Evrei  


Capitolul 6
 • 1 De aceea, să lăsăm* adevărurile începătoare ale lui Hristos şi să mergem spre cele desăvârşite, fără să mai punem din nou temelia pocăinţei de faptele moarte** şi a credinţei în Dumnezeu,
 • * Fil 3:12-14; Evr 5:12; ** Evr 9:14;
 • 2 învăţătura despre* botezuri, despre** punerea mâinilor, despre învierea morţilor şi despre†† judecata veşnică.
 • * Fapte 19:4; Fapte 19:5; ** Fapte 8:14-17; Fapte 19:6; Fapte 17:31; Fapte 17:32; †† Fapte 24:25; Rom 2:16;
 • 3 Şi vom face lucrul acesta, dacă* va voi Dumnezeu.
 • * Fapte 18:21; 1 Cor 4:19;
 • 4 Căci cei ce au fost luminaţi* odată şi au gustat darul** ceresc şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt
 • * Mat 12:31; Mat 12:32; Evr 10:26; 2 Pet 2:20; 2 Pet 2:21; 1 Ioan 5:16; ** Evr 10:32; Ioan 4:10; Ioan 6:32; Efes 2:8;
 • 5 şi au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor*,
 • * Gal 3:2; Gal 3:5; Evr 2:4;
 • 6 şi care totuşi au căzut, este cu neputinţă să fie înnoiţi iarăşi* şi aduşi la pocăinţă, fiindcă** ei răstignesc din nou, pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu şi-L dau să fie batjocorit.
 • * Evr 2:5; ** Evr 10:29;
 • 7 Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el şi rodeşte o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare* de la Dumnezeu.
 • * Ps 65:10;
 • 8 Dar*, dacă aduce spini şi mărăcini, este lepădat şi aproape să fie blestemat şi sfârşeşte prin a i se pune foc.
 • * Isa 5:6;
 • 9 Măcar că vorbim astfel, preaiubiţilor, totuşi de la voi aşteptăm lucruri mai bune şi care însoţesc mântuirea.
 • 10 Căci* Dumnezeu** nu este nedrept ca să uite osteneala voastră şi dragostea pe care aţi arătat-o pentru Numele Lui, voi, care aţi ajutorat†† şi ajutoraţi pe sfinţi.
 • * Prov 14:31; Mat 10:42; Mat 25:40; Ioan 13:20; ** Rom 3:4; 2 Tes 1:6; 2 Tes 1:7; 1 Tes 1:3; †† Rom 15:25; 2 Cor 8:4; 2 Cor 9:1; 2 Cor 9:12; 2 Tim 1:18;
 • 11 Dorim însă ca fiecare* din voi să arate aceeaşi râvnă, ca să păstreze până la sfârşit o** deplină nădejde,
 • * Evr 3:6; Evr 3:14; ** Col 2:2;
 • 12 aşa încât să nu vă leneviţi, ci să călcaţi pe urmele celor ce, prin credinţă şi răbdare, moştenesc* făgăduinţele.
 • * Evr 10:36;
 • 13 Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduinţa, fiindcă nu putea să Se jure pe unul mai mare decât El, S-a* jurat pe Sine Însuşi
 • * Gen 22:16; Gen 22:17; Ps 105:9; Luca 1:73;
 • 14 şi a zis: „Cu adevărat te voi binecuvânta şi îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa.”
 • 15 Şi astfel, fiindcă a aşteptat cu răbdare, a dobândit făgăduinţa.
 • 16 Oamenii, ce-i drept, obişnuiesc să jure pe cineva mai mare; jurământul* este o chezăşie care pune capăt oricărei neînţelegeri dintre ei.
 • * Exod 22:11;
 • 17 De aceea şi Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moştenitorilor* făgăduinţei nestrămutarea** hotărârii Lui, a venit cu un jurământ,
 • * Evr 11:9; ** Rom 11:29;
 • 18 pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba şi în care este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă* înainte,
 • * Evr 12:1;
 • 19 pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită, care* pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului,
 • * Lev 16:15; Evr 9:7;
 • 20 unde* Isus a intrat pentru noi ca înainte-mergător, când a fost făcut** „Mare Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec”.
 • * Evr 4:14; Evr 8:1; Evr 9:24; ** Evr 3:1; Evr 5:6; Evr 5:10; Evr 7:17;
  Evrei, capitolul 6