Exodul  


Capitolul 10
 • Lăcustele
 • 1 Domnul a zis lui Moise: „Du-te la Faraon*, căci i-am împietrit inima lui şi a slujitorilor lui**, ca să fac semnele Mele în mijlocul lor
 • * Exod 4:21; Exod 7:14; ** Exod 7:4;
 • 2 şi ca* să istoriseşti fiului tău şi fiului fiului tău cum M-am purtat cu egiptenii şi ce semne am făcut în mijlocul lor. Şi veţi cunoaşte că Eu sunt Domnul.”
 • * Deut 4:9; Ps 44:1; Ps 71:18; Ps 78:5; Ioel 1:3;
 • 3 Moise şi Aaron s-au dus la Faraon şi i-au zis: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul evreilor: ‘Până când ai de gând să nu vrei să* te smereşti înaintea Mea? Lasă pe poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească.
 • * 1 Imp 21:29; 2 Cron 7:14; 2 Cron 34:27; Iov 42:6; Ier 13:18; Iac 4:10; 1 Pet 5:6;
 • 4 Dacă nu vrei să laşi pe poporul Meu să plece, iată, voi trimite mâine nişte* lăcuste pe toată întinderea ţării tale.
 • * Prov 30:27; Apoc 9:3;
 • 5 Ele vor acoperi faţa pământului, de nu se va mai putea vedea pământul*; vor mânca ce a mai rămas nevătămat, vor mânca ce v-a lăsat piatra, vor mânca toţi copacii care cresc pe câmpiile voastre,
 • * Exod 9:32; Ioel 1:4; Ioel 2:25;
 • 6 îţi vor* umple casele tale, casele tuturor slujitorilor tăi şi casele tuturor egiptenilor. Părinţii tăi şi părinţii părinţilor tăi n-au văzut aşa ceva de când sunt ei pe pământ până în ziua de azi.’” Moise a plecat şi a ieşit de la Faraon.
 • * Exod 8:3; Exod 8:21;
 • 7 Slujitorii lui Faraon i-au zis: „Până când are să fie omul acesta o pacoste* pentru noi? Lasă pe oamenii aceştia să plece şi să slujească Domnului Dumnezeului lor. Tot nu vezi că piere Egiptul?”
 • * Exod 23:33; Ios 23:13; 1 Sam 18:21; Ecl 7:26; 1 Cor 7:15;
 • 8 Au întors la Faraon pe Moise şi Aaron. „Duceţi-vă”, le-a zis el, „şi slujiţi Domnului Dumnezeului vostru. Care şi cine sunt cei ce vor merge?”
 • 9 Moise a răspuns: „Vom merge cu copiii şi cu bătrânii noştri, cu fiii şi fiicele noastre, cu oile şi boii noştri, căci avem să ţinem o sărbătoare* în cinstea Domnului.”
 • * Exod 5:1;
 • 10 Faraon le-a zis: „Aşa să fie Domnul cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecaţi, pe voi şi pe copiii voştri! Luaţi seama, căci este rău ce aveţi de gând să faceţi!
 • 11 Nu, nu, ci duceţi-vă voi, bărbaţii, şi slujiţi Domnului, căci aşa aţi cerut.” Şi i-au izgonit dinaintea lui Faraon.
 • 12 Domnul a zis lui Moise*: „Întinde-ţi mâna peste ţara Egiptului, ca să vină lăcustele peste ţara Egiptului şi să mănânce** toată iarba pământului, tot ce a lăsat piatra.”
 • * Exod 7:19; ** Exod 10:4; Exod 10:5;
 • 13 Moise şi-a întins toiagul peste ţara Egiptului, şi Domnul a făcut să sufle un vânt dinspre răsărit peste ţară toată ziua şi toată noaptea aceea. Dimineaţa, vântul dinspre răsărit adusese lăcustele.
 • 14 Lăcustele* au venit peste ţara Egiptului şi s-au aşezat pe toată întinderea Egiptului; erau în număr atât de mare cum nu mai** fusese şi nu va mai fi un astfel de roi de lăcuste.
 • * Ps 78:46; Ps 105:34; ** Ioel 2:2;
 • 15 Au acoperit* toată faţa pământului, de nu se mai vedea pământul; au** mâncat toată iarba de pe pământ şi tot rodul pomilor, tot ce lăsase piatra, şi n-a rămas nimic verde în copaci, nici în iarba de pe câmp, în toată ţara Egiptului.
 • * Exod 10:5; ** Ps 105:35;
 • 16 Faraon a chemat îndată pe Moise şi pe Aaron şi a zis: „Am* păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului vostru şi împotriva voastră.
 • * Exod 9:27;
 • 17 Dar iartă-mi păcatul numai de data aceasta şi rugaţi* pe Domnul Dumnezeul vostru să depărteze de la mine şi urgia aceasta de moarte!”
 • * Exod 9:28; 1 Imp 13:6;
 • 18 Moise* a ieşit de la Faraon şi s-a rugat Domnului.
 • * Exod 8:30;
 • 19 Domnul a făcut să sufle un vânt foarte puternic dinspre apus, care a luat lăcustele şi le-a aruncat* în Marea Roşie; n-a rămas o lăcustă pe toată întinderea Egiptului.
 • * Ioel 2:20;
 • 20 Domnul a* împietrit inima lui Faraon, şi Faraon n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece.
 • * Exod 4:21; Exod 11:10;
 • Întuneric de trei zile
 • 21 Domnul a zis lui Moise*: „Întinde-ţi mâna spre cer, şi va fi întuneric peste ţara Egiptului, aşa de întuneric de să se poată pipăi.”
 • * Exod 9:22;
 • 22 Moise şi-a întins mâna spre cer şi a fost* întuneric beznă în toată ţara Egiptului timp de trei zile.
 • * Ps 105:28;
 • 23 Nici nu se vedeau unii pe alţii şi nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de trei zile. Dar* în locurile unde locuiau toţi copiii lui Israel era lumină.
 • * Exod 8:22;
 • 24 Faraon a chemat pe Moise şi a* zis: „Duceţi-vă şi slujiţi Domnului! Să nu rămână în ţară decât oile şi boii voştri**; copiii voştri vor putea merge şi ei împreună cu voi.”
 • * Exod 10:8; ** Exod 10:10;
 • 25 Moise a răspuns: „Chiar să ne dai tu însuţi jertfele şi arderile-de-tot pe care le vom aduce Domnului Dumnezeului nostru,
 • 26 şi turmele noastre tot trebuie să meargă cu noi şi să nu rămână o unghie din ele, căci din ele vom lua ca să slujim Domnului Dumnezeului nostru, iar până vom ajunge acolo, nu ştim ce vom alege ca să aducem Domnului.”
 • 27 Domnul a împietrit* inima lui Faraon, şi Faraon n-a vrut să-i lase să plece.
 • * Exod 10:20; Exod 4:21; Exod 14:4; Exod 14:8;
 • 28 Faraon a zis lui Moise: „Ieşi de la mine! Să nu cumva să te mai arăţi înaintea mea, căci în ziua în care te vei arăta înaintea mea, vei muri.”
 • 29 „Da!” a răspuns Moise, „nu* mă voi mai arăta înaintea ta.”
 • * Evr 11:27;
  Exodul, capitolul 10