Exodul  


Capitolul 11
 • Ameninţarea cu urgia a zecea
 • 1 Domnul a zis lui Moise: „Voi mai aduce o urgie asupra lui Faraon şi asupra Egiptului. După aceea, vă va lăsa să plecaţi de aici*. Când vă va lăsa să plecaţi de tot, chiar vă va izgoni de aici.
 • * Exod 12:31; Exod 12:33; Exod 12:39;
 • 2 Vorbeşte cu poporul ca atunci fiecare să ceară de la vecinul său şi fiecare de la vecina ei* vase de argint şi vase de aur.”
 • * Exod 3:22; Exod 12:35;
 • 3 Domnul* a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor. Chiar Moise** era foarte bine văzut în ţara Egiptului, înaintea slujitorilor lui Faraon şi înaintea poporului.
 • * Exod 3:21; Exod 12:36; Ps 106:46; ** 2 Sam 7:9; Estera 9:4;
 • 4 Moise a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: ‘Pe la miezul nopţii, voi trece* prin Egipt
 • * Exod 12:12; Exod 12:23; Exod 12:29; Amos 5:17;
 • 5 şi toţi întâii* născuţi din ţara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui Faraon, care şade pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al roabei care stă la râşniţă şi până la toţi întâii născuţi ai dobitoacelor.
 • * Exod 12:12; Exod 12:29; Amos 4:10;
 • 6 În toată ţara Egiptului vor fi ţipete* mari, aşa cum n-au fost şi nu vor mai fi.
 • * Exod 12:30; Amos 5:17;
 • 7 Dar dintre toţi* copiii lui Israel, de la oameni până la dobitoace, nici măcar un** câine nu va chelălăi cu limba lui, ca să ştiţi ce deosebire face Domnul între egipteni şi Israel.
 • * Exod 8:22; ** Ios 10:21;
 • 8 Atunci, toţi* aceşti slujitori ai tăi se vor coborî la mine şi se vor închina până la pământ înaintea mea, zicând: «Ieşi, tu şi tot poporul care te urmează!» După aceea, voi ieşi.’” Moise a ieşit de la Faraon aprins de mânie.
 • * Exod 12:33;
 • 9 Domnul a zis lui Moise: „Faraon* n-are s-asculte de voi, pentru ca să se înmulţească** minunile Mele în ţara Egiptului.”
 • * Exod 3:19; Exod 7:4; Exod 10:1; ** Exod 7:3;
 • 10 Moise şi Aaron au făcut toate aceste minuni înaintea lui Faraon. Domnul a împietrit inima lui Faraon*, şi Faraon n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece din ţara lui.
 • * Exod 10:20; Exod 10:27; Rom 2:5; Rom 9:22;
  Exodul, capitolul 11