Exodul  


Capitolul 1
 • EXODUL (IEŞIREA) SAU A DOUA CARTE A LUI MOISE
 • * Ps 103:7; Neem 9:9-20; ** Gen 15:13; Gen 15:14; Ps 105:23-39; Ps 106:7-12; Fapte 7:7-36;
 • POPORUL ISRAEL ÎN EGIPT (CAPITOLELE 1—15:21)
 • Înmulţirea israeliţilor în Egipt
 • 1 Iată* numele fiilor lui Israel intraţi în Egipt; au intrat cu Iacov fiecare cu familia lui:
 • * Gen 46:6; Exod 6:14;
 • 2 Ruben, Simeon, Levi, Iuda,
 • 3 Isahar, Zabulon, Beniamin,
 • 4 Dan, Neftali, Gad şi Aşer.
 • 5 Sufletele ieşite din coapsele lui Iacov erau şaptezeci* de toate. Iosif era atunci în Egipt.
 • * Gen 46:26; Gen 46:27; Exod 1:20; Deut 10:22;
 • 6 Iosif* a murit şi toţi fraţii lui şi toată vârsta aceea de oameni.
 • * Gen 50:26; Fapte 7:15;
 • 7 Fiii* lui Israel s-au înmulţit, s-au mărit, au crescut şi au ajuns foarte puternici. Şi s-a umplut ţara de ei.
 • * Gen 46:3; Deut 26:5; Ps 105:24; Fapte 7:17;
 • Suferinţele israeliţilor
 • 8 Peste Egipt s-a ridicat* un nou împărat, care nu cunoscuse pe Iosif.
 • * Fapte 7:18;
 • 9 El a zis poporului său: „Iată* că poporul copiilor lui Israel este mai mare şi mai puternic decât noi.
 • * Ps 105:24;
 • 10 Veniţi* să ne arătăm dibaci faţă de el, ca să nu crească, pentru ca nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească şi el cu vrăjmaşii noştri, să ne bată şi să iasă apoi din ţară**.”
 • * Ps 10:2; Ps 83:3; Ps 83:4; ** Iov 5:13; Ps 105:25; Prov 16:25; Prov 21:30; Fapte 7:19;
 • 11 Şi au pus peste ei isprăvnicei, ca* să-i asuprească prin** munci grele. Astfel a zidit el cetăţile Pitom şi Ramses, ca să slujească de hambare lui Faraon.
 • * Gen 15:13; Exod 3:7; Deut 26:6; ** Exod 2:11; Exod 5:4; Exod 5:5; Ps 81:6; Gen 47:11;
 • 12 Dar, cu cât îl asupreau mai mult, cu atât se înmulţea şi creştea, şi s-au scârbit de copiii lui Israel.
 • 13 Atunci, egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o aspră robie.
 • 14 Le-au făcut viaţa amară* prin lucrări grele de lut** şi cărămizi şi prin tot felul de lucrări de pe câmp; în toate muncile acestea pe care-i sileau să le facă erau fără niciun pic de milă.
 • * Exod 2:23; Exod 6:9; Num 20:15; Fapte 7:19; Fapte 7:34; ** Ps 81:6;
 • 15 Împăratul Egiptului a poruncit moaşelor evreilor, numite una Şifra şi cealaltă Pua,
 • 16 şi le-a zis: „Când veţi împlini slujba de moaşe pe lângă femeile evreilor şi le veţi vedea pe scaunul de naştere, dacă este băiat, să-l omorâţi, iar dacă este fată, s-o lăsaţi să trăiască.”
 • 17 Dar moaşele s-au temut* de Dumnezeu şi n-au făcut** ce le poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască.
 • * Prov 16:6; ** Dan 3:16; Dan 3:18; Dan 6:13; Fapte 5:29;
 • 18 Împăratul Egiptului a chemat pe moaşe şi le-a zis: „Pentru ce aţi făcut lucrul acesta şi aţi lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască?”
 • 19 Moaşele* au răspuns lui Faraon: „Pentru că femeile evreilor nu sunt ca egiptencele; ele sunt vânjoase şi nasc înainte de venirea moaşei.”
 • * Ios 2:4; 2 Sam 17:19; 2 Sam 17:20;
 • 20 Dumnezeu* a făcut bine moaşelor şi poporul s-a înmulţit şi a ajuns foarte mare la număr.
 • * Prov 11:18; Ecl 8:12; Isa 3:10; Evr 6:10;
 • 21 Pentru că moaşele se temuseră de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case*.
 • * 1 Sam 2:35; 2 Sam 7:11; 2 Sam 7:13; 2 Sam 7:27; 2 Sam 7:29; 1 Imp 2:24; 1 Imp 11:38; Ps 127:1;
 • 22 Atunci, Faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul lui: „Să aruncaţi în râu pe orice băiat* care se va naşte şi să lăsaţi pe toate fetele să trăiască.”
 • * Fapte 7:19;
Exodul, capitolul 1