Exodul  


Capitolul 12
 • Aşezarea Paştelor
 • 1 Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron în ţara Egiptului:
 • 2 „Luna* aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună; ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului.
 • * Exod 13:4; Deut 16:1;
 • 3 Vorbiţi întregii adunări a lui Israel şi spuneţi-i: ‘În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă.
 • 4 Dacă sunt prea puţini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor; să faceţi socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta.
 • 5 Să fie un miel fără* cusur, de parte bărbătească, de un an; veţi putea să luaţi un miel sau un ied.
 • * Lev 22:19-21; Mal 1:8; Mal 1:14; Evr 9:14; 1 Pet 1:19;
 • 6 Să-l păstraţi până în ziua a paisprezecea* a lunii acesteia, şi toată adunarea lui Israel să-l înjunghie seara1.
 • * Lev 23:5; Num 9:3; Num 28:16; Deut 16:1; Deut 16:6;
 • 7 Să ia din sângele lui şi să ungă amândoi stâlpii uşii şi pragul de sus al caselor unde îl vor mânca.
 • 8 Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, şi anume s-o mănânce cu azimi* şi cu verdeţuri amare.
 • * Exod 34:25; Num 9:11; Deut 16:3; 1 Cor 5:8;
 • 9 Să nu-l mâncaţi crud sau fiert în apă, ci să fie* fript la foc: atât capul, cât şi picioarele şi măruntaiele.
 • * Deut 16:7;
 • 10 * nu lăsaţi nimic din el până a doua zi dimineaţa; şi dacă va rămâne ceva din el pe a doua zi dimineaţa, să-l ardeţi în foc.
 • * Exod 23:18; Exod 34:25;
 • 11 Când îl veţi mânca, să aveţi mijlocul încins, încălţămintea în picioare şi toiagul în mână şi să-l mâncaţi în grabă, căci sunt Paştele* Domnului.
 • * Deut 16:5;
 • 12 În noaptea aceea, Eu voi trece* prin ţara Egiptului şi voi lovi pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, şi voi face judecată împotriva tuturor zeilor** Egiptului; Eu, Domnul.
 • * Exod 11:4; Exod 11:5; Amos 5:17; ** Num 33:4; Exod 6:2;
 • 13 Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi vedea sângele şi voi trece pe lângă voi, aşa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi ţara Egiptului.
 • 14 Şi pomenirea* acestei zile s-o păstraţi şi s-o prăznuiţi printr-o sărbătoare** în cinstea Domnului; s-o prăznuiţi ca o lege veşnică pentru urmaşii voştri.
 • * Exod 13:9; ** Lev 23:4; Lev 23:5; 2 Imp 23:21; Exod 12:24; Exod 12:43; Exod 13:10;
 • 15 Timp de şapte* zile, veţi mânca azimi. Din cea dintâi zi, veţi scoate aluatul din casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită din ziua întâi până în ziua a şaptea va fi nimicit** din Israel.
 • * Exod 13:6; Exod 13:7; Exod 23:15; Exod 34:18; Exod 34:25; Lev 23:5; Lev 23:6; Num 28:17; Deut 16:3; Deut 16:8; 1 Cor 5:7; ** Gen 17:14; Num 9:13;
 • 16 În ziua dintâi, veţi avea o adunare de sărbătoare* sfântă; şi în ziua a şaptea, veţi avea o adunare de sărbătoare sfântă. Să nu faceţi nicio muncă în zilele acelea; veţi putea numai să pregătiţi mâncarea fiecărui ins.
 • * Lev 23:7; Lev 23:8; Num 28:18; Num 28:25;
 • 17 Să ţineţi Sărbătoarea Azimilor, căci chiar* în ziua aceea voi scoate oştile voastre din ţara Egiptului; să ţineţi ziua aceea ca o lege veşnică pentru urmaşii voştri.
 • * Exod 13:3;
 • 18 În luna întâi, din a paisprezecea zi a lunii, seara, să mâncaţi azimi, până în seara zilei a douăzeci şi una a lunii*.
