi cerul.”
 • * Exod 19:18; ** Hag 2:6;
 • 27 Cuvintele acestea, „încă o dată”, arată că schimbarea* lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină.
 • * Ps 102:26; Mat 24:35; 2 Pet 3:10; Apoc 21:1;
 • 28 Fiindcă am primit dar o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică,
 • 29 fiindcă Dumnezeul* nostru este „un foc mistuitor”.
 • * Exod 24:17; Deut 4:24; Deut 9:3; Ps 50:3; Ps 97:3; Isa 66:15; 2 Tes 1:8; Evr 10:27;
  Evrei, capitolul 12