Exodul  


Capitolul 2
 • Naşterea lui Moise
 • 1 Un om* din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi.
 • * Exod 6:20; Num 26:59; 1 Cron 23:14;
 • 2 Femeia aceasta a rămas însărcinată şi a născut un fiu. A văzut* că este frumos şi l-a ascuns trei luni.
 • * Fapte 7:20; Evr 11:23;
 • 3 Nemaiputând să-l ascundă, a luat un sicriaş de papură, pe care l-a uns cu lut şi cu smoală, a pus copilul în el şi l-a aşezat între trestii, pe malul râului.
 • 4 Sora* copilului pândea la o depărtare oarecare, ca să vadă ce are să i se întâmple.
 • * Exod 15:20; Num 26:59;
 • 5 Fata* lui Faraon s-a coborât la râu să se scalde, şi fetele care o însoţeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriaşul în mijlocul trestiilor şi a trimis pe roaba ei să-l ia.
 • * Fapte 7:21;
 • 6 L-a deschis şi a văzut copilul: era un băieţaş care plângea. I-a fost milă de el şi a zis: „Este un copil de-al evreilor!”
 • 7 Atunci, sora copilului a zis fetei lui Faraon: „Să mă duc să-ţi chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ţi alăpteze copilul?”
 • 8 „Du-te”, i-a răspuns fata lui Faraon. Şi fata s-a dus şi a chemat pe mama copilului.
 • 9 Fata lui Faraon i-a zis: „Ia copilul acesta, alăptează-mi-l şi îţi voi plăti.” Femeia a luat copilul şi l-a alăptat.
 • 10 Copilul a crescut şi ea l-a adus fetei lui Faraon, şi el i-a fost fiu*. I-a pus numele Moise (Scos), „căci”, a zis ea, „l-am scos din ape”.
 • * Fapte 7:21;
 • Fuga lui Moise în Madian
 • 11 În vremea aceea, Moise, crescând mare*, a ieşit pe la fraţii săi şi a fost martor la muncile** lor grele. A văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul dintre fraţii lui.
 • * Fapte 7:23; Fapte 7:24; Evr 11:24-26; ** Exod 1:11;
 • 12 S-a uitat în toate părţile şi, văzând că nu este nimeni, a omorât* pe egiptean şi l-a ascuns în nisip.
 • * Fapte 7:24;
 • 13 A ieşit* şi în ziua următoare şi iată că doi evrei se certau. A zis celui ce n-avea dreptate: „Pentru ce loveşti pe semenul tău?”
 • * Fapte 7:26;
 • 14 Şi omul acela a răspuns: „Cine* te-a pus pe tine mai-mare şi judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omori şi pe mine cum ai omorât pe egipteanul acela?” Moise s-a temut şi a zis: „Nu mai încape îndoială că faptul este cunoscut.”
 • * Fapte 7:27; Fapte 7:28;
 • 15 Faraon a aflat ce se petrecuse şi căuta să-l omoare pe Moise. Dar Moise* a fugit dinaintea lui Faraon şi a locuit în ţara Madian. A şezut lângă o fântână**.
 • * Fapte 7:29; Evr 11:27; ** Gen 24:11; Gen 29:2;
 • 16 Preotul* din Madian avea şapte fete**. Ele au venit să scoată apă şi au umplut jgheaburile ca să adape turma tatălui lor.
 • * Exod 3:1; ** Gen 24:11; Gen 29:10;
 • 17 Dar au venit păstorii şi le-au luat la goană. Atunci, Moise s-a sculat, le-a ajutat şi le-a* adăpat turma.
 • * Gen 29:10;
 • 18 Când s-au întors ele la tatăl lor, Reuel*, el a zis: „Pentru ce vă întoarceţi aşa de curând azi?”
 • * Num 10:29;
 • 19 Ele au răspuns: „Un egiptean ne-a scăpat din mâna păstorilor şi chiar ne-a scos apă şi a adăpat turma.”
 • 20 Şi el a zis fetelor: „Unde este? Pentru ce aţi lăsat acolo pe omul acela? Chemaţi-l* să mănânce pâine!”
 • * Gen 31:54; Gen 43:25;
 • 21 Moise s-a hotărât să locuiască la omul acela, care i-a dat de nevastă pe fiică-sa* Sefora.
 • * Exod 4:25; Exod 18:2;
 • 22 Ea a născut un fiu, căruia el i-a pus numele* Gherşom (Sunt străin aici); „căci”, a zis el, „locuiesc ca** străin într-o ţară străină”.
 • * Exod 18:3; ** Fapte 7:29; Evr 11:13; Evr 11:14;
 • Dumnezeu aude strigătul israeliţilor
 • 23 După* multă vreme, împăratul Egiptului a murit, şi copiii lui Israel** gemeau încă din pricina robiei şi scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea, pe care li le smulgea robia, s-au suit până la Dumnezeu.
 • * Exod 7:7; Fapte 7:30; ** Num 20:16; Deut 26:7; Ps 12:5; Gen 18:20; Exod 3:9; Exod 22:23; Exod 22:27; Deut 24:15; Iac 5:4;
 • 24 Dumnezeu a* auzit gemetele lor şi Şi-a adus** aminte de legământul Său făcut cu Avraam, Isaac şi Iacov.
 • * Exod 6:5; ** Exod 6:5; Ps 105:8; Ps 105:42; Ps 106:45; Gen 15:14; Gen 46:4;
 • 25 Dumnezeu a privit* spre copiii lui Israel şi a luat cunoştinţă de ei.
 • * Exod 3:7; Exod 4:31; 1 Sam 1:11; 2 Sam 16:12; Luca 1:25;
  Exodul, capitolul 2