 • * Lev 23:5; Num 28:16;
 • 19 Timp de* şapte zile, să nu se găsească aluat în casele voastre; căci oricine va mânca pâine dospită va fi nimicit** din adunarea lui Israel, fie străin, fie băştinaş.
 • * Exod 23:15; Exod 34:18; Deut 16:3; 1 Cor 5:7; 1 Cor 5:8; ** Num 9:13;
 • 20 Să nu mâncaţi pâine dospită, ci, în toate locuinţele voastre, să mâncaţi azimi.’”
 • 21 Moise a chemat pe toţi bătrânii lui Israel şi le-a zis: „Duceţi-vă de luaţi un miel* pentru familiile voastre şi înjunghiaţi Paştele.
 • * Exod 12:3; Num 9:4; Ios 5:10; 2 Imp 23:21; Ezra 6:20; Mat 26:18; Mat 26:19; Marc 14:12-16; Luca 22:7;
 • 22 Să luaţi* apoi un mănunchi de isop, să-l înmuiaţi în sângele din strachină şi să ungeţi** pragul de sus şi cei doi stâlpi ai uşii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineaţa.
 • * Evr 11:28; ** Exod 12:7;
 • 23 Când* va trece Domnul ca să lovească Egiptul şi va vedea sângele pe pragul de sus şi pe cei doi stâlpi ai uşii, Domnul va trece pe lângă uşă şi nu** va îngădui Nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească.
 • * Exod 12:12; Exod 12:13; ** Ezec 9:6; Apoc 7:3; Apoc 9:4; 2 Sam 24:16; 1 Cor 10:10; Evr 11:28;
 • 24 Să păziţi lucrul acesta ca o lege pentru voi şi pentru copiii voştri în veac.
 • 25 Când veţi intra în ţara pe care v-o va da Domnul*, după făgăduinţa Lui, să ţineţi acest obicei sfânt.
 • * Exod 3:8; Exod 3:17;
 • 26 Şi când* vă vor întreba copiii voştri: ‘Ce înseamnă obiceiul acesta?’
 • * Exod 13:8; Exod 13:14; Deut 32:7; Ios 4:6; Ps 78:6;
 • 27 să răspundeţi*: ‘Este jertfa de Paşte în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul şi ne-a scăpat casele noastre.’” Poporul s-a** plecat şi s-a închinat până la pământ.
 • * Exod 12:11; ** Exod 4:31;
 • 28 Şi copiii lui Israel au plecat şi au făcut* cum poruncise Domnul lui Moise şi lui Aaron; aşa au făcut.
 • * Evr 11:28;
 • Moartea întâilor născuţi
 • 29 La* miezul nopţii, Domnul a** lovit pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon, care şedea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniţă şi până la toţi întâii născuţi ai dobitoacelor.
 • * Exod 11:4; ** Num 33:4; Ps 78:51; Ps 105:36; Ps 135:8; Ps 136:10; Exod 4:23; Exod 11:5;
 • 30 Faraon s-a sculat noaptea, el şi toţi slujitorii lui şi toţi egiptenii, şi au fost mari ţipete* în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort.
 • * Exod 11:6; Prov 21:13; Amos 5:17; Iac 2:13;
 • 31 În aceeaşi noapte, Faraon a chemat* pe Moise şi pe Aaron şi le-a zis: „Sculaţi-vă, ieşiţi din mijlocul poporului meu, voi şi** copiii lui Israel. Duceţi-vă să slujiţi Domnului, cum aţi zis.
 • * Exod 11:1; Ps 105:38; ** Exod 10:9;
 • 32 Luaţi-vă* şi oile şi boii, cum aţi zis, duceţi-vă şi** binecuvântaţi-mă.”
 • * Exod 10:26; ** Gen 27:34;
 • 33 Egiptenii* zoreau poporul şi se grăbeau să-i scoată din ţară, căci ziceau: „Altfel, toţi** vom pieri.”
