Evrei  


Capitolul 3
 • 1 De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea* cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul** şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus,
 • * Rom 1:7; 1 Cor 1:2; Efes 4:1; Fil 3:14; 2 Tes 1:11; 2 Tim 1:9; 2 Pet 1:10; ** Rom 15:8; Evr 2:17; Evr 4:14; Evr 5:5; Evr 6:20; Evr 8:1; Evr 9:11; Evr 10:21;
 • 2 care a fost credincios Celui ce L-a rânduit, cum şi Moise* a fost „credincios în toată casa lui Dumnezeu”.
 • * Num 12:7; Evr 3:5;
 • 3 Căci El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce* a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăşi.
 • * Zah 6:12; Mat 16:18;
 • 4 Orice casă este zidită de cineva, dar Cel ce* a zidit toate lucrurile este Dumnezeu.
 • * Efes 2:10; Efes 3:9; Evr 1:2;
 • 5 Cât despre Moise*, el a fost „credincios în toată casa lui Dumnezeu”, ca slugă**, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu.
 • * Evr 3:2; ** Exod 14:31; Num 12:7; Deut 3:24; Ios 1:2; Ios 8:31; Deut 18:15; Deut 18:18; Deut 18:19;
 • 6 Dar Hristos este credincios ca Fiu*, peste** casa lui Dumnezeu. Şi casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită şi nădejdea cu care ne lăudăm.
 • * Evr 1:2; ** 1 Cor 3:16; 1 Cor 6:19; 2 Cor 6:16; Efes 2:21; Efes 2:22; 1 Tim 3:15; 1 Pet 2:5; Mat 10:22; Mat 24:13; Rom 5:2; Col 1:23; Evr 3:14; Evr 6:11; Evr 10:35;
 • 7 De aceea, cum zice Duhul* Sfânt: „Astăzi**, dacă auziţi glasul Lui,
 • * 2 Sam 23:2; Fapte 1:16; ** Ps 95:7; Evr 3:15;
 • 8 nu vă împietriţi inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie,
 • 9 unde părinţii voştri M-au ispitit şi M-au pus la încercare şi au văzut lucrările Mele patruzeci de ani!
 • 10 De aceea M-am dezgustat de neamul acesta şi am zis: ‘Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile Mele!’
 • 11 Am jurat dar în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!”
 • 12 Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu.
 • 13 Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: „Astăzi”, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului.
 • 14 Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos dacă* păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la început,
 • * Evr 3:6;
 • 15 câtă vreme se zice: „Astăzi*, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.”
 • * Evr 3:7;
 • 16 Cine* au fost, în adevăr, cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toţi aceia care ieşiseră din Egipt prin Moise?
 • * Num 14:2; Num 14:4; Num 14:11; Num 14:24; Num 14:30; Deut 1:34; Deut 1:36; Deut 1:38;
 • 17 Şi cine au fost aceia de care S-a dezgustat El patruzeci de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră şi ale* căror trupuri moarte au căzut în pustie?
 • * Num 14:22; Num 26:65; Ps 106:26; 1 Cor 10:5; Iuda 1:5;
 • 18 Şi cui* S-a jurat El că n-au să intre în odihna Lui? Nu S-a jurat oare celor ce nu ascultaseră?
 • * Num 14:30; Deut 1:34; Deut 1:35;
 • 19 Vedem* dar că n-au putut să intre din pricina necredinţei lor.
 • * Evr 4:6;
  Evrei, capitolul 3