Evrei  


Capitolul 8
 • 1 Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care* S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri,
 • * Efes 1:20; Col 3:1; Evr 1:3; Evr 10:12; Evr 12:2;
 • 2 ca slujitor al Locului Preasfânt* şi al adevăratului cort**, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.
 • * Evr 9:8; Evr 9:12; Evr 9:24; ** Evr 9:11;
 • 3 Orice mare preot* este pus să aducă lui Dumnezeu daruri şi jertfe. De aceea era** de trebuinţă ca şi celălalt Mare Preot să aibă ceva de adus.
 • * Evr 5:1; ** Efes 5:2; Evr 9:14;
 • 4 Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după Lege.
 • 5 Ei fac o slujbă care este chipul şi umbra* lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul: „Ia seama”**, i s-a zis, „să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munte.”
 • * Col 2:17; Evr 9:23; Evr 10:1; ** Exod 25:40; Exod 26:30; Exod 27:8; Num 8:4; Fapte 7:44;
 • 6 Dar, acum, Hristos a căpătat* o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui Mijlocitor este El e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune.
 • * 2 Cor 3:6; 2 Cor 3:8; 2 Cor 3:9; Evr 7:22;
 • 7 În* adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea.
 • * Evr 7:11; Evr 7:18;
 • 8 Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: „Iată*, vin zile”, zice Domnul, „când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou,
 • * Ier 31:31-34;
 • 9 nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinţii lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din ţara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul Meu şi nici Mie nu Mi-a păsat de ei”, zice Domnul.
 • 10 „Dar iată* legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după acele zile”, zice Domnul: „Voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu** voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.
 • * Evr 10:16; ** Zah 8:8;
 • 11 Şi nu* va mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând: ‘Cunoaşte pe Domnul!’ Căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei.
 • * Isa 54:13; Ioan 6:45; 1 Ioan 2:27;
 • 12 Pentru că le voi ierta nelegiuirile şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi* fărădelegile lor.”
 • * Rom 11:27; Evr 10:17;
 • 13 Prin faptul că zice*: „Un nou legământ”, a mărturisit că cel dintâi este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire.
 • * 2 Cor 5:17;
  Evrei, capitolul 8