 • * Exod 11:8; Ps 105:38; ** Gen 20:3;
 • 34 Poporul şi-a luat plămădeala (coca) înainte de a se dospi. Şi-au învelit postăvile cu plămădeala în haine şi le-au pus pe umeri.
 • 35 Copiii lui Israel au făcut ce spusese Moise şi au cerut egiptenilor* vase de argint, vase de aur şi haine.
 • * Exod 3:22; Exod 11:2;
 • 36 Domnul a* făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor, care le-au împlinit cererea. Şi astfel au** jefuit pe egipteni.
 • * Exod 3:21; Exod 11:3; ** Gen 15:14; Exod 3:22; Ps 105:37;
 • Plecarea din Egipt
 • 37 Copiii* lui Israel au plecat din** Ramses spre Sucot, în număr de aproape şase sute de mii de oameni care mergeau pe jos, afară de copii.
 • * Num 33:3; Num 33:5; ** Gen 47:11; Gen 12:2; Gen 46:3; Exod 38:26; Num 1:46; Num 11:21;
 • 38 O mulţime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei; aveau şi turme însemnate de oi şi boi.
 • 39 Cu plămădeala pe care o luaseră din Egipt şi care nu se dospise încă, au făcut turte fără aluat, căci fuseseră izgoniţi* de egipteni fără să mai poată zăbovi şi fără să-şi ia merinde cu ei.
 • * Exod 6:1; Exod 10:11; Exod 12:33;
 • 40 Şederea copiilor lui Israel în Egipt a fost de patru sute treizeci* de ani.
 • * Gen 15:13; Fapte 7:6; Gal 3:17;
 • 41 Şi, după patru sute treizeci de ani, tocmai în ziua aceea, toate oştile* Domnului au ieşit din ţara Egiptului.
 • * Exod 7:4; Exod 12:51;
 • 42 Noaptea* aceea trebuie prăznuită în cinstea Domnului, pentru că atunci i-a scos din ţara Egiptului. Noaptea aceea trebuie prăznuită în cinstea Domnului de toţi copiii lui Israel şi de urmaşii lor.
 • * Deut 16:6;
 • Chipul cum să se prăznuiască Paştele
 • 43 Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron: „Iată porunca* privitoare la Paşte: niciun străin să nu mănânce din ele.
 • * Num 9:14;
 • 44 Să tai împrejur* pe orice rob cumpărat cu bani, şi apoi să mănânce din ele.
 • * Gen 17:12; Gen 17:13;
 • 45 Veneticul* şi simbriaşul să nu mănânce.
 • * Lev 22:10;
 • 46 Să nu le mănânce decât într-o singură casă; să nu luaţi deloc carne afară din casă şi să nu zdrobiţi* niciun os.
 • * Num 9:12; Ioan 19:33; Ioan 19:36;
 • 47 Toată* adunarea lui Israel să facă Paştele.
 • * Exod 12:6; Num 9:13;
 • 48 Dacă un străin* care va locui la tine va vrea să facă Paştele Domnului, orice parte bărbătească din casa lui va trebui tăiată împrejur; apoi se va apropia să le facă, şi va fi ca şi băştinaşul, dar niciun netăiat împrejur să nu mănânce din ele.
 • * Num 9:14;
 • 49 Aceeaşi lege* va fi pentru băştinaş ca şi pentru străinul care va locui în mijlocul vostru.”
 • * Num 9:14; Num 15:15; Num 15:16; Gal 3:28;
 • 50 Toţi copiii lui Israel au făcut cum poruncise Domnul lui Moise şi lui Aaron; aşa au făcut.
 • 51 Şi chiar în ziua aceea*, Domnul a scos din ţara Egiptului pe copiii lui Israel, după** oştile lor.
 • * Exod 12:41; ** Exod 6:26;
 • 1. Evreieşte: între cele două seri.
  Exodul, capitolul 12