Evrei  


Capitolul 4
 • 1 * luăm dar bine seama ca, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu.
 • * Evr 12:15;
 • 2 Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit.
 • 3 Pe când noi*, fiindcă am crezut, intrăm în „odihna” despre care a vorbit El când a zis: „Am** jurat în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!” Măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii.
 • * Evr 3:14; ** Ps 95:11; Evr 3:11;
 • 4 Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a şaptea: „Dumnezeu S-a* odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui.”
 • * Gen 2:2; Exod 20:1; Exod 31:17;
 • 5 Şi aici este zis iarăşi: „Nu vor intra în odihna Mea!”
 • 6 Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta şi pentru că aceia* cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor,
 • * Evr 3:19;
 • 7 El hotărăşte din nou o zi: „Astăzi*”, zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!”
 • * Ps 95:7; Evr 3:7;
 • 8 Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi.
 • 9 Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.
 • 10 Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale.
 • 11 Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi* pildă de neascultare.
 • * Evr 3:12; Evr 3:18; Evr 3:19;
 • 12 Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu* şi lucrător, mai** tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde†† până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.
 • * Isa 49:2; Ier 23:29; 2 Cor 10:4; 2 Cor 10:5; 1 Pet 1:23; ** Prov 5:4; Efes 6:17; Apoc 1:16; Apoc 2:16; †† 1 Cor 14:24; 1 Cor 14:25;
 • 13 Nicio* făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit** înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face.
 • * Ps 33:13; Ps 33:14; Ps 90:8; Ps 139:11; Ps 139:12; ** Iov 26:6; Iov 34:21; Prov 15:11;
 • 14 Astfel, fiindcă avem un Mare Preot* însemnat, care** a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră.
 • * Evr 3:1; ** Evr 7:26; Evr 9:12; Evr 9:24; Evr 10:23;
 • 15 Căci n-avem* un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit** ca şi noi, dar fără păcat.
 • * Isa 53:3; Evr 2:18; ** Luca 22:28; 2 Cor 5:21; Evr 7:26; 1 Pet 2:22; 1 Ioan 3:5;
 • 16 * ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.
 • * Efes 2:18; Efes 3:12; Evr 10:19; Evr 10:21; Evr 10:22;
  Evrei, capitolul 4