Exodul  


Capitolul 21
 • Despre slobozenie şi viaţă
 • 1 „Iată legile pe care le vei* pune înaintea lor.
 • * Exod 24:3; Exod 24:4; Deut 4:14; Deut 6:1;
 • 2 Dacă* vei cumpăra un rob evreu, să slujească şase ani ca rob, dar în al şaptelea, să iasă slobod, fără să plătească nimic ca despăgubire.
 • * Lev 25:39-41; Deut 15:12; Ier 34:14;
 • 3 Dacă a intrat singur, să iasă singur; dacă era însurat, să iasă şi nevastă-sa împreună cu el.
 • 4 Dacă stăpânul lui i-a dat o nevastă şi a avut fii şi fiice cu ea, nevasta şi copiii să fie ai stăpânului lui, iar el să iasă singur.
 • 5 Dacă robul* va zice: ‘Eu iubesc pe stăpânul meu, pe nevastă-mea şi copiii mei şi nu vreau să ies slobod’,
 • * Deut 15:16; Deut 15:17;
 • 6 atunci stăpânul lui să-l ducă înaintea* lui Dumnezeu, să-l apropie de uşă sau de stâlpul uşii şi stăpânul lui să-i** găurească urechea cu o sulă, şi robul să rămână pentru totdeauna în slujba lui.
 • * Exod 12:12; Exod 22:8; Exod 22:28; ** Ps 40:6;
 • 7 Dacă un om îşi va* vinde fata ca roabă, ea să nu iasă cum** ies robii.
 • * Neem 5:5; ** Exod 21:2; Exod 21:3;
 • 8 Dacă nu va plăcea stăpânului ei, care o luase de nevastă, el să-i înlesnească răscumpărarea, dar nu va avea dreptul s-o vândă unor străini, dacă nu-şi va ţine cuvântul.
 • 9 Dacă o dă de nevastă fiului său, să se poarte cu ea după dreptul fiicelor.
 • 10 Dacă-i va lua o altă nevastă, nu va scădea nimic pentru cea dintâi din hrană, din îmbrăcăminte şi din dreptul* ei de soţie.
 • * 1 Cor 7:5;
 • 11 Dacă nu-i face aceste trei lucruri, ea va putea ieşi fără nicio despăgubire, fără să dea bani.
 • Legi în privinţa uciderii
 • 12 Cine va lovi* pe altul cu o lovitură de moarte să fie pedepsit cu moartea.
 • * Gen 9:6; Lev 24:17; Num 35:30; Num 35:31; Mat 26:52;
 • 13 Dacă nu* i-a întins laţuri şi dacă Dumnezeu l-a făcut** să-i cadă în mână, îţi voi hotărî un loc unde va putea să fugă.
 • * Num 35:22; Deut 19:4; Deut 19:5; ** 1 Sam 24:4; 1 Sam 24:10; 1 Sam 24:18; Num 35:11; Deut 19:3; Ios 20:2;
 • 14 Dar, dacă lucrează* cineva cu răutate împotriva aproapelui său, folosindu-se de viclenie ca să-l omoare, chiar şi de la** altarul Meu să-l smulgi, ca să fie omorât.
 • * Num 15:30; Num 35:20; Deut 19:11; Deut 19:12; Evr 10:26; ** 1 Imp 2:28-34; 2 Imp 11:15;
 • Necinstirea părinţilor
 • 15 Cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.
 • 16 Cine* va fura un om şi-l va** vinde sau îl va ţine în mâinile lui să fie pedepsit cu moartea.
 • * Deut 24:7; ** Gen 37:28; Exod 22:4;
 • 17 Cine* va blestema pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.
 • * Lev 20:9; Prov 20:20; Mat 15:4; Marc 7:10;
 • Legi privitoare la vătămarea trupului
 • 18 Dacă se vor certa doi oameni, şi unul din ei va lovi pe celălalt cu o piatră sau cu pumnul, fără să-i pricinuiască moartea, dar silindu-l să stea în pat,
 • 19 cel ce l-a lovit să nu fie pedepsit dacă celălalt se va scula şi se va plimba afară, sprijinit pe un toiag*. Numai să-l despăgubească pentru încetarea lucrului lui şi să-l îngrijească până la vindecare.
 • * 2 Sam 3:29;
 • 20 Dacă un om va lovi cu băţul pe robul său, fie bărbat, fie femeie, şi robul moare sub mâna lui, stăpânul să fie pedepsit.
 • 21 Dar, dacă mai trăieşte o zi sau două, stăpânul să nu fie pedepsit; căci este argintul* lui.
 • * Lev 25:45; Lev 25:46;
 • 22 Dacă se ceartă doi oameni şi lovesc pe o femeie însărcinată şi o fac doar să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsiţi cu o gloabă* pusă de bărbatul femeii şi pe care o vor plăti după hotărârea judecătorilor.
 • * Exod 21:30; Deut 22:18; Deut 22:19;
 • 23 Dar, dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viaţă pentru viaţă,
 • 24 ochi* pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior,
 • * Lev 24:20; Deut 19:21; Mat 5:38;
 • 25 arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie.
 • 26 Dacă un om loveşte ochiul robului său, fie bărbat, fie femeie, şi-l face să-şi piardă ochiul, să-i dea drumul ca despăgubire pentru ochiul lui.
 • 27 Şi dacă face să cadă un dinte robului său, fie bărbat, fie femeie, ca despăgubire pentru dintele lui, să-i dea drumul.
 • 28 Dacă un bou va împunge şi va omorî pe un bărbat sau pe o femeie*, boul să fie ucis cu pietre, carnea să nu i se mănânce, iar stăpânul boului să nu fie pedepsit.
 • * Gen 9:5;
 • 29 Dar, dacă boul avea obicei mai înainte să împungă şi stăpânul fusese înştiinţat de lucrul acesta şi nu l-a închis, boul să fie ucis cu pietre, dacă va ucide un bărbat sau o femeie, şi stăpânul lui să fie pedepsit cu moartea.
 • 30 Dacă i se pune stăpânului un preţ pentru răscumpărarea* vieţii lui, va plăti tot ce i se va cere.
 • * Exod 21:22; Num 35:31;
 • 31 Când boul va împunge pe un băiat sau pe o fată, i se va face după legea aceasta,
 • 32 dar, dacă boul împunge pe un rob, fie bărbat, fie femeie, să se dea trei* sicli de argint stăpânului robului, şi boul** să fie ucis cu pietre.
 • * Zah 11:12; Zah 11:13; Mat 26:15; Fil 2:7; ** Exod 21:28;
 • 33 Dacă un om descoperă o groapă sau dacă un om sapă o groapă şi n-o acoperă şi cade în ea un bou sau un măgar,
 • 34 stăpânul gropii să plătească stăpânului lor preţul vitei în argint, iar vita moartă să fie a lui.
 • 35 Dacă boul unui om împunge boul unui alt om şi boul acesta moare, vor vinde boul cel viu şi preţul lui îl vor împărţi; vor împărţi şi boul mort.
 • 36 Dar, dacă se ştia că boul avea obicei mai înainte să împungă, şi stăpânul lui nu l-a închis, stăpânul acesta să dea bou pentru bou, iar boul cel mort să-l ia el.
  Exodul, capitolul 21