Exodul  


Capitolul 16
 • Cârtirile în Sin – Prepeliţele şi mana. Sabatul
 • 1 Toată adunarea copiilor lui Israel a* plecat din Elim şi au ajuns în pustia Sin**, care este între Elim şi Sinai, în a cincisprezecea zi a lunii a doua, după ieşirea lor din ţara Egiptului.
 • * Num 33:10; Num 33:11; ** Ezec 30:15;
 • 2 Şi toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit* în pustia aceea împotriva lui Moise şi Aaron.
 • * Exod 15:24; Ps 106:25; 1 Cor 10:10;
 • 3 Copiii lui Israel le-au zis: „Cum de* n-am murit loviţi de mâna Domnului în ţara Egiptului, când** şedeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de ne săturam? Căci ne-aţi adus în pustia aceasta ca să faceţi să moară de foame toată mulţimea aceasta.”
 • * Plang 4:9; ** Num 11:4; Num 11:5;
 • 4 Domnul a zis lui Moise: „Iată că voi face să vă plouă pâine* din ceruri. Poporul va ieşi afară şi va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi, ca să-l pun la** încercare şi să văd dacă va umbla sau nu după Legea Mea.
 • * Ps 78:24; Ps 78:25; Ps 105:40; Ioan 6:31; Ioan 6:32; 1 Cor 10:3; ** Exod 15:25; Deut 8:2; Deut 8:16;
 • 5 În ziua a şasea, când vor pregăti ce au adus acasă, vor avea* de două ori mai mult decât vor strânge în fiecare zi.”
 • * Exod 16:22; Lev 25:21;
 • 6 Moise şi Aaron au zis tuturor copiilor lui Israel: „Astă-seară*, veţi înţelege că Domnul este Acela care v-a scos din ţara Egiptului.
 • * Exod 16:12; Exod 16:13; Exod 6:7; Num 16:28-30;
 • 7 Şi mâine dimineaţă, veţi vedea slava* Domnului, pentru că v-a auzit cârtirile împotriva Domnului; căci ce** suntem noi, ca să cârtiţi împotriva noastră?”
 • * Exod 16:10; Isa 35:2; Isa 40:5; Ioan 11:4; Ioan 11:40; ** Num 16:11;
 • 8 Moise a zis: „Domnul vă va da astă-seară carne de mâncat, şi mâine dimineaţă vă va da pâine să vă săturaţi, pentru că a auzit Domnul cârtirile pe care le-aţi rostit împotriva Lui; căci ce suntem noi? Cârtirile voastre nu se îndreaptă împotriva noastră, ci împotriva* Domnului.”
 • * 1 Sam 8:7; Luca 10:16; Rom 13:2;
 • 9 Moise a zis lui Aaron: „Spune întregii adunări a copiilor lui Israel: ‘Apropiaţi-vă* înaintea Domnului, căci v-a auzit cârtirile.’”
 • * Num 16:16;
 • 10 Şi, pe când vorbea Aaron întregii adunări a lui Israel, s-au uitat înspre pustie, şi iată că slava Domnului s-a* arătat în nor.
 • * Exod 16:7; Exod 13:21; Num 16:19; 1 Imp 8:10; 1 Imp 8:11;
 • 11 Domnul, vorbind lui Moise, a zis:
 • 12 „Am* auzit cârtirile copiilor lui Israel. Spune-le: ‘Între cele** două seri aveţi să mâncaţi carne, şi dimineaţa vă veţi sătura de pâine şi veţi şti că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’”
 • * Exod 16:8; ** Exod 16:6; Exod 16:7;
 • 13 Seara au venit nişte* prepeliţe şi au acoperit tabăra, şi dimineaţa s-a aşezat un strat gros de rouă** în jurul taberei.
 • * Num 11:31; Ps 78:27; Ps 78:28; Ps 105:40; ** Num 11:9;
 • 14 Când s-a luat roua aceasta, pe faţa pustiei era ceva* mărunt ca nişte grăunţe, mărunt ca bobiţele de gheaţă albă pe pământ.
 • * Num 11:7; Deut 8:3; Neem 9:15; Ps 78:24; Ps 105:40;
 • 15 Copiii lui Israel s-au uitat la ea şi au zis unul către altul: „Ce este aceasta?” căci nu ştiau ce este. Moise le-a zis: „Este* pâinea pe care v-o dă Domnul ca hrană.”
 • * Ioan 6:31; Ioan 6:49; Ioan 6:58; 1 Cor 10:3;
 • 16 Iată ce a poruncit Domnul: „Fiecare dintre voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană, şi anume un* omer de cap, după numărul sufletelor voastre; fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui.”
 • * Exod 16:36;
 • 17 Israeliţii au făcut aşa şi au strâns unii mai mult, alţii mai puţin.
 • 18 În urmă o măsurau cu omerul, şi cine* strânsese mai mult n-avea nimic de prisos, iar cine strânsese mai puţin nu ducea lipsă deloc. Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia pentru hrană.
 • * 2 Cor 8:15;
 • 19 Moise le-a zis: „Nimeni să nu lase ceva din ea până a doua zi dimineaţa.”
 • 20 N-au ascultat de Moise şi s-au găsit unii care au lăsat ceva din ea până dimineaţa, dar a făcut viermi şi s-a împuţit. Moise s-a mâniat pe oamenii aceia.
 • 21 Astfel, în toate dimineţile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană şi, când venea căldura soarelui, se topea.
 • 22 În ziua a şasea, au strâns hrană îndoit, şi anume doi omeri de fiecare. Toţi fruntaşii adunării au venit şi au spus lui Moise lucrul acesta.
 • 23 Şi Moise le-a zis: „Domnul a poruncit aşa. Mâine este ziua de* odihnă, Sabatul închinat Domnului; coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert şi păstraţi până a doua zi dimineaţa tot ce va rămâne!”
 • * Gen 2:3; Exod 20:8; Exod 31:15; Exod 35:3; Lev 23:3;
 • 24 Au lăsat-o până a doua zi dimineaţa, cum poruncise Moise, şi nu s-a* împuţit şi n-a făcut viermi.
 • * Exod 16:20;
 • 25 Moise a zis: „Mâncaţi-o azi, căci este ziua Sabatului; azi nu veţi găsi mană pe câmp.
 • 26 Veţi strânge timp* de şase zile, dar în ziua a şaptea, care este Sabatul, nu va fi.”
 • * Exod 20:9; Exod 20:10;
 • 27 În ziua a şaptea, unii din popor au ieşit să strângă mană, şi n-au găsit.
 • 28 Atunci, Domnul a zis lui Moise: „Până când aveţi de gând să nu păziţi* poruncile şi legile Mele?
 • * 2 Imp 17:14; Ps 78:10; Ps 78:22; Ps 106:13;
 • 29 Vedeţi că Domnul v-a dat Sabatul; de aceea vă dă în ziua a şasea hrană pentru două zile. Fiecare să rămână la locul lui şi, în ziua a şaptea, nimeni să nu iasă din locul în care se găseşte.”
 • 30 Şi poporul s-a odihnit în ziua a şaptea.
 • 31 Casa lui Israel a numit hrana aceasta „mană”1. Ea semăna* cu bobul de coriandru; era albă şi avea un gust de turtă cu miere.
 • * Num 11:7; Num 11:8;
 • 32 Moise a zis: „Iată ce a poruncit Domnul: ‘Să se păstreze un omer plin cu mană pentru urmaşii voştri, ca să vadă şi ei pâinea pe care v-am dat-o s-o mâncaţi în pustie, după ce v-am scos din ţara Egiptului.’”
 • 33 Şi Moise a zis lui Aaron*: „Ia un vas, pune în el un omer plin cu mană şi aşază-l înaintea Domnului, ca să fie păstrat pentru urmaşii voştri.”
 • * Evr 9:4;
 • 34 După porunca dată de Domnul lui Moise, Aaron l-a pus* înaintea chivotului mărturiei, ca să fie păstrat.
 • * Exod 25:16; Exod 25:21; Exod 40:20; Num 17:10; Deut 10:5; 1 Imp 8:9;
 • 35 Copiii lui Israel au mâncat mană patruzeci* de ani, până** la sosirea lor într-o ţară locuită; au mâncat mană până la sosirea lor la hotarele ţării Canaanului.
 • * Num 33:38; Deut 8:2; Deut 8:3; Neem 9:20; Neem 9:21; Ioan 6:31; Ioan 6:49; ** Ios 5:12; Neem 9:15;
 • 36 Omerul este a zecea parte dintr-o efă.
 • 1. Mana, numită aşa pentru că israeliţii, când au văzut-o întâia dată, au strigat: „Man hu?” (Ce este aceasta?) (vers. 15).
  Exodul, capitolul 16