Exodul  


Capitolul 18
 • Ietro la Moise
 • 1 Ietro*, preotul Madianului, socrul lui Moise, a aflat tot ce făcuse Dumnezeu** pentru Moise şi poporul Său Israel; a aflat că Domnul scosese pe Israel din Egipt.
 • * Exod 2:16; Exod 3:1; ** Ps 44:1; Ps 77:14; Ps 77:15; Ps 78:4; Ps 105:5; Ps 105:43; Ps 106:2; Ps 106:8;
 • 2 Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora, nevasta lui Moise, care fusese trimisă acasă.
 • 3 A luat şi pe cei doi* fii ai Seforei; unul se numea Gherşom** (Străin), căci Moise zisese: „Locuiesc ca străin într-o ţară străină”,
 • * Fapte 7:29; ** Exod 2:22;
 • 4 iar celălalt se numea Eliezer (Ajutorul lui Dumnezeu), căci zisese: „Dumnezeul tatălui meu mi-a ajutat şi m-a scăpat de sabia lui Faraon.”
 • 5 Ietro, socrul lui Moise, a venit cu fiii şi nevasta lui Moise în pustie, unde tăbăra el, la muntele* lui Dumnezeu.
 • * Exod 3:1; Exod 3:12;
 • 6 A trimis vorbă lui Moise să-i spună: „Eu, socrul tău Ietro, vin la tine cu nevastă-ta şi cu cei doi fii ai tăi.”
 • 7 Moise a ieşit* înaintea socrului său, s-a aruncat cu faţa la pământ şi l-a sărutat**. S-au întrebat unul pe altul de sănătate şi au intrat în cortul lui Moise.
 • * Gen 14:17; Gen 18:2; Gen 19:1; 1 Imp 2:19; ** Gen 29:13; Gen 33:4;
 • 8 Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon şi împotriva Egiptului din pricina lui Israel, toate suferinţele care veniseră peste ei pe drum şi cum îi izbăvise* Domnul din ele.
 • * Ps 78:42; Ps 81:7; Ps 106:10; Ps 107:2;
 • 9 Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care-l făcuse Domnul lui Israel şi pentru că-l izbăvise din mâna egiptenilor.
 • 10 Şi Ietro a zis: „Binecuvântat* să fie Domnul, care v-a izbăvit din mâna egiptenilor şi din mâna lui Faraon, El, care a izbăvit poporul din mâna egiptenilor!
 • * Gen 14:20; 2 Sam 18:28; Luca 1:68;
 • 11 Cunosc acum că Domnul este* mai mare decât toţi dumnezeii, căci** în lucrul în care s-au purtat cu trufie, El a fost mai presus de ei.”
 • * 2 Cron 2:5; Ps 95:3; Ps 97:9; Ps 135:5; ** Exod 1:10; Exod 1:16; Exod 1:22; Exod 5:2; Exod 5:7; Exod 14:8; Exod 14:18; 1 Sam 2:3; Neem 9:10; Neem 9:16; Neem 9:29; Iov 40:11; Iov 40:12; Ps 31:23; Ps 119:21; Luca 1:51;
 • 12 Ietro, socrul lui Moise, a adus lui Dumnezeu o ardere-de-tot şi o jertfă de mâncare. Aaron şi toţi bătrânii lui Israel au venit şi au luat parte la masă cu socrul lui Moise, înaintea* lui Dumnezeu.
 • * Deut 12:7; 1 Cron 29:22; 1 Cor 10:18; 1 Cor 10:21; 1 Cor 10:31;
 • Judecătorii
 • 13 A doua zi, Moise s-a aşezat să judece poporul, şi poporul a stat înaintea lui de dimineaţa până seara.
 • 14 Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor şi a zis: „Ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce stai singur, şi tot poporul stă înaintea ta de dimineaţa până seara?”
 • 15 Moise a răspuns socrului său: „Poporul vine* la mine ca să ceară sfat lui Dumnezeu.
 • * Lev 24:12; Num 15:34;
 • 16 Când au vreo treabă*, vin la mine; eu judec între ei şi fac cunoscute** poruncile lui Dumnezeu şi legile Lui.”
 • * Exod 23:7; Exod 24:14; Deut 17:8; 2 Sam 15:3; Iov 31:13; Fapte 18:15; 1 Cor 6:1; ** Lev 24:15; Num 15:35; Num 27:6; Num 36:6-9;
 • 17 Socrul lui Moise i-a zis: „Ce faci tu nu este bine.
 • 18 Te istoveşti singur şi vei istovi şi poporul acesta, care este cu tine, căci lucrul este mai presus de puterile tale şi nu-l vei putea face* singur.
 • * Num 11:14; Num 11:17; Deut 1:9; Deut 1:12;
 • 19 Acum ascultă glasul meu; am să-ţi dau un sfat, şi Dumnezeu* va fi cu tine! Fii tălmaciul poporului** înaintea lui Dumnezeu şi du pricinile înaintea lui Dumnezeu.
 • * Exod 3:12; ** Exod 4:16; Exod 20:19; Deut 5:5; Num 27:5;
 • 20 Învaţă-i* poruncile şi legile şi arată-le calea** pe care trebuie s-o urmeze şi ce trebuie să facă.
 • * Deut 4:1; Deut 4:5; Deut 5:1; Deut 6:1; Deut 6:2; Deut 7:11; ** Ps 143:8; Deut 1:18;
 • 21 Alege din tot poporul oameni* destoinici**, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmaşi†† ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci şi căpetenii peste zece.
 • * Exod 18:25; Deut 1:15; Deut 1:16; Deut 16:18; 2 Cron 19:5-10; Fapte 6:3; ** Gen 42:18; 2 Sam 23:3; 2 Cron 19:9; Ezec 18:8; †† Deut 16:19;
 • 22 Ei să judece poporul în tot timpul*; să aducă** înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici, să le judece ei înşişi. În felul acesta, îţi vei uşura sarcina, căci o vor purta şi ei împreună cu tine.
 • * Exod 18:26; ** Exod 18:26; Lev 24:11; Num 15:33; Num 27:2; Num 36:1; Deut 1:17; Deut 17:8; Num 11:17;
 • 23 Dacă vei face lucrul acesta şi dacă Dumnezeu îţi va porunci aşa, vei putea* face faţă lucrurilor, şi tot poporul acesta va ajunge fericit la** locul lui.”
 • * Exod 18:18; ** Gen 18:33; Gen 30:25; Exod 16:29; 2 Sam 19:39;
 • 24 Moise a ascultat sfatul socrului său şi a făcut tot ce spusese el.
 • 25 Moise* a ales oameni destoinici din tot Israelul şi i-a pus căpetenii ale poporului, căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci şi căpetenii peste zece.
 • * Deut 1:15; Fapte 6:5;
 • 26 Ei judecau* poporul tot timpul; aduceau înaintea lui Moise pricinile** grele, iar toate pricinile mici le judecau ei înşişi.
 • * Exod 18:22; ** Iov 29:16;
 • 27 Apoi Moise a trimis* pe socrul său în ţara lui.
 • * Num 10:29; Num 10:30;
  Exodul, capitolul 18