Exodul  


Capitolul 15
  Exodul, capitolul 15  
Versetul zilei
El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.
Filipeni 3:21
Pune-l pe pagina ta