Exodul  


Capitolul 13
 • Paştele şi întâii născuţi
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Pune-Mi deoparte ca sfânt* pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni, cât şi dintre dobitoace: este al Meu.”
 • * Exod 13:12; Exod 13:13; Exod 13:15; Exod 22:29; Exod 22:30; Exod 34:19; Lev 27:26; Num 3:13; Num 8:16; Num 8:17; Num 18:15; Deut 15:19; Luca 2:23;
 • 3 Moise a zis poporului: „Aduceţi-vă* aminte de ziua aceasta, când aţi ieşit din Egipt, din casa robiei, căci cu mână** puternică v-a scos Domnul de acolo. Să nu mâncaţi pâine dospită.
 • * Exod 12:42; Deut 16:3; ** Exod 6:1; Exod 12:8;
 • 4 Astăzi* ieşiţi, în luna spicelor1.
 • * Exod 23:15; Exod 34:18; Deut 16:1;
 • 5 Când te va duce* Domnul în ţara canaaniţilor, hetiţilor, amoriţilor, heviţilor şi iebusiţilor, pe care a** jurat părinţilor tăi că ţi-o va da, ţară unde curge lapte şi miere, să ţii următoarea slujbă în luna aceasta.
 • * Exod 3:8; ** Exod 6:8; Exod 12:25; Exod 12:26;
 • 6 Timp de şapte zile*, să mănânci azimi, şi în ziua a şaptea, să fie o sărbătoare în cinstea Domnului.
 • * Exod 12:15; Exod 12:16;
 • 7 În timpul celor şapte zile, să mâncaţi azimi; să nu se* vadă la tine nimic dospit, nici aluat, pe toată întinderea ţării tale.
 • * Exod 12:19;
 • 8 Să spui* atunci fiului tău: ‘Aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine, când am ieşit din Egipt.’
 • * Exod 13:14; Exod 12:26;
 • 9 Să-ţi fie ca un* semn pe mână şi ca un semn de aducere aminte pe frunte, între ochii tăi, pentru ca Legea Domnului să fie totdeauna în gura ta; căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt.
 • * Exod 13:16; Exod 12:14; Num 15:39; Deut 6:8; Deut 11:18; Prov 1:9; Isa 49:16; Ier 22:24; Mat 23:5;
 • 10 Să ţii* porunca aceasta la vremea hotărâtă, din an în an.
 • * Exod 12:14; Exod 12:24;
 • 11 Când te va aduce Domnul în ţara canaaniţilor, cum a jurat ţie şi părinţilor tăi, şi când ţi-o va da,
 • 12 * închini Domnului pe orice întâi născut, chiar pe orice întâi născut din vitele pe care le vei avea: orice parte bărbătească este a Domnului.
 • * Exod 13:2; Exod 22:29; Exod 34:19; Lev 27:26; Num 8:17; Num 18:15; Deut 15:19; Ezec 44:30;
 • 13 Să răscumperi* cu un miel pe orice întâi născut** al măgăriţei, iar dacă nu-l vei răscumpăra, să-i frângi gâtul. Să răscumperi, de asemenea, pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre fiii tăi.
 • * Exod 34:20; Num 18:15; Num 18:16; ** Num 3:46; Num 3:47; Num 18:15; Num 18:16;
 • 14 Şi când te va* întreba fiul tău într-o zi: ‘Ce înseamnă lucrul acesta?’ să-i răspunzi: ‘Prin mâna Lui cea atotputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei;
 • * Exod 12:26; Deut 6:20; Ios 4:6; Ios 4:21; Exod 13:3;
 • 15 şi, fiindcă Faraon se încăpăţâna şi nu voia să ne lase să plecăm, Domnul* a omorât pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la întâii născuţi ai oamenilor până la întâii născuţi ai dobitoacelor. Iată de ce aduc jertfă Domnului pe orice întâi născut de parte bărbătească şi răscumpăr pe orice întâi născut dintre fiii mei.
 • * Exod 12:29;
 • 16 Să-ţi fie ca un semn* pe mână şi ca un semn de aducere aminte pe frunte, între ochi, căci prin mâna Lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt.’”
 • * Exod 13:9;
 • Călătoria spre pustie
 • 17 După ce Faraon a lăsat pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în ţara filistenilor, măcar că era mai aproape, căci a zis Dumnezeu: „S-ar putea să-i pară* rău poporului văzând războiul şi să se întoarcă** în Egipt.”
 • * Exod 14:11; Exod 14:12; Num 14:1-4; ** Deut 17:16;
 • 18 Ci Dumnezeu a pus* pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre Marea Roşie. Copiii lui Israel au ieşit înarmaţi din ţara Egiptului.
 • * Exod 14:2; Num 33:6;
 • 19 Moise a luat cu el oasele lui Iosif; căci Iosif pusese pe fiii lui Israel să jure, zicând: „Când vă va cerceta Dumnezeu*, să luaţi cu voi oasele mele de aici.”
 • * Gen 50:25; Ios 24:32; Fapte 7:16;
 • 20 Au plecat* din Sucot şi au tăbărât la Etam, la marginea pustiei.
 • * Num 33:6;
 • 21 Domnul* mergea înaintea lor: ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă şi ziua, şi noaptea.
 • * Exod 14:19; Exod 14:24; Exod 40:38; Num 9:15; Num 10:34; Num 14:14; Deut 1:33; Neem 9:12; Neem 9:19; Ps 78:14; Ps 99:7; Ps 105:39; Isa 4:5; 1 Cor 10:1;
 • 22 Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc, în timpul nopţii.
 • 1. Sau: Abib.
  Exodul, capitolul 13