Exodul  


Capitolul 14
 • Trecerea Mării Roşii
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Spune copiilor lui Israel să se întoarcă* şi să tăbărască înaintea Pi-Hahirotului**, între Migdol şi mare, faţă în faţă cu Baal-Ţefon: în dreptul locului acestuia să tăbărâţi, lângă mare.
 • * Exod 13:18; ** Num 33:7; Ier 44:1;
 • 3 Faraon va zice despre copiii lui Israel: ‘S-au* rătăcit prin ţară; îi închide pustia.’
 • * Ps 71:11;
 • 4 Eu* voi împietri inima lui Faraon, şi-i va urmări, dar Faraon şi toată oastea lui vor face să se arate slava** Mea, şi egiptenii vor şti că Eu sunt Domnul.” Copiii lui Israel au făcut aşa.
 • * Exod 4:21; Exod 7:3; ** Exod 9:16; Exod 14:17; Exod 14:18; Rom 9:17; Rom 9:22; Rom 9:23; Exod 7:5;
 • 5 S-a dat de ştire împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Atunci, inima* lui Faraon şi a slujitorilor lui s-a schimbat faţă de popor. Ei au zis: „Ce am făcut de am lăsat pe Israel să plece şi să nu ne mai slujească?”
 • * Ps 105:25;
 • 6 Faraon şi-a pregătit carul de război şi şi-a luat oamenii de război cu el.
 • 7 A luat* şase sute de care de luptă cu oameni aleşi şi toate carele Egiptului; în toate erau luptători.
 • * Exod 15:4;
 • 8 Domnul a împietrit* inima lui Faraon, împăratul Egiptului, şi Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui** Israel ieşiseră gata de luptă.
 • * Exod 14:4; ** Exod 6:1; Exod 13:9; Num 33:3;
 • 9 Egiptenii* i-au urmărit, şi toţi caii, carele lui Faraon, călăreţii lui şi oştirea lui i-au ajuns tocmai când erau tăbărâţi lângă mare, lângă Pi-Hahirot, faţă în faţă cu Baal-Ţefon.
 • * Exod 15:9; Ios 24:6;
 • 10 Faraon se apropia. Copiii lui Israel şi-au ridicat ochii şi iată că egiptenii veneau după ei. Şi copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare şi au strigat* către Domnul după ajutor.
 • * Ios 24:7; Neem 9:9; Ps 34:17; Ps 107:6;
 • 11 Ei au zis* lui Moise: „Nu erau oare morminte în Egipt, ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt?
 • * Ps 106:7; Ps 106:8;
 • 12 Nu-ţi* spuneam noi în Egipt: ‘Lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie’?”
 • * Exod 5:21; Exod 6:9;
 • 13 Moise a răspuns poporului: „Nu vă temeţi* de nimic, staţi pe loc şi veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceştia pe care-i vedeţi azi, nu-i veţi mai vedea niciodată.
 • * 2 Cron 20:15; 2 Cron 20:17; Isa 41:10; Isa 41:13; Isa 41:14;
 • 14 Domnul* Se va lupta pentru voi, dar voi staţi** liniştiţi.”
 • * Exod 14:25; Deut 1:30; Deut 3:22; Deut 20:4; Ios 10:14; Ios 10:42; Ios 23:3; 2 Cron 20:29; Neem 4:20; Isa 31:4; ** Isa 30:15;
 • 15 Domnul a zis lui Moise: „Ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte.
 • 16 Tu* ridică-ţi toiagul, întinde-ţi mâna spre mare şi despic-o, şi copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat.
 • * Exod 14:21; Exod 14:26; Exod 7:19;
 • 17 Eu voi împietri* inima egiptenilor, ca să intre în mare după ei. Şi Faraon şi toată oastea lui, carele şi călăreţii lui vor face să se arate slava** Mea.
 • * Exod 14:8; Exod 7:3; ** Exod 14:4;
 • 18 Şi vor şti* egiptenii că Eu sunt Domnul când Faraon, carele şi călăreţii lui vor face să se arate slava Mea.”
 • * Exod 14:4;
 • 19 Îngerul lui Dumnezeu, care* mergea înaintea taberei lui Israel, Şi-a schimbat locul şi a mers înapoia lor, şi stâlpul de nor care mergea înaintea lor şi-a schimbat locul şi a stat înapoia lor.
 • * Exod 13:21; Exod 23:20; Exod 32:34; Num 20:16; Isa 63:9;
 • 20 El s-a aşezat între tabăra egiptenilor şi tabăra lui Israel. Norul acesta* pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Şi toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta.
 • * Isa 8:14; 2 Cor 4:3;
 • 21 Moise şi-a întins* mâna spre mare. Şi Domnul a pus marea în mişcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea; el a uscat** marea, şi apele s-au despărţit în două.
 • * Exod 14:16; ** Ps 66:6; Exod 15:8; Ios 3:16; Ios 4:23; Neem 9:11; Ps 74:13; Ps 106:9; Ps 114:3; Isa 63:12;
 • 22 Copiii* lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, şi apele stăteau ca un zid** la dreapta şi la stânga lor.
 • * Exod 14:29; Exod 15:19; Num 33:8; Ps 66:6; Ps 78:13; Isa 63:16; 1 Cor 10:1; Evr 11:29; ** Hab 3:10;
 • 23 Egiptenii i-au urmărit, şi toţi caii lui Faraon, carele şi călăreţii lui au intrat după ei în mijlocul mării.
 • 24 În straja dimineţii, Domnul*, din stâlpul de foc şi de nor, S-a uitat spre tabăra egiptenilor şi a aruncat învălmăşeală în tabăra egiptenilor.
 • * Ps 77:17;
 • 25 A scos roţile carelor şi le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci: „Haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul Se* luptă pentru el împotriva egiptenilor.”
 • * Exod 14:14;
 • 26 Domnul a zis lui Moise: „Întinde-ţi* mâna spre mare, şi apele au să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor şi peste călăreţii lor.”
 • * Exod 14:16;
 • 27 Moise şi-a întins mâna spre mare. Şi, înspre dimineaţă, marea şi-a luat* iarăşi repeziciunea cursului şi, la apropierea ei, egiptenii au luat-o la fugă, dar Domnul a năpustit** pe egipteni în mijlocul mării.
 • * Ios 4:18; ** Exod 15:1; Exod 15:7;
 • 28 Apele s-au* întors şi au** acoperit carele, călăreţii şi toată oastea lui Faraon, care intraseră în mare după copiii lui Israel; niciunul măcar n-a scăpat.
 • * Hab 3:8; Hab 3:13; ** Ps 106:11;
 • 29 Dar copiii* lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta şi la stânga lor.
 • * Exod 14:22; Ps 77:20; Ps 78:52; Ps 78:53;
 • 30 În ziua aceea, Domnul a izbăvit* pe Israel din mâna egiptenilor, şi Israel a văzut** pe egipteni morţi pe ţărmul mării.
 • * Ps 106:8; Ps 106:10; ** Ps 58:10; Ps 59:10;
 • 31 Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor. Şi poporul s-a temut de Domnul şi a crezut* în Domnul şi în robul Său Moise.
 • * Exod 4:31; Exod 19:9; Ps 106:12; Ioan 2:11; Ioan 11:45;
  Exodul, capitolul